Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna - semestr: 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-666m Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna - semestr: 4
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 20.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin, 670 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda, Anna Pecio
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Agnieszka Bednarska, Barbara Bilińska, Szczepan Biliński, Magdalena Chadzińska, Mariusz Cichoń, Marcin Czarnołęski, Małgorzata Duda, Andrzej Falniowski, Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Miriam Gonzalez Gonzalez, Grzegorz Góralski, Jolanta Górska-Andrzejak, Ewa Gregoraszczuk, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Paweł Grzmil, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Dorota Hoja-Łukowicz, Joanna Homa, Mariusz Jaglarz, Krzysztof Janeczko, Marcelina Janik, Andrzej Joachimiak, Joanna Kapusta, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Stanisław Knutelski, Piotr Köhler, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, Maria Kościńska-Pająk, Paweł Koteja, Małgorzata Kotula-Balak, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Dorota Lachowska-Cierlik, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Anna Lityńska, Magdalena Maciuszek, Lidia Mazur, Łukasz Michalczyk, Anna Michalik, Józef Mitka, Piotr Mleczko, Miriam Mojżesz, Krystyna Musiał, Dorota Myszkowska, Beata Myśliwa-Kurdziel, Maria Niklińska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Nowicki, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Anna Osyczka, Piotr Osyczka, Maciej Pabijan, Anna Pecio, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Zbigniew Polański, Marzena Popielarska-Konieczna, Małgorzata Przybyło, Anna Ptak, Tomasz Pyrcz, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Krzysztof Rakus, Marek Romek, Anna Rożen, Joanna Rutkowska, Przemysław Ryszka, Nuria Selva Fernandez, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Aneta Słomka, Alina Stachurska-Swakoń, Teresa Szklarzewicz, Krzysztof Szostek, Jacek M. Szymura, Halina Ślesak, Renata Świergosz-Kowalewska, Zbigniew Tabarowski, Katarzyna Tomala, Monika Tuleja, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko, January Weiner, Michał Węgrzyn, Krzysztof Wiąckowski, Izabela Wierzbowska, Dominika Włoch-Salamon, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska, Joanna Zalewska-Gałosz, Alicja Zemanek, Szymon Zubek, Monika Żelazowska, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

K_W01++: interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

K_W03++: ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych

K_W06++: śledzi aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych

K_W13+++: zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U02+++: potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

K_U03+++: posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim

K_U04++: wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

K_U06+++: stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do problemów studiowanej specjalności z zakresu nauk biologicznych

K_U07+++: wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

K_U08+++: konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

K_U09+++: potrafi przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów

K_U10+++: wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych

K_U12+: samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

K_K01+=: ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

K_K06+: potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy

K_K07+: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

K_K08++: konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

K_K09++: ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

K_K11+: systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniachWymagania wstępne:

znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2+, znajomość programów komputerowych Word, Excel, Power Point

Forma i warunki zaliczenia:

oddanie pracy magisterskiej w wymaganym regulaminowo terminie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

bieżąca kontrola efektów prac badawczych

Bilans punktów ECTS:

konsultacje opiekuna pracy 60 godz.

badania naukowe 120 godz.

przygotowanie teoretyczne 120 godz.

redakcja tekstu 200 godz.

razem 500 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Literatura:

Weiner J., 2009, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin, 670 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda, Anna Pecio
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Agnieszka Bednarska, Barbara Bilińska, Szczepan Biliński, Magdalena Chadzińska, Mariusz Cichoń, Marcin Czarnołęski, Małgorzata Duda, Andrzej Falniowski, Wojciech Fiałkowski, Janusz Fyda, Henryk Głąb, Grzegorz Góralski, Jolanta Górska-Andrzejak, Ewa Gregoraszczuk, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Paweł Grzmil, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Dorota Hoja-Łukowicz, Joanna Homa, Mariusz Jaglarz, Krzysztof Janeczko, Marcelina Janik, Andrzej Joachimiak, Joanna Kapusta, Janusz Karasiński, Beata Klimek, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Stanisław Knutelski, Piotr Köhler, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Ryszard Korona, Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, Maria Kościńska-Pająk, Paweł Koteja, Małgorzata Kotula-Balak, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Dorota Lachowska-Cierlik, Ryszard Laskowski, Małgorzata Lenartowicz, Marian Lewandowski, Anna Lityńska, Łukasz Michalczyk, Anna Michalik, Józef Mitka, Piotr Mleczko, Krystyna Musiał, Maria Niklińska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Nowicki, Henryk Okarma, Małgorzata Opydo-Chanek, Anna Osyczka, Piotr Osyczka, Maciej Pabijan, Anna Pecio, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Zbigniew Polański, Marzena Popielarska-Konieczna, Małgorzata Przybyło, Anna Ptak, Tomasz Pyrcz, Elżbieta Pyza, Agnieszka Rak, Krzysztof Rakus, Marek Romek, Anna Rożen, Joanna Rutkowska, Przemysław Ryszka, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Maria Słomczyńska, Aneta Słomka, Alina Stachurska-Swakoń, Teresa Szklarzewicz, Krzysztof Szostek, Jacek M. Szymura, Halina Ślesak, Renata Świergosz-Kowalewska, Zbigniew Tabarowski, Katarzyna Tomala, Monika Tuleja, Katarzyna Turnau, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko, Michał Węgrzyn, Krzysztof Wiąckowski, Izabela Wierzbowska, Dominika Włoch-Salamon, Iwona Wronka, Marta Zakrzewska, Joanna Zalewska-Gałosz, Szymon Zubek, Monika Żelazowska, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

K_W01++: interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

K_W03++: ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych

K_W06++: śledzi aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych

K_W13+++: zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U02+++: potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

K_U03+++: posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim

K_U04++: wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

K_U06+++: stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do problemów studiowanej specjalności z zakresu nauk biologicznych

K_U07+++: wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

K_U08+++: konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

K_U09+++: potrafi przygotować prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów

K_U10+++: wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych

K_U12+: samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową

K_K01+=: ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

K_K06+: potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy

K_K07+: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

K_K08++: konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych

K_K09++: ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

K_K11+: systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniachWymagania wstępne:

znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2+, znajomość programów komputerowych Word, Excel, Power Point

Forma i warunki zaliczenia:

oddanie pracy magisterskiej w wymaganym regulaminowo terminie

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

bieżąca kontrola efektów prac badawczych

Bilans punktów ECTS:

konsultacje opiekuna pracy 60 godz.

badania naukowe 120 godz.

przygotowanie teoretyczne 120 godz.

redakcja tekstu 200 godz.

razem 500 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Literatura:

Weiner J., 2009, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.