Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Farmacja, stacjonarne jednolite magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: WFAR-0021-JSO
  Nazwa: Farmacja, stacjonarne jednolite magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5,5 roku
Kierunki: farmacja
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Farmaceutyczny (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Kamil Kozieł, Paulina Trybus, Joanna Barszczak
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, farmacja
Drugi rok, farmacja
Trzeci rok, farmacja
Czwarty rok, farmacja
Piąty rok, farmacja
Szósty rok, farmacja

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Kandydaci, którzy w ramach „ nowej matury” zdawali egzamin z zakresu biologii i chemii na poziomie rozszerzonym przyjmowani byli na podstawie wyników z egzaminu maturalnego.

Kandydaci, którzy legitymowali się „ starą maturą” bez poziomu rozszerzonego z biologii i chemii przystępowali do ujednoliconego w skali kraju egzaminu wstępnego o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. O kolejności na liście rankingowej decydowała suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu wstępnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na farmacji (mgr farm.)
Uprawnienia zawodowe:

Dyplom stanowi podstawę do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w placówkach zdrowia publicznego t.j. aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, a także w zakładach przemysłu farmaceutycznego oraz analitycznych laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r. poz. 631). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk