Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WMI-037-0-ZD-6
  Nazwa: Informatyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: informatyka
Kierunki do
wyboru:
informatyka inżynieria oprogramowania
informatyka matematyka komputerowa
informatyka modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
informatyka informatyka stosowana
informatyka informatyka teoretyczna
informatyka bioinformatyka
Jednostki: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej (od 03/04) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, inżynieria oprogramowania
Drugi rok, inżynieria oprogramowania
Trzeci rok, inżynieria oprogramowania
Pierwszy rok, matematyka komputerowa
Drugi rok, matematyka komputerowa
Trzeci rok, matematyka komputerowa
Pierwszy rok, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Drugi rok, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Trzeci rok, modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie
Pierwszy rok, informatyka stosowana
Drugi rok, informatyka stosowana
Trzeci rok, informatyka stosowana
Pierwszy rok, informatyka teoretyczna
Drugi rok, informatyka teoretyczna
Trzeci rok, informatyka teoretyczna
Pierwszy rok, informatyka
Drugi rok, informatyka
Trzeci rok, informatyka
Pierwszy semestr, informatyka
Drugi semestr, informatyka
Drugi rok, informatyka
Trzeci rok, informatyka
Pierwszy rok, bioinformatyka
Drugi rok, bioinformatyka
Trzeci rok, bioinformatyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zawartych w zestawie kwalifikacyjnym)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na informatyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia II stopnia

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).