Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Pielęgniarstwo, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WNZ-0065-1SP
  Nazwa: Pielęgniarstwo, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: pielęgniarstwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Dominika Nalepa, Kamila Wełna
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, pielęgniarstwo
Drugi rok, pielęgniarstwo
Trzeci rok, pielęgniarstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, język polski.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na pielęgniarstwie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Jest przygotowany do zapewnienia samodzielnej opieki nad dzieckiem, osobą dorosłą i osobą w podeszłym wieku w zakresie promowania zdrowia, zapobiegania chorobom oraz sprawowania całościowej opieki nad człowiekiem chorym/niepełnosprawnym, a także umierającym. Absolwent jest przygotowany do współpracy z członkami zespołów opieki zdrowotnej, poprawy praktyki pielęgniarskiej i własnego rozwoju.

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039) absolwent kierunku pielęgniarstwo może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U z 2012 r. poz. 631) z pózn. zm. oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta dodatkowych efektów kształcenia określonych w Uchwale nr 18/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z pózn. zm., w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

zna podstawowe zasady funkcjonowania organizmu człowieka; rozumie fizjologiczne procesy regulujące działanie poszczególnych układów i narządów organizmu człowieka; różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem charakterystycznej reakcji układu immunologicznego; zna podstawowe parametry fizjologiczne; rozumie fizjologiczne procesy i umie je wykorzystać w praktyce zawodowej; planuje opiekę nad kobietą w okresie przed koncepcyjnym; opracowuje plan opieki nad kobietą ciężarną i położnicą po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim; pomaga w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych; zaproponuje plan opieki nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi w tym chorobami nowotworowymi.