Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Drug Discovery and Development, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFa-156-0-UD-4
  Nazwa: Drug Discovery and Development, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: Drug Discovery and Development
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Farmaceutyczny (od 18/19) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, Drug Discovery and Development
Drugi rok, Drug Discovery and Development

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do podjęcia studiów upoważnione były osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach z dziedziny nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych, biologicznych.

Dodatkowym kryterium formalnym była znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów, potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przez jednostkę prowadzącą studia (lub udokumentowana na poziomie określonym w rozporządzeniu MNiSW – z wyłączeniem kandydatów, dla których język angielski był językiem ojczystym oraz osób, które ukończyły studia wyższe w języku angielskim).

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na Drug Discovery and Development
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe