Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-315-1-ZD-6
  Nazwa: International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: International Relations and Area Studies
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Studiów Europejskich (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, International Relations and Area Studies
Drugi rok, International Relations and Area Studies
Trzeci rok, International Relations and Area Studies

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na International Relations and Area Studies
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 76/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2013/2014 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- has general knowledge in the area of social science

- knows basic theories of international relations

- knows basic methodologies of international relations

- entirely understands the substance and uniqueness of international relations

- has rudimentary knowledge on the evolution of international relations

- has knowledge on substance and characteristic features of international system

- has knowledge on essential political processes in the international system

- having undertaken one of the specializations offered student has detailed knowledge about cultural, social, economic and political factors essential for shaping international relations in general or crucial for theirs local/regional dimension

- has knowledge on actors of the international relations

- has understanding of normative systems shaping international relations

- understands distinctiveness of international public law and knows its essentials

- has basic information on European Union law system

UMIEJĘTNOŚCI

- is able to use a basic methodology of international relations

- can properly use international relations terminology

- understands the substance of basic processes of international relations

- is able to asses evolution and perspectives of main processes in international relations

- is able to recognize the substance of events in the sphere of international relations

- understands the meaning and complexity of social phenomena that shape international relations

- can practically analyze international relations from international law perspective

- is able to write a simple paper on international relations

- can prepare a simple oral pronouncement on international relations

- has language capabilities, including international relations terminology, on the level B2 (European Language Levels)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- is able to follow current events in the field of international relations and discuss them publicly

- during discussions can present his/her views on international relations

- knows how to conduct a simple research and is able to work within research teams on international relations

- is able to prepare a simple analysis on particular aspects of international relations

- being a part of a research team, he or she can elaborate a simple themes of international law

- being a part of a research team, he or she can elaborate a simple themes of social and economic processes influencing international relations

- is able to prepare and publicly present a selected issue of international relations, acting alone or with the group

- can organize and lead a research team