Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.INS-28 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty obowiązkowe dla I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Bąba
Prowadzący grup: Wojciech Bąba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy


- Poznanie możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej do zbierania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych:


1) w badaniach przyrodniczych


2) w procesie podejmowania decyzji z zakresu ochrony przyrodyW zakresie umiejętności


- Umiejętność wyszukania i przetwarzania ogólnodostępnych oraz komercyjnych geograficznych systemów o środowisku (GIS)


- zrozumienie metod funkcjonowania geograficznych systemów o środowisku,


- umiejętność sporządzania i redagowania map tematycznych w badaniach naukowych


- umiejętność oceny efektów wykorzystania danych teledetekcyjnych w badaniach środowiskaW zakresie kompetencji społecznych


Student potrafi efektywnie pracować w zespole


Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego interpretowania zjawisk i procesów biologicznych zarówno w pracy naukowej, jak i w działaniach praktycznych

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość zasad i umiejętność pracy z komputerem w środowisku Windows; umiejętność pracy z edytorami tekstu i arkuszami kalkulacyjnymi.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę


Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest warunkiem dopuszczenia egzaminu praktycznego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność i czynny udział w ćwiczeniach


Egzamin praktyczny sprawdzający opanowanie podstawowych funkcji programu ArcGIS

Metody dydaktyczne:

Wykład (10 tygodni 1.5 godz./tyg.)

Ćwiczenia laboratoryjne w sali komputerowej (10 tygodni – 3 godz./tyg.)

Konsultacje (7 tygodni – 1 godz./tyg.)

Bilans punktów ECTS:

Wykład (10 tygodni 1.5 godz./tyg.)


Ćwiczenia laboratoryjne w sali komputerowej (10 tygodni – 3 godz./tyg.)


Konsultacje (7 tygodni – 1 godz./tyg.)

Pełny opis:

Podstawy pracy w programie ArcGIS. Wczytywanie, sposób wyświetlania i identyfikacja danych oraz kompozycja w ArcGIS. Podstawowe funkcje analizy rastrowej i wektorowej. Tworzenie i edycja warstw, tabel, wykresów i kompozycji w ArcMap. Operacje na danych atrybutowych. Analiza danych przestrzennych. Zasady wykonywania oraz cechy zdjęć lotniczych. Cechy obrazów satelitarnych. Wizualizacja i interpretacja obrazów satelitarnych. Modele danych przestrzennych, tworzenie baz danych, wizualizacja danych, analizy przestrzenne. Modelowanie przestrzenne z wykorzystaniem darmowego środowiska R CRAN.

Literatura:

Urbański J. 2010. GIS w badaniach przyrodniczych - Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Pasławski J. (red.) – Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa Era, Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2006.

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. – GIS teoria i praktyka, PWN, 2006.

Pasławski J. (red.) – Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa Era, Redakcja Kartograficzna, Wrocław 2006.

Ciołkosz A., Olędzki J.R., Trafas K. – Ćwiczenia z teledetekcji środowiska. PWN 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.