Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Molekularne mechanizmy starzenia się organizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.KO-F-MMSO-N Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molekularne mechanizmy starzenia się organizmu
Jednostka: Katedra Farmakobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele dydaktyczne:

-rozszerzenie wiedzy na temat starzenia się i śmierci komórek i organizmów;

-uświadomienie studentom konieczności ciągłego uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

Pełny opis:

Wybrane teorie starzenia się komórek i organizmów. Endo- i egzogenne przyczyny starzenia. Uwarunkowania genetyczne. Genowi strażnicy długowieczności. Sirtuiny – regulatory mechanizmów przetrwania. Senescencja replikacyjna. Telomery i telomeraza. Destrukcyjne działanie wolnych rodników, stres oksydacyjny oraz rola mechanizmów antyoksydacyjnych w procesie starzenia. Przegląd naturalnych antyoksydantów. Fotostarzenie. Odkładanie się w organizmie szkodliwych toksyn. Mitochondrialny DNA, a starzenie komórek. Genetyczny program starzenia i regulacja układowa. Upośledzenie układu neuroendokrynnego. Osłabienie układu immunologicznego. Starzenie się a rytmy biologiczne. Progerie – zespoły przedwczesnego starzenia. Apoptoza- zaprogramowana śmierć komórki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Materiały dostarczone przez wykładowcę

Literatura uzupełniająca:

1. J.Kawiak, M. Zabel Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 2002.

2. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin Podstawy biologii komórki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

-charakteryzuje główne teorie starzenia się komórek

i organizmów;

-wyjaśnia uwarunkowania genetyczne procesu starzenia;

-zna i rozumie destrukcyjne działanie wolnych rodników oraz mechanizmów antyoksydacyjnych

w procesie starzenia;

-wymienia naturalne antyoksydanty;

-charakteryzuje proces fotostarzenia;

-wyjaśnia różnice pomiędzy apoptozą a nekrozą;

-charakteryzuje zmiany w regulacji układowej starzejącego się organizmu;

-zna i omawia endogenne i egzogenne przyczyny starzenia się skóry.

w zakresie umiejętności:

-efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących mechanizmów starzenia się komórek

i organizmów;

-interpretuje wyniki badań dotyczących działania różnych środków stosowanych przeciwko starzeniu;

-prezentuje wybrane aspekty procesu starzenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.