Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku (2+4)

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-LK-E-1-MD-8
  Nazwa: Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku (2+4)
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 4 lata
Kierunki: lekarski
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Lekarski (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Edyta Stańczykiewicz
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kierunek lekarski
Drugi rok, kierunek lekarski
Trzeci rok, kierunek lekarski
Czwarty rok, kierunek lekarski

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia College’u/Uniwersytetu z tytułem Bachelor, odpowiednio wysoka średnia z następujących przedmiotów na poziomie College’u/Uniwersytetu (Biologia – 2 semestry, Chemia organiczna – 2 semestry, Chemia ogólna – 2 semestry, Fizyka – 2 semestry, Matematyka / Calculus – 2 semestry, Przedmioty humanistyczne – 2 semestry), zdanie Medical College Admission Test (MCAT).

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Lekarz
Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa i w uchwale nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich.