Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-315-0-ZD-6
  Nazwa: International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: International Relations and Area Studies
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Studiów Europejskich (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Justyna Zelek
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, International Relations and Area Studies
Drugi rok, International Relations and Area Studies
Trzeci rok, International Relations and Area Studies

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

na podstawie złożonych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na International Relations and Area Studies
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 76/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2013/2014 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- has general knowledge in the area of social science

- knows basic theories of international relations

- knows basic methodologies of international relations

- entirely understands the substance and uniqueness of international relations

- has rudimentary knowledge on the evolution of international relations

- has knowledge on substance and characteristic features of international system

- has knowledge on essential political processes in the international system

- having undertaken one of the specializations offered student has detailed knowledge about cultural, social, economic and political factors essential for shaping international relations in general or crucial for theirs local/regional dimension

- has knowledge on actors of the international relations

- has understanding of normative systems shaping international relations

- understands distinctiveness of international public law and knows its essentials

- has basic information on European Union law system

UMIEJĘTNOŚCI

- is able to use a basic methodology of international relations

- can properly use international relations terminology

- understands the substance of basic processes of international relations

- is able to asses evolution and perspectives of main processes in international relations

- is able to recognize the substance of events in the sphere of international relations

- understands the meaning and complexity of social phenomena that shape international relations

- can practically analyze international relations from international law perspective

- is able to write a simple paper on international relations

- can prepare a simple oral pronouncement on international relations

- has language capabilities, including international relations terminology, on the level B2 (European Language Levels)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- is able to follow current events in the field of international relations and discuss them publicly

- during discussions can present his/her views on international relations

- knows how to conduct a simple research and is able to work within research teams on international relations

- is able to prepare a simple analysis on particular aspects of international relations

- being a part of a research team, he or she can elaborate a simple themes of international law

- being a part of a research team, he or she can elaborate a simple themes of social and economic processes influencing international relations

- is able to prepare and publicly present a selected issue of international relations, acting alone or with the group

- can organize and lead a research team