Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Położnictwo, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WNZ-0102-1SP
  Nazwa: Położnictwo, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: położnictwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Edyta Surówka
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, położnictwo
Drugi rok, położnictwo
Trzeci rok, położnictwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, język polski.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na położnictwie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo otrzymuje dyplom licencjata położnictwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego. Jest przygotowany do opieki nad noworodkiem i kobietą w rożnych etapach jej życia, w tym w okresie ciąży, porodu, połogu i seni. Absolwent jest przygotowany do współpracy z członkami zespołów opieki zdrowotnej, poprawy praktyki pielęgniarsko-położniczej i własnego rozwoju. Ponadto może prowadzić działalność edukacyjno–zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem w zakresie higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039) absolwent kierunku położnictwo może być zatrudniony na stanowisku położnej w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym na oddziałach noworodkowych, położniczych i ginekologicznych oraz w domach pomocy społecznej i żłobkach.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U z 2012 r. poz. 631) z pózn. zm. oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta dodatkowych efektów kształcenia określonych w Uchwale nr 116/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uzupełnienia uchwały Senatu UJ nr 56/V/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: omawia rolę położnej w ochronie zdrowia psychicznego matki i dziecka w okresie ciąży, połogu i porodu oraz promocji zdrowia psychicznego rodziny; rozpoznaje zagrożenia zdrowia psychicznego występujące w środowisku pracy i podejmuje działania.