Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek lekarsko-dentystyczny, tok 5-letni po angielsku

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-LD-E-1-MD-10
  Nazwa: Kierunek lekarsko-dentystyczny, tok 5-letni po angielsku
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: lekarsko-dentystyczny
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Lekarski (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców (od 11/12) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Katarzyna Wysocka-Kamińska
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Drugi rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Trzeci rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Czwarty rok, kierunek lekarsko-dentystyczny
Piąty rok, kierunek lekarsko-dentystyczny

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

- posiadanie świadectwa dojrzałości uprawniającego do podjęcia studiów w kraju jego uzyskania ze szczególnym uwzględnieniem ocen z chemii i biologii

- uzyskanie odpowiedniej ilości punktów z egzaminu wstępnego z chemii i biologii

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Lekarz dentysta
Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, z późn. zm.