Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia jednostki- ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-141/I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia jednostki- ćwiczenia
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawami zaburzeń psychopatologicznych występujących u osób dorosłych: z problematyką granicy pomiędzy normą a patologią, z etiologią, diagnozą, objawami, leczeniem i mechanizmami powstawania zaburzeń psychicznych.

Tematyka ćwiczeń:

Problematyka teorii, normy, granicy i kryteriów zdrowia – zaburzeń psychicznych, modele zaburzeń psychicznych i leczenie (6 kolejnych zajęć).

Psychopatologia zmagania się ze stresem: (kryzys, zespoły reaktywne traumatyczne i posttraumatyczne, zaburzenia psychosomatyczne, mechanizmy obronne, wypalenie, uzależnienia, psychologia suicydalna, zaburzenia jedzenia). (4 kolejne zajęcia).

Psychologiczna problematyka zaburzeń osobowości: (Klasyfikacja historyczna B. Zawadzkiego, Klasyfikacje DSM IV. Socjopatie. (5 kolejnych zajęć).

Problematyka zaburzeń seksualnych: dysfunkcje seksualne, parafilie, zaburzenia tożsamości płciowej. (2 kolejne zajęcia)

Psychologiczne mechanizmy w zaburzeniach nerwicowych. Problematyka zaburzeń nerwicowych. Zaburzenia lękowe. Problematyka lęku i zaburzeń fobijnych. (6 kolejnych zajęć).

Psychologiczne mechanizmy w zaburzeniach psychotycznych. Zaburzenia depresyjne: zaburzenia afektywne jednobiegunowe i dwubiegunowe. Psychozy rozszczepienne, rodzaje schizofrenii. (6 kolejnych zajęć).

Zaburzenia organiczne. (1 zajęcia)

(Kolejność omawianych tematów ustala prowadzący zajęcia).

Literatura:

I. Problematyka granicy i teorii kryteriów zdrowia psychicznego (norma-patologia), modele.

Lektura obowiązkowa:

Michalska H., 1969, Wprowadzenie do zagadnień zdrowia psychicznego, s.61-105 (w:) „Materiały do nauczania psychologii” seria IV, t.3

Sęk H., 2005, Pychologia kliniczna: Warszawa, PWN, rozdz. 4: Pojęcie normy normalności i zdrowia, s.55-63.

Rosenhan, Seligman, 1994, Psychopatologia, t.1., rozdz. 1, 2, 3, 4, 5, Warszawa, PTP (STARY)

Bogacka I., Frączek A., Wprowadzenie do problemów psychopatologii (w:) „Materiały do nauczania psychologii” seria IV, t.1

Lektura uzupełniająca:

Sęk H. (red.), 2005, Pychologia kliniczna: Warszawa, PWN, rozdz.6: Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej.

Sęk H. (red.), 2005, Pychologia kliniczna: Warszawa, PWN, rozdz. 8: Kierunki egzystencjalno-humanistyczne w psychologii klinicznej.

Jankowski K. – Przełom w psychologii, Warszawa 1978. Artykuł: Jourard S.M. – Wybrane definicje zdrowej osobowości

II. Psychopatologia zmagania się ze stresem (kryzys, zespoły reaktywne, traumatyczne i posttraumatyczne, zaburzenia psychosomatyczne, mechanizmy obronne, wypalenie, uzależnienia, psychologia suicydalna, zaburzenia jedzenia)

Lektura obowiązkowa:

Kubacka-Jasiecka D. (1997), Z Psychologii kryzysu, w: Kubacka-Jasiecka D., Lipowska- Teutsch A. (red.) – Oblicza kryzysu i pracy interwencyjnej

Lis-Turlejska M., 1997, – Adaptacja ocalałych po skrajnie traumatycznych przeżyciach. Modele teoretyczne przezwyciężania skutków traumy w: Kubacka-Jasiecka D., Lipowska- Teutsch A. (red.) – Oblicza kryzysu i pracy interwencyjnej

Grzegołowska-Klarkowska H. – Samoobrona przez samooszukiwanie się w: M. Kofta, T. Szustrowa (red.) – Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa 1991, PWN

Cierpiałkowska L., 2007, Psychopatologia, Wyd. Scholar, rozdz. 13: Zaburzenia odżywiania, s.428-449

Seligman, Walker, Rosenhan, 2003, Psychopatologia, rozdz. 14 s.616-686 (NOWY) Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych

Tylka J., 2000, Psychosomatyka, Wyd. UKSW, Warszawa, Rozdziały: I, II, (s.11-19) IV cz.2 (s.106-119), V cz.1 (s.120-138).

