Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-079-0-ZD-6
  Nazwa: Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: stosunki międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
stosunki międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe
stosunki międzynarodowe dyplomacja współczesna
stosunki międzynarodowe integracja europejska
Jednostki: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 03/04) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, stosunki międzynarodowe
Drugi rok, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe
Trzeci rok, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe
Drugi rok, stosunki międzynarodowe, dyplomacja współczesna
Trzeci rok, stosunki międzynarodowe, dyplomacja współczesna
Drugi rok, stosunki międzynarodowe, integracja europejska
Trzeci rok, stosunki międzynarodowe, integracja europejska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości i egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych
Licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

studia II stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).