Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-LK-E-P.o-MD-12
  Nazwa: Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 6 lat
Kierunki: lekarski
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Lekarski (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, kierunek lekarski
Drugi rok, kierunek lekarski
Trzeci rok, kierunek lekarski
Czwarty rok, kierunek lekarski
Piąty rok, kierunek lekarski
Szósty rok, kierunek lekarski

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia College’u/Uniwersytetu z tytułem Bachelor, odpowiednio wysoka średnia z następujących przedmiotów na poziomie College’u/Uniwersytetu (Biologia – 2 semestry, Chemia organiczna – 2 semestry, Chemia ogólna – 2 semestry, Fizyka – 2 semestry, Matematyka / Calculus – 2 semestry, Przedmioty humanistyczne – 2 semestry), zdanie Medical College Admission Test (MCAT).

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Lekarz
Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa i w uchwale nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich.