Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja i kultura portugalskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR431 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja i kultura portugalskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wolny
Prowadzący grup: Anna Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu studiów na temat kultury/ cywilizacji w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauki o kulturze/cywilizacji portugalskiej; NF1A_W01 ++

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiów na temat kultury/cywilizacji portugalskiej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. filozofia/historia/etnografia/… ; NF1A_W04 +

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł architektury/malarstwa/muzyki/kina/…; NF1A_W06 ++

- ma podstawową wiedzę o dawnych i współczesnych instytucjach kultury portugalskiej oraz podstawową orientację w życiu kulturalnym Portugalii omawianych okresów/miejsc, w tym np. znajomość najważniejszych wydarzeń w teatrze, kinie, tytułów prasowych, konkursów literackich; NF1A_W08 +++

Umiejętności

- posiada umiejętność przygotowania w języku polskim prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do życia Portugalii omawianych okresów; NF1A_U03 ++

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim na temat dzieł architektury/malarstwa/muzyki/kina/folkloru/…, z wykorzystaniem literatury przedmiotu; NF1A_U04 +++

- potrafi wyszukać literaturę przedmiotu, analizować, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne; NF1A_U06 +++

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie kultury/cywilizacji portugalskiej kierując się wskazówkami wykładowcy; NF1A_U07 ++

Kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy; NF2A_K01 +

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, np. przedstawiać opracowywaną tematykę, brać udział w dyskusjach na przygotowany temat; NF2A_K02 ++

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania, np. przy przygotowywaniu wystąpienia na zadany temat; NF1A_K03 ++

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Portugalii w jego różnorodności i jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, np. dbając o poszerzanie zdobytej wiedzy na ten temat; NF1A_K05 +++

- uczestniczy w życiu kulturalnym Portugalii, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, np. poprzez śledzenie stron internetowych instytucji kulturalnych danego kraju; NF1A_K06 ++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ma formę pisemną (test otwarty) i obejmuje poruszane na zajęciach zagadnienia. Zaliczenie uzyskuje się za przedstawienie prezentacji na wybrany przez studenta lub zasugerowany przez wykładowcę temat. Ponadto oceniania jest obecność i aktywność studentów na zajęciach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia, konwersatorium – 2 h tygodniowo, metody: przedstawienie tematu przez prowadzącego oraz dyskusja na podstawie przygotowanych materiałów (fragmenty tekstów, zdjęcia, nagrania programów, filmy, muzyka).


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - ekspozycja

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody programowane - z użyciem komputera


Bilans punktów ECTS:

3 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs cywilizacji i kultury portugalskiego obszaru językowego ma na celu wprowadzenie studentów pierwszego roku filologii portugalskiej w kwestie podstawowe dotyczące Portugalii, afrykańskich krajów portugalskojęzycznych oraz krajów azjatyckich, gdzie obecne były wpływy portugalskie.

Pełny opis:

Kurs cywilizacji i kultury portugalskiego obszaru językowego ma na celu wprowadzenie studentów pierwszego roku filologii portugalskiej w kwestie podstawowe dotyczące Portugalii, portugalskojęzycznych krajów afrykańskich i krajów azjatyckich, gdzie obecne były wpływy portugalskie. Na zajęciach poruszane będą następujące tematy:

Czym jest luzofonia?

PORTUGALIA:

Mentalność Portugalczyków – geneza, rozwój, religijność, stereotypy kulturowe i współczesność (pojęcia: sebastianizm, saudade)

Rys historyczny – wpływ historii na aktualność (rola w historii, Portugalia jako kraj wielorasowy, idee imperializmu, dyktatura, Rewolucja Goździków, emigracja)

Flaga i hymn Portugalii – geneza i symbolika.

Podział regionalny Portugalii – najważniejsze cechy charakterystyczne, najważniejsze miasta (Lizbona, Porto); typy ludzkie.

Elementy kultury portugalskiej – kogut z Barcelos, azulejo, kulinaria, produkty eksportowe, kawa, wina i alkohole.

Muzyka portugalska – fado, inne gatunki i wykonawcy współcześni.

Kino portugalskie – główni twórcy, tematyka.

Ośrodki i tradycje uniwersyteckie.

Aktualna sytuacja ekonomiczno-polityczna kraju.

