Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek lekarsko-dentystyczny, niestacjonarne magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-LD-0-MW-10 studenci
  Nazwa: Kierunek lekarsko-dentystyczny, niestacjonarne magisterskie
  Tryb studiów: niestacjonarne (z programem identycznym jak na studiach stacjonarnych)
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: lekarsko-dentystyczny
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Lekarski [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Drugi rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Trzeci rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Czwarty rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Piąty rok, kierunek lekarsko-dentystyczny

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego lub wstępnego z biologii, chemii na poziomie rozszerzonym oraz matematyki co najmniej na poziomie podstawowym albo fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym.

Możliwe do uzyskania certifikaty: Lekarz dentysta
Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia (Dz.U. Nr 164 z dnia 13 września 2007 r. poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć dydaktycznych, sylwetkę absolwenta, treści nauczania poszczególnych przedmiotów w podziale na: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe i praktyki.