Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Astronomia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MSMP-0008-2SO
  Nazwa: Astronomia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: astronomia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Studia Matematyczno-Przyrodnicze (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut - Obserwatorium Astronomiczne (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Grabocińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, astronomia
Drugi rok, astronomia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na astronomii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent po ukończeniu studiów astronomii drugiego stopnia posiada poszerzoną znajomość zagadnienień współczesnej astronomii i wiedzę spaecjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwenci studiów astronomii Uniwessytetu Jagiellońskiego przygotowani są do pracy w obserwatoriach, planetarich, instytucjach astronomicznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze, a także do pracy w szkolnictwie - poukończeniu specjalności nauczycielskiej ( zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standartów kształcenia nauczycieli). Studia drugiego stopnia przygotowują do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia ( doktoranckich).

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).