Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka odpadami stałymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS-19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Gospodarka odpadami stałymi
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalik
Prowadzący grup: Monika Kasina, Marek Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

- wiedza:

rozumie złożoność procesów i zjawisk oraz ich konsekwencje dla zasobów przyrody (ZZP_W01; P2A_W01); ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych niezbędną dla rozumienia obserwowanych związków, zależności i funkcjonowania przyrody (ZZP_W04; P2A_W04); dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych (ZZP_W07; P2A_W05); zna ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system zarządzania zasobami przyrody w Polsce (ZZP_W11; S2A_W07);


- umiejętności:

potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje z różnych źródeł w języku polskim i angielskim (ZZP_U2; P2A_U02; P2A_U07); wykorzystuje specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków (ZZP_U07; P2A_U06; P2A_U07)


- kompetencje społeczne:

potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy i posiadanego doświadczenia (ZZP_K03; P2A_K03); ma świadomość konieczności ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada zdolności mediacji i przedstawiania własnych argumentów (ZZP_K7; P2A_K07; P2A_K01)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny raportu z zajęć terenowych oraz oceny stopnia przyswojenia umiejętności z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych;

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny (omówienie wskazanych zagadnień);

Ocena projektu i raportu z wycieczki terenowej;

Ocena przyswojenia umiejętności w toku ćwiczeń laboratoryjnych;

Ocena udziału w dyskusji

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (30 godz.): 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Praca własna studenta, przygotowanie projektów na ćwiczeniach, przygotowanie do egzaminu; 15 godz.

Suma: 60 godz.


Pełny opis:

1. Odpady, powstawanie odpadów, zróżnicowanie odpadów w zależności od rozwoju społeczno-ekonomicznego i technologicznego, odpady dziś i w przyszłości;

2. Obrót odpadami w Europie, odpady w Polsce, gospodarka odpadami; formalnoprawne i ekonomiczne podstawy gospodarki odpadami, klasyfikacja odpadów;

3. Wykorzystanie odpadów, metody analizy odpadów, surowce odpadowe, dokumentowanie surowców odpadowych

4. Znaczenie recyklingu odpadów dla ochrony zasobów litosfery; znaczenie nowoczesnej gospodarki odpadami w strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Literatura:

1. C. Rosik-Dulewska, 2011. Podstawa gospodarki odpadami. Wydawnictwa Naukowe PWN;

2. Wskazane przez prowadzącego akty prawne;

3. Autorskie materiały przygotowane przez prowadzącego kurs

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Michalik
Prowadzący grup: Monika Kasina, Marek Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

- wiedza:

rozumie złożoność procesów i zjawisk oraz ich konsekwencje dla zasobów przyrody (ZZP_W01; P2A_W01); ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych niezbędną dla rozumienia obserwowanych związków, zależności i funkcjonowania przyrody (ZZP_W04; P2A_W04); dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych (ZZP_W07; P2A_W05); zna ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system zarządzania zasobami przyrody w Polsce (ZZP_W11; S2A_W07);


- umiejętności:

potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać konieczne informacje z różnych źródeł w języku polskim i angielskim (ZZP_U2; P2A_U02; P2A_U07); wykorzystuje specjalistyczną wiedzę konieczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków (ZZP_U07; P2A_U06; P2A_U07)


- kompetencje społeczne:

potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy i posiadanego doświadczenia (ZZP_K03; P2A_K03); ma świadomość konieczności ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz zrównoważonego nimi gospodarowania, posiada zdolności mediacji i przedstawiania własnych argumentów (ZZP_K7; P2A_K07; P2A_K01)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny raportu z zajęć terenowych oraz oceny stopnia przyswojenia umiejętności z zakresu ćwiczeń laboratoryjnych;

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny (omówienie wskazanych zagadnień);

Ocena projektu i raportu z wycieczki terenowej;

Ocena przyswojenia umiejętności w toku ćwiczeń laboratoryjnych;

Ocena udziału w dyskusji

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (30 godz.): 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Praca własna studenta, przygotowanie projektów na ćwiczeniach, przygotowanie do egzaminu; 15 godz.

Suma: 60 godz.


Pełny opis:

1. Odpady, powstawanie odpadów, zróżnicowanie odpadów w zależności od rozwoju społeczno-ekonomicznego i technologicznego, odpady dziś i w przyszłości;

2. Obrót odpadami w Europie, odpady w Polsce, gospodarka odpadami; formalnoprawne i ekonomiczne podstawy gospodarki odpadami, klasyfikacja odpadów;

3. Wykorzystanie odpadów, metody analizy odpadów, surowce odpadowe, dokumentowanie surowców odpadowych

4. Znaczenie recyklingu odpadów dla ochrony zasobów litosfery; znaczenie nowoczesnej gospodarki odpadami w strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Literatura:

1. C. Rosik-Dulewska, 2011. Podstawa gospodarki odpadami. Wydawnictwa Naukowe PWN;

2. Wskazane przez prowadzącego akty prawne;

3. Autorskie materiały przygotowane przez prowadzącego kurs

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.