Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek lekarski, program w języku angielskim

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-E044-JSO
  Nazwa: Kierunek lekarski, program w języku angielskim
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 6 lat
Kierunki: lekarski
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Joanna Kisielewska-Florczyk, Monika Kołek, Magdalena Kameczura, Edyta Stańczykiewicz, Edyta Jawor
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kierunek lekarski
Drugi rok, kierunek lekarski
Trzeci rok, kierunek lekarski
Czwarty rok, kierunek lekarski
Piąty rok, kierunek lekarski
Szósty rok, kierunek lekarski

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

- posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe, z uwzględnieniem ocen z przedmiotów: chemia oraz biologia lub fizyka

- posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (jeżeli nauka w szkole średniej nie była prowadzona w języku angielskim)

- uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu wstępnego Reasoning and Critical Thinking in Pre-medical Sciences przeprowadzanego w języku angielskim

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Lekarz
Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa i w uchwale nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich.