Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rolnictwo przyjazne środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo przyjazne środowisku
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Paulina Kramarz, Kamila Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

- wiedza

Zna i rozumie: znaczenie praktyk rolniczych w kształtowaniu siedlisk przyrodniczych w skali historycznej i obecnie; zasoby przyrodnicze terenów rolniczych; zagrożenia utraty walorów przyrodniczych związane z metodami agrotechnicznymi oraz sposoby na ich zapobieżenie; możliwości stosowania upraw genetycznie zmodyfikowanych oraz związane z tym zagrożenia; stosowanie w rolnictwie zielonej biotechnologii oraz biologicznej ochrony upraw; podstawy ekonomiki rolnictwa.

- umiejętności

Potrafi wyjaśnić w jaki sposób można zmodyfikować stosowane obecnie metody agrotechniczne, tak, by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko wraz z ich szczegółową analizą ekonomiczną. Potrafi podać alternatywne rozwiązania dla szkodliwych środków chemicznych stosowanych obecnie w rolnictwie wraz z ich szczegółową analizą ekonomiczną.

- kompetencje społeczne

Potrafi przekonać laików do konieczności zmian w metodach agrotechnicznych oraz środkach chemicznych stosowanych w rolnictwie w celu nie tylko poprawy jakości życia ludzi, ale również obniżenia kosztów uzyskiwania upraw i produkcji zwierzęcej.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Wystawiana będzie jedna ocena łącznie z wykładu, ćwiczeń i konwersatoriów.

Konwersatoria (20% oceny): podstawą będzie ocena prezentacji przygotowanych przez grupę studentów na temat wynegocjowany z pozostałymi uczestnikami kursu. Ocenie podlegają treści merytoryczne, klarowność prezentowanego problemu oraz techniczne przygotowanie prezentacji. Dodatkowo oceniana będzie aktywność w trakcie dyskusji na tematy omawiane na prezentacjach.

Ćwiczenia: ocenie podlegają treści merytoryczne, klarowność prezentowanego problemu oraz techniczne przygotowanie raportów (20% oceny).

Egzamin pisemny (pytania otwarte) (60% oceny).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przygotowanych prezentacji na wybrany temat dotyczący przedmiotu kursu.

Ocena raportu z ćwiczeń.

Ocena pytań otwartych składających się na końcowy egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia trenowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (10h): 8h

Udział w konwersatoriach: 10h

Udział w ćwiczeniach: 4h

Udział w wycieczce (zajęcia terenowe) : 8h

Przygotowanie prezentacji: 5h

Przygotowanie raportu z ćwiczeń: 5h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Suma:60h


Pełny opis:

Wykłady: Historyczny przegląd metod stosowanych w rolnictwie na przestrzeni wieków. Porównanie najczęściej stosowanych obecnie metod z najnowocześniejszymi rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki dla środowiska. Metody zwiększania bioróżnorodności terenów rolniczych. Pozytywne i negatywne skutki stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie rolnictwie. Zastosowanie zielonej biotechnologii oraz biologicznej ochrony upraw jako alternatywy dla pestycydów, nawozów oraz środków ochrony zapasów. Ekonomiczne aspekty stosowania metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych, uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko.

Konwersatoria: Porównanie metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych, uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania.

Ćwiczenia: Przykłady metod stosowane w biologicznej ochronie upraw oraz w zielonej biotechnologii.

Zajęcia terenowe: Wycieczka do gospodarstwa rolnego stosującego metody minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

Literatura:

Podstawę wiedzy stanowi wykład oraz artykuły z czasopism (Wiedza i Życie, Świat Nauki, baza Web of Science).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Paulina Kramarz, Kamila Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

- wiedza

Zna i rozumie: znaczenie praktyk rolniczych w kształtowaniu siedlisk przyrodniczych w skali historycznej i obecnie; zasoby przyrodnicze terenów rolniczych; zagrożenia utraty walorów przyrodniczych związane z metodami agrotechnicznymi oraz sposoby na ich zapobieżenie; możliwości stosowania upraw genetycznie zmodyfikowanych oraz związane z tym zagrożenia; stosowanie w rolnictwie zielonej biotechnologii oraz biologicznej ochrony upraw; podstawy ekonomiki rolnictwa.

- umiejętności

Potrafi wyjaśnić w jaki sposób można zmodyfikować stosowane obecnie metody agrotechniczne, tak, by zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko wraz z ich szczegółową analizą ekonomiczną. Potrafi podać alternatywne rozwiązania dla szkodliwych środków chemicznych stosowanych obecnie w rolnictwie wraz z ich szczegółową analizą ekonomiczną.

- kompetencje społeczne

Potrafi przekonać laików do konieczności zmian w metodach agrotechnicznych oraz środkach chemicznych stosowanych w rolnictwie w celu nie tylko poprawy jakości życia ludzi, ale również obniżenia kosztów uzyskiwania upraw i produkcji zwierzęcej.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Wystawiana będzie jedna ocena łącznie z wykładu, ćwiczeń i konwersatoriów.

Konwersatoria (20% oceny): podstawą będzie ocena prezentacji przygotowanych przez grupę studentów na temat wynegocjowany z pozostałymi uczestnikami kursu. Ocenie podlegają treści merytoryczne, klarowność prezentowanego problemu oraz techniczne przygotowanie prezentacji. Dodatkowo oceniana będzie aktywność w trakcie dyskusji na tematy omawiane na prezentacjach.

Ćwiczenia: ocenie podlegają treści merytoryczne, klarowność prezentowanego problemu oraz techniczne przygotowanie raportów (20% oceny).

Egzamin pisemny (pytania otwarte) (60% oceny).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przygotowanych prezentacji na wybrany temat dotyczący przedmiotu kursu.

Ocena raportu z ćwiczeń.

Ocena pytań otwartych składających się na końcowy egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia trenowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (10h): 8h

Udział w konwersatoriach: 10h

Udział w ćwiczeniach: 4h

Udział w wycieczce (zajęcia terenowe) : 8h

Przygotowanie prezentacji: 5h

Przygotowanie raportu z ćwiczeń: 5h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Suma:60h


Pełny opis:

Wykłady: Historyczny przegląd metod stosowanych w rolnictwie na przestrzeni wieków. Porównanie najczęściej stosowanych obecnie metod z najnowocześniejszymi rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki dla środowiska. Metody zwiększania bioróżnorodności terenów rolniczych. Pozytywne i negatywne skutki stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie rolnictwie. Zastosowanie zielonej biotechnologii oraz biologicznej ochrony upraw jako alternatywy dla pestycydów, nawozów oraz środków ochrony zapasów. Ekonomiczne aspekty stosowania metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych, uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko.

Konwersatoria: Porównanie metod konwencjonalnych oraz nowoczesnych, uwzględniających długoterminowe, pozytywne oddziaływanie na środowisko – istniejące przykłady, proponowane rozwiązania.

Ćwiczenia: Przykłady metod stosowane w biologicznej ochronie upraw oraz w zielonej biotechnologii.

Zajęcia terenowe: Wycieczka do gospodarstwa rolnego stosującego metody minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.

Literatura:

Podstawę wiedzy stanowi wykład oraz artykuły z czasopism (Wiedza i Życie, Świat Nauki, baza Web of Science).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.