Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3082 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Archeologia prawa
Jednostka: Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Małecki
Prowadzący grup: Marian Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-interdyscyplinarny charakter wiedzy studenta, poszerzenie wiedzy na temat historii prawa, ustroju, konstytucjonalizmu w wymiarze kultury materialnej

Efekty kształcenia:

Kompleksowe przygotowanie studenta z zakresu kultury prawnej, poznanie rozwoju prawa poprzez aspekt miejsc jego stanowienia, obyczajowości, symboliki, uzupełenienie edukacji historycznoprawnej

Wymagania wstępne:

nie ma

Forma i warunki zaliczenia:

test, ocena z cząstkowa z aktywności na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

wyniki egzaminu w formie testowej, zadawanie pytań problemowych podczas wykładów, badanie aktywności podczas zajęć poprzez zachęcanie do czytania literatury związanej z przedmiotem,

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Wykład, film, wycieczki do miejsc związanych z kulturą prawną Krakowa, pokazy zdjęć,

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

uczestnictwo w wykładach, ukazanie elementów kultury prawnej w terenie (np. edukacyjna wycieczka po Krakowie), stworzenia koła naukowego archeologii prawa

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Prawo, rok 3

Skrócony opis:

Historia zabytków archeologii prawa, kultury i obyczajowości prawnej na przestrzeni dziejów

Pełny opis:

archeologia prawna Polski, świata, symbolika prawna, rytuał, miejsca związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, narzędzia kar i tortur, gmachy sądów i zgromadzeń stanowych,opis działalności wymiaru sprawiedliwości na przestrzeni dziejów,

Literatura:

M. Małecki „Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej", Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2000; stron 36 + XIV stron ikonografii;

M. Małecki „Średniowieczne roty przysiąg sądowych jako źródło poznania języka polskiego", w: „Pisnik Kijewskiego Slavisticznego Universitetu”, Kijev 2008; s.189 - 193;

ten sam tekst w: „Stan i perspektywy rozvitku nauki słowiańskich krain", Mikołajów nad Bohem 2008, s.269-275;

M. Małecki „O niegodnym rzemiośle w Pszczynie czyli o kacie w dawnych wiekach”, w: „O prawie i jego dziejach księgi dwie”, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok- Katowice 2010, t. I, s. 321 -326;

M. Małecki „Z Dziejów Miechowa, jego prawa i wymiaru sprawiedliwości”, Miechów 2011, ss 140;

M. Małecki " „Dawne zabytki prawa w Krakowie”, w: „Pravni Archeologie (Sbornik z Mezinarodni vĕdeckē konference pořdanē v Katedrou spolĕcnskych vĕd Fsv CVUT v Praze a The European Society for History of Law, pod patronatem prezidenta Pamātkove komory Česke republiky” (Ed. Karel Schelle), Ostrava 2011, s. 74 - 89;

W. Maisel "Archeologia prawna Europy" Warszawa Poznań 1989"

W. Maisel "Archeologia prawna Polski" Warszawa - Poznań 1982

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.