Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-LK-E-1-MD-12 studenci
  Nazwa: Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 6 lat
Kierunki: lekarski
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Magdalena Stępniak
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kierunek lekarski
Drugi rok, kierunek lekarski
Trzeci rok, kierunek lekarski
Czwarty rok, kierunek lekarski
Piąty rok, kierunek lekarski
Szósty rok, kierunek lekarski

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

- posiadanie świadectwa dojrzałości uprawniającego do podjęcia studiów w kraju jego uzyskania ze szczególnym uwzględnieniem ocen z chemii i biologii

- uzyskanie odpowiedniej ilości punktów z egzaminu wstępnego z chemii i biologii

Możliwe do uzyskania certifikaty: Lekarz
Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa i w uchwale nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich.