Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Erasmus Mundus, Health Economics and Governance of Health System

Informacje o programie studiów

  Kod: WOZ-EPH-3-UD-2
  Nazwa: Erasmus Mundus, Health Economics and Governance of Health System
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 4 semestry
Kierunki: zdrowie publiczne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, Erasmus Mundus Europubhealth
Drugi rok, Erasmus Mundus Europubhealth

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie tytułu licencjata (180 ECTS) z obszaru nauk o zdrowiu, znajomość języków obcych (potwierdzona certyfikatami na odpowiednim poziomie), uzyskanie liczby punktów powyżej wymaganego minimum z ewaluacji złożonych dokumentów (CV, dyplomy, transkrypty, dwa listy polecające, list motywacyjny, list z informacją osobową, kopia dowodu osobistego/paszportu).

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na zdrowiu publicznym
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu metod analitycznych oraz ich zastosowania co jest niezbędne do zrozumienia tematyki związanej z międzynarodowym zdrowiem publicznym. Studia Europubhealth umożliwiają absolwentowi sprawne i profesjonalne wykonywanie obowiązków z zakresu zdrowia publicznego na poziome lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim a także międzynarodowym i to zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Program przekazuje zaawansowaną wiedzę, której podstawą jest podejście multidyscyplinarne do rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem publicznym. Jest ono wzbogacone praktyką w sektorze związanym ze zdrowiem publicznym. Umiejętności zawodowe absolwenta są wypracowane przez połączenie wiedzy oraz metod, które wynikają z prac badawczych oraz ekspertyz członków konsorcjum, w perspektywie aktualnej sytuacji zawodowej w krajach europejskich.

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Projekt Europubhealth - Health Economics and Governance of Health System realizowany jest wspólnie przez uczelnie wchodzące w skład konsorcjum w oparciu o programy kształcenia na kierunku zdrowie publiczne.