BRAZYLIA:

Mentalność Brazylijczyków – geneza, rozwój, stereotypy kulturowe i współczesność (pojęcia: demokracja rasowa, luzotropikalizm, „sposobik”, serdeczność, antropofagia kulturowa)

Rys historyczny – wpływ historii na aktualność (kwestie społeczne, relacje z Portugalią)

Podział regionalny – wpływ historii i geografii na nierównomierność rozwoju.

Flaga i hymn Brazylii – geneza i symbolika.

Elementy kultury afrobrazylijskiej – capoeira, candomblé i umbanda, kulinaria, karnawał.

Współczesne społeczeństwo brazylijskie – kwestia rasizmu, nierówności społeczne, favele, życie w miastach, korupcja.

Muzyka brazylijska – samba, bossa nova, MPB, tropikalizm.

Kino brazylijskie – od Cinema Novo do Globo Filmes; różnorodność tematyczna.

Literatura:

Prace zbiorowe:

(2013) Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

(2016) Brazylia, kraj przyszłości? Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

(2000) Polonia brazylijska w piśmiennictwie polskim, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

ADAMSKA, E. (2016) Kuchnia portugalska, Wyd. Olesiejuk

ALMEIDA, B. (2005) Capoeira – brazylijska forma sztuki, Purana

DANILEWICZ-ZIELIŃSKA (2005) Polonica portugalskie, Wydawnictwo Więź

DINIZ, A. (2017) Favela w kadrze, Mandioca

DINIZ, A. (2018) Kocia skórka, Mandioca

DOMOSŁAWSKI, A. (2013) Śmierć w Amazonii. Nowe eldorado i jego ofiary, Wielka Litera

DOMOSŁAWSKI, A. (2016) Wykluczeni, Wielka Litera

GAWRYCKI, M. F. (2015) Latynoamerykańskie koncepcje stosunków międzynarodowych. Tom V – Brazylia, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

GAWRYCKI, M. F. (2017) Muzyczne wojny. Brazylijska muzyka popularna w czasie dyktatury (1964–1985), Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

GLENNY, M. (2016) Nemezis. O człowieku z faweli i bitwie o Rio, Czarne

JANISZEWSKI, M. (2014) Dom nad rzeką Loes, Czarne

KLEMENTOWSKA, I. (2014) Samotność Portugalczyka, Czarne

KLEMENTOWSKA, I. (2016) Szkielet białego słonia, Czarne

KULA, M. (2012) Polono-brazyliczycy i parę kwestii im bliskich, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

ŁUKASZYK, E. (2015) Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej, Wydawnictwo DIG

MALINOWSKI, M. (2013) Brazylia: republika. Dzieje Brazylii w latach 1889-2010, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

MALINOWSKI, M. (2011) W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku, CESLA UW

NERY, R. V. (2015) Historia fado, Wydawnictwo Replika

NOBRE, A. P., MONTEIRO, J. P., HENRIQUES, P. (2007) Sztuka azujelos w Portugalii, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

PEDROSA, C. (2016) Portugalia, timof i cisi wspólnicy

PIETRZAK, J. (2016) Smutki tropików, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa

PINDEL, T. (2018) Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody, Znak

PLUTA, A. (2017) Droga do Rio, PWN

PLUTA, A. (2015) Ten piekielny polski akcent. Ziembiński na brazylijskiej scenie, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

SIEWIERSKI, H. (2016) Szkice brazylijskie, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

SIUDA-AMBROZIAK, R. (2015) Religia w Brazylii, Wydawnictwo Naukowe NOMOS

VARELLA, D. (2014) Ostatni krąg. Najniebezpieczniejsze więzienie Brazylii, Czarne

VARELLA, D. (2016) Klawisze, Czarne

Czasopisma:

Literatura na świecie 1-2/2011 (Brasil)

Literatura na świecie 3-4/2010 (Portugalia)

Literatura na świecie 1-2/2008 (Luzoafrykanie - Postkolonializm)

Literatura na świecie 3-4/2013 (Pessoa)

Literatura na świecie 5-6/2012 (Luzoafryka)

Postscriptum Polonistyczne 1(21) 2018 (Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura - kultura – język – edukacja)

Studia Iberystyczne nr 4 (całość), 9 (całość), 13, 15

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.