Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-017-0-ZZ-6
  Nazwa: Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: ekonomia
Kierunki do
wyboru:
ekonomia ekonomia międzynarodowa
ekonomia ekonomia stosowana
ekonomia finanse, bankowość, ubezpieczenia
Jednostki: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (od 07/08) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, ekonomia
Drugi rok, ekonomia
Trzeci rok, ekonomia międzynarodowa
Trzeci rok, ekonomia stosowana
Trzeci semestr, ekonomia
Czwarty semestr, finanse, bankowość, uzbezpieczenia
Trzeci rok, finanse, bankowość, uzbezpieczenia
Czwarty semestr, ekonomia międzynarodowa
Trzeci rok, ekonomia międzynarodowa
Czwarty semestr, ekonomia stosowana
Trzeci rok, ekonomia stosowana

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na ekonomii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) - głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno- gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego rady Europy.

Dalsze studia:

Możliwość podjęcia studiów II stopnia

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004 z późn. zm.).

Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia i wymagania dotyczące odbycia praktyk.