Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia angielska, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WF-022-1I-ZD-6
  Nazwa: Filologia angielska, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: filologia filologia angielska
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Filologii Angielskiej (od 07/08) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Karolina Kopacz, Kamila Dudzińska, Ewelina Zięba
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, filologia angielska
Drugi rok, filologia angielska
Trzeci rok, filologia angielska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Stara matura: egzamin wstępny testowy z języka angielskiego z elementami sprawdzianu kontrastywnego angielsko-polskiego i polsko-angielskiego. Nowa matura: punkty za przedmioty na świadectwie dojrzałości: 1. Język angielski - poziom rozszerzony (tylko egzamin pisemny), 2. Przedmiot humanistyczny - poziom rozszerzony - do wyboru: język polski, historia, język obcy nowożytny, język obcy klasyczny (tylko egzamin pisemny).

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na filologii
Licencjat na filologii
Uprawnienia zawodowe:

- nie dotyczy -

Dalsze studia:

studia II stopnia magisterskie

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).