Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-035-3-UD-4
  Nazwa: Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: historia judaistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Judaistyki (od 10/11) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, judaistyka
Drugi rok, judaistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na judaistyce
Uprawnienia zawodowe:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne zarówno do prowadzenia badań naukowych, jak i przydatne do pracy w instytucjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana z historią i kulturą Żydów (muzea, biblioteki naukowe, instytucje kulturalno-oświatowe, wydawnictwa, biura turystyczne). Dodatkowo różnorodne możliwości wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności stwarza praktyczna znajomość języka hebrajskiego (współczesnego) i jidysz, których nauczaniu wiele miejsca poświęcono w programie.

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).