Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek lekarsko-dentystyczny, program w języku angielskim

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-E078-JSO
  Nazwa: Kierunek lekarsko-dentystyczny, program w języku angielskim
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: lekarsko-dentystyczny
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Maria Rabsztyn
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Drugi rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Trzeci rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Czwarty rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Piąty rok, kierunek lekarsko-dentystyczny

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

- posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia szkoły średniej, który w kraju jego uzyskania pozwala na przyjęcie kandydata na studia wyższe, z uwzględnieniem ocen z przedmiotów: chemia oraz biologia lub fizyka

- posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (jeżeli nauka w szkole średniej nie była prowadzona w języku angielskim)

- uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu wstępnego Reasoning and Critical Thinking in Pre-medical Sciences przeprowadzanego w języku angielskim

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Lekarz dentysta
Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, z późn. zm.