Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: WZKS-069-1-MD-10
  Nazwa: Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5 lat
Kierunki: psychologia psychologia stosowana
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Instytut Psychologii Stosowanej (od 98/99) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, psychologia stosowana
Drugi rok, psychologia stosowana
Trzeci rok, psychologia stosowana
Czwarty rok, psychologia stosowana
Piąty rok, psychologia stosowana

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, psychologia stosowana
Drugi semestr, psychologia stosowana
Drugi rok, psychologia stosowana
Trzeci rok, psychologia stosowana
Czwarty rok, psychologia stosowana
Piąty rok, psychologia stosowana

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny do roku 2004, wyniki egzaminu maturalnego od roku 2005

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na psychologii stosowanej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent psychologii stosowanej przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w roli psychologa, w każdej sferze życia społecznego tam gdzie, wymagane są wiedza i umiejętności psychologiczne, takie jak: nawiązywanie kontaktów i porozumiewanie się z jednostkami, grupami; kształtowanie postaw i zachowań innych ludzi; organizowanie warunków pracy zawodowej i działalności społecznej oraz szeroko pojęta poprawa ludzkiego życia i podnoszenie jego jakości.

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Program studiów ujmuje psychologię jako naukę o człowieku (osobie) funkcjonującym w złożonych relacjach społecznych, zmieniejących się w trakcie rozwoju w biegu życia, akcentuje się perspektywy wychowania i adaptacji do życia we współczesnym społeczeństwie, uwzględniając profilaktykę patologii indywidualnej i środowiskowej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Program o takim profilu jest pierwszą kompleksową propozycją kształcenia w zakresie psychologii stosowanej w Polsce. Program składa się z dwu części:

- kanon wiedzy ogólnopsychologicznej (rok 1-3) - przedmioty teoretyczne oraz umiejętności niezbędne do uprawiania zawodu psychologa;

- kształcenie w zakresie dowolnie wybieranych dwóch tzw. modułów kierunkowych (rok 4-5) - w zakresie poszczególnych dziedzin psychologii stosowanej oraz innych zawodów wymagających wiedzy i umiejętności psychologicznych; szeroka oferta kilkunastu szczegółowych modułów zawiera podstawy psychologii organizacji i zarządzania, psychologii klinicznej i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej, doradztwa zawodowego i personalnego, psychologii pracy, ergonomii i transportu, reklamy, mediów, mediacji i negocjacji, psychologii i promocji zdrowia, psychologii chorych somatycznie i terminalnie oraz interwencji kryzysowej.

Studia kończy przygotowanie i obrona pracy magisterskiej o charakterze empirycznym.