Lektura uzupełniająca:

Pilecka B., 1997, – Kryzys suicydalny – problemy prewencji i interwencji psychologicznej w: Kubacka-Jasiecka D., Lipowska- Teutsch A. (red.) – Oblicza kryzysu i pracy interwencyjnej

Taylor – Przystosowanie do zagrażających wydarzeń, „Nowiny Psychologiczne” 1984, nr 6-7, s. 15-38

Kubacka-Jasiecka D. Interwencja Kryzysowa, w: Sęk H. (red.), 2005, Pychologia kliniczna: Warszawa, PWN, rozdz. 12.

Płużek Z., 1997, – Kryzysy psychologiczne i rodzaje kryzysów osobowościowych w: Kubacka-Jasiecka D., Lipowska- Teutsch A. (red.) – Oblicza kryzysu i pracy interwencyjnej

Seligman, Walker, Rosenhan, 2003, Psychopatologia, rozdz. 8 (część dot. zaburzeń odżywiania s.363-373 -NOWY)

A.A. Lazarus, A.M. Colman (red.) – Psychopatologia, Poznań 2001, Zysk i S-ka. Artykuł: Cooper P.J. – Zaburzenia odżywiania

III. Psychologiczna problematyka zaburzeń osobowości i zaburzeń seksualnych

Lektura obowiązkowa:

Zawadzki B, 1968,. – „Zaburzenia osobowości”, (w:) „Materiały do nauczania psychologii” seria IV, t.1 (tylko część II o zaburzeniach osobowości – bez wstępu i nerwic), s.54-96

Seligman, Walker, Rosenhan, Psychopatologia, 2003, rozdz. 9 s.398-444 (NOWY) Zaburzenia osobowości

Seligman, Walker, Rosenhan, Psychopatologia, 2003, rozdz. 13 s.572-615 (NOWY) Zaburzenia na tle seksualnym

Lektura uzupełniająca:

Pospiszyl K. – Psychopatia, Warszawa 1992, PWN, cz. I, s. 10-86

Rosenhan D., Seligman M. – Psychopatologia, Warszawa 1994, PTP, T. 2, rozdz.13, Zaburzenia seksualne, s. 5-50.

IV. Psychologiczne mechanizmy w zaburzeniach nerwicowych

Lektura obowiązkowa:

Kępiński A. – Psychopatologia nerwic, Warszawa 1972, PZWL. Fragmenty: Mechanizmy zaburzeń nerwicowych na podstawie rozdz. Rodzaje nerwic, Objawy osiowe nerwic, (Tło i przyczyny nerwic-lektura uzupełniająca).

Seligman, Walker, Rosenhan, 2003, Psychopatologia, rozdz. 5 s.180-237 (NOWY) Zaburzenia lękowe

Seligman, Walker, Rosenhan, 2003, Psychopatologia, rozdz. 6 s.238-268 (NOWY) Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne.

Lektura uzupełniająca:

Horney K. – Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 1993, Rebis (całość)

Heszen I. – Teoria i technika psychoterapii w ujęciu Dollarda-Millera w: Materiały do nauczania psychologii, Warszawa, PWN, seria IV, t. 3.

V. Psychologiczne mechanizmy w zaburzeniach psychotycznych

Lektura obowiązkowa:

Seligman, Walker, Rosenhan, 2003, Psychopatologia, rozdz. 7 s.268-323 (NOWY) Zaburzenia nastroju

Kępiński A. – Schizofrenia, Kraków 2001, str. 11-65 i 195-220 (od definicji struktury do krystalizacji rozbitego „ja” włącznie, objawy osiowe)

Seligman, Walker, Rosenhan, 2003, Psychopatologia, rozdz. 10 s.445-501 (NOWY) Schizofrenie

Lektura uzupełniająca:

K. Jankowski – Przełom w psychologii, Warszawa 1978. Artukuł: Bateson G., Jackson D.D., Haley J., Weahland J. – Wstęp do schizofrenii.

Laing R. – Rozszczepione ja w: K. Jankowski – Przełom w psychologii, Warszawa 1978.

VI. Zaburzenia organiczne.

Lektura obowiązkowa:

Seligman, Walker, Rosenhan, 2003, Psychopatologia, rozdz. 11 s.502-534 (NOWY) Zaburzenia późnego okresu dorosłości

Lektura uzupełniająca:

Cierpiałkowska L., 2007, Psychopatologia, Wyd. Scholar, rozdz. 6: Zaburzenia psychiczne na tle organicznym i upośledzenia umysłowe, s.159-171.

Dobór lektur w ramach obowiązującego spisu oraz kolejność omawianej tematyki ustala prowadzący zajęcia w danej grupie ćwiczeniowej.

Lektury uzupełniające nie są obowiązkowe do egzaminu!

Lektury te mogą być pomocne w celu rozszerzenia omawianej tematyki w trakcie konwersatorium (wg wyboru dokonanego przez prowadzącego zajęcia).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.