Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Geografia, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WGG-030-4-UD-4
  Nazwa: Geografia, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: geografia gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (od 16/17) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Drugi rok, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata, rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na geografii
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, jednostkach planistycznych, gospodarczych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych i naukowych. Student, który zrealizował odpowiedni program zajęć w Studium Pedagogicznym UJ oraz zaliczył określoną liczbę zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotowej i odbył określoną liczbę godzin praktyki pedagogicznej, posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania geografii i/lub przyrody w szkole.

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).