Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Joint Master Programme in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-E318-T
  Nazwa: Joint Master Programme in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: nie dotyczy
  Rodzaj studiów: krótkoterminowe
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: European Studies
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Studiów Europejskich (od 17/18) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, MA in Euroculture
Drugi rok, MA in Euroculture

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe:

Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) MA in Euroculture na kierunku europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem nowożytnych społeczeństw europejskich. Szczególny nacisk w programie europeistycznych studiów magisterskich położony jest na zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy o Unii Europejskiej i europejskich procesach integracyjnych, zwłaszcza procesu adaptacji acquis communautaire do polskiego życia publicznego. W efekcie studia będą kształcić absolwentów charakteryzujących się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych. Tacy absolwenci znajdą się w korzystnym położeniu na szybko zmieniającym się rynku pracy. Studia europeistyczne oferują specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskiej i funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, dzięki któremu ich absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, edukacji, mediach, organizacjach pozarządowych, firmach handlowych oraz szybko powstających i rozwijających się instytucjach w ramach procesów integracji europejskiej.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe