Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-047-23-UD-4
  Nazwa: Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: kulturoznawstwo zarządzanie kulturą
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Kultury (od 07/08) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Iwona Marczyk
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, zarządzanie kulturą
Drugi rok, zarządzanie kulturą

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów licencjackich

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kulturoznawstwie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent tych studiów jest w pełni przygotowany do objęcia stanowiska menagera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury, a także w administracji tego sektora. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnych badań oraz studiów doktoranckich. Otrzymuje dyplom magistra kulturoznawstwa o specjalności - zarządzanie kulturą.Jego kompetencje kulturalne, zawodowe oraz osobiste – także w czasie studiów kształtowane – spełniają standardy europejskie, umożliwiające działanie w wymiarze międzynarodowym.Duży blok zajęć znacznie poszerzających minima i treści programowe ma kształtować osobowość elastyczną, zdolną do rozumienia i absorpcji sygnałów płynących ze zmiennego otoczenia. Ważnym elementem zawodowego przygotowania jest wymóg stażu lub wolontariatu, bądź studiów za granicą w wymiarze nie mniejszym niż 6 tygodni.

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia (Dz.U. Nr 164 z dnia 13 września 2007 r. poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć dydaktycznych, sylwetkę absolwenta, treści nauczania poszczególnych przedmiotów w podziale na: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe i praktyki.