Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Portugalii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR59a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Portugalii
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia portugalska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Mruk
Prowadzący grup: Wojciech Mruk
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

brak

Efekty kształcenia:

- student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu studiów na temat historii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauki o historii Portugalii, NFPt1A_W01++;

- student ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiów na temat historii Portugalii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historii NFPt1A_W04 +;

- student ma podstawową wiedzę o dawnych instytucjach kultury Portugalii oraz podstawową orientację w życiu kulturalnym Portugalii omawianych okresów, w tym np. znajomość najważniejszych wydarzeń w dziejach kultury Portugalii NFPt1A_W08+;

- student posiada umiejętność przygotowania w języku polskim prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do życia kulturalnego Portugalii omawianych okresów NFPt1A_U03;

- student potrafi wyszukać literaturę przedmiotu, analizować, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFPt1A_U06;

- student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii Portugalii kierując się wskazówkami wykładowcy NFPt1A_U07++;

- student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFPt1A_K01;

- student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Portugalii w jego różnorodności i jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, np. dbając o poszerzanie zdobytej wiedzy na ten temat NFPt1A_K05+;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

60 godz. wykładu - 3 pkt

60 przygotowania do egzaminu - 3 pkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia Portugalii i jej zamorskiego imperium

Pełny opis:

Historia Portugalii i jej zamorskiego imperium

Literatura:

A.H. de Oliveira Marques, Historia Potugalii, Warszawa 1987.

J.H. Saraiva, Krótka Historia Portugalii, Kraków 2000.

Uwagi:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Mruk
Prowadzący grup: Wojciech Mruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.