Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie

Informacje o programie studiów

  Kod: WH-058-0-ZD-6
  Nazwa: Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: ochrona dóbr kultury
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Historii Sztuki (od 10/11) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, ochrona dóbr kultury
Drugi rok, ochrona dóbr kultury
Trzeci rok, ochrona dóbr kultury

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zawartych w zestawie kwalifikacyjnym)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na ochronie dóbr kultury
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących sie szeroko pojętą ochroną dziedzctwa kulturowego: służbach konserwatorskich, muzeach (zwłaszcza wielodziałowych, regionalnych i krajoznawczych), w stosownych wydziałach urzędów samorządowych i w placówkach zaangażowanych w popularyzację dziedzictwa kulturowego (domy kultury, biura informacji turystycznej)

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie uzupełniające

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).