Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
ANES 2019 - Wittenberg University WPL-672A-K
Administracja publiczna, podyplomowe WPA-491B-P
Administracja publiczna, podyplomowe WPA-491C-P
Analityka medyczna, podyplomowe WFa-487-6-PN-4
Analityka medyczna, podyplomowe WFa-003-0-PN-4
Analityka medyczna, podyplomowe WFa-487-5-PN-4
Analiza biznesowa, podyplomowe WMI-547A-P
Analiza biznesowa, podyplomowe WMI-547B-P
Analiza biznesowa, podyplomowe WMI-547C-P
Antropologia sądowa w praktyce, podyplomowe CMUJ-548B-P
Antropologia sądowa w praktyce, podyplomowe CMUJ-548A-P
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship, podyplomowe CMUJ-545B-P
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship, podyplomowe CMUJ-545A-P
Archeologia, ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E102-D
Archeologia, sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E101-D
Astronomia, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-E601-D
Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie, podyplomowe CMUJ-490B-P
Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie, podyplomowe CMUJ-490A-P
Badania kliniczne produktów leczniczych, podyplomowe WFa-451-7-PN-2
Badania kliniczne produktów leczniczych, podyplomowe WFAR-451A-P
Badania kliniczne produktów leczniczych, podyplomowe WFAR-451B-P
Beijing Normal University WPl-679-0-KRS
Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie, podyplomowe WPA-527C-P
Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-0602-D
Biofizyka, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-0603-D
Biologia i przyroda w szkole - warsztaty dla nauczycieli WBl-668-0-KRS
Biologia molekularna, podyplomowe WB-492-6-PN-2
Biologia molekularna, podyplomowe WBBB-492B-P
Biologia molekularna, podyplomowe WBBB-492A-P
Biologia sądowa, podyplomowe WBNZ-515-4-PN-2
Biologia sądowa, podyplomowe WBL-515A-P
Biologia sądowa, podyplomowe WBL-515B-P
Biologia sądowa, podyplomowe WBL-515C-P
Biologia, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-0604-D
Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych, podyplomowe CMUJ-511A-P
Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych, podyplomowe CMUJ-511B-P
Biznes w biotechnologii, podyplomowe WB-493-4-PN-2
Biznes w biotechnologii, podyplomowe WB-493-3-PN-2
Bloomsburg University WPL-650B-K
CPCA Center - Chinese Polish Cultural and Academic Exchange Center 2018 WPl-676-0-KRS
Chemia dla nauczycieli, podyplomowe WCH-551A-P
Chemia dla nauczycieli, podyplomowe WCH-551B-P
Chemia, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-0605-D
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia WZKS-518-2-PN-2
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia, podyplomowe WZKS-518A-P
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia, podyplomowe WZKS-518B-P
Doktoranckie niestacjonarne, Wydział Prawa i Administracji D_N_WPA
Dydaktyka nauczania psychologii WZKS-617-3-KRS
Dydaktyka nauczania psychologii WZKS-617-2-KRS
Dydaktyka psychologii WZKS-617-0-KRS
Dydaktyka psychologii WZKS-617-1-KRS
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, podyplomowe WSM-418-0-PN-3
Dyplomacja kulturalna, podyplomowe WSMP-558A-P
Dyplomacja kulturalna, podyplomowe WSMP-558B-P
Dziedzictwo kulturowe Krakowa WH-483-0-PN-2
Edytorstwo - Redakcja tekstu WPL-506A-P
Edytorstwo - Redakcja tekstu WPl-506-5-PN-2
Edytorstwo - Redakcja tekstu WPl-506-4-PN-2
Edytorstwo - Wydawca XXI w. Publikacje elektroniczne WPl-513-1-PN-2
Edytorstwo - redakcja tekstu, podyplomowe WPL-506C-P
Edytorstwo - redakcja tekstu, podyplomowe WPL-506B-P
Egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego WPl-680-0-KRS
Ekonomia i finanse, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E501-D
Enologia, podyplomowe WFAR-481B-P
Enologia, podyplomowe WFAR-481A-P
Etyka i filozofia religii WFz-421-0-PN-3
Farmacja przemysłowa, podyplomowe WFAR-425B-P
Farmacja przemysłowa, podyplomowe WFAR-425A-P
Farmacja przemysłowa, podyplomowe WFa-425-7-PN-2
Filozofia, ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E104-D
Filozofia, sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E103-D
Fizyka, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-E606-D
Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie, podyplomowe WSMP-464-5-PN-2
GUELPH 2017 WPl-648-1-KRS
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E502-D
Geriatria i opieka długoterminowa CMUJ-450-5-PN-2
Geriatria i opieka długoterminowa CMUJ-450-4-PN-2
Geriatria i opieka długoterminowa, podyplomowe CMUJ-450A-P
Geriatria i opieka długoterminowa, podyplomowe CMUJ-450B-P
Grzyby - warsztaty terenowe WBL-688A-K
Grzyby, porosty, śluzowce - warsztaty terenowe WBl-670-0-KRS
HTA i EBM w zarządzaniu w ochronie zdrowia, podyplomowe WOZ-538-0-PN-2
Historia, ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E106-D
Historia, podyplomowe WH-035-0-PN-3
Historia, podyplomowe WH-035-1-PN-3
Historia, sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E105-D
Human-computer interaction & UX design WMI-663-0-KRS
Informatyka dla nauczycieli, podyplomowe WMI-436-0-PN-3
Informatyka w administracji publicznej, podyplomowe WMI-446-0-PN-2
Informatyka, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-E607-D
Interdisciplinary PhD. Programme: Politics, Culture and Society in the Contemporary World D_N_WSM_PCSCW
Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences MISH-678B-K
Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences MISH-678-1-KRS
Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences MISH-678A-K
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" D_BSTS
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" D_WCh_FCB
Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy Program Doktorski (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych), ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E118-D
Interdyscyplinarny i Międzydziedzinowy Program Doktorski (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych), sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E117-D
International PhD Studies in Medical Sciences D_WL_E
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu WMI-500-5-PN-3
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu, podyplomowe WMI-500B-P
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu, podyplomowe WMI-500A-P
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu, podyplomowe WMI-500C-P
Jagielloński Kurs Typografii WPL-667A-K
Jagielloński Kurs Typografii WPl-667-0-KRS
Jagielloński Kurs Typografii WPl-667-1-KRS
Jagielloński Kurs Typografii WPL-667B-K
Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich D_JIPHD
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku JUTW-682A-K
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku JUTW-0-KRS
Jesień z Językiem Polskim WPl-635-4-KRS
Jesień z Językiem Polskim WPL-635A-K
Językoznawstwo, ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E108-D
Językoznawstwo, sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E107-D
Koloproktologia praktyczna, podyplomowe CMUJ-536-1-PN-2
Koloproktologia praktyczna, podyplomowe CMUJ-536A-P
Koloproktologia praktyczna, podyplomowe CMUJ-536B-P
Koloproktologia praktyczna, podyplomowe CMUJ-536-0-PN-2
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej, podyplomowe CMUJ-508B-P
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej, podyplomowe CMUJ-508A-P
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej, podyplomowe CMUJ-508-4-PN-2
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej, podyplomowe CMUJ-508-3-PN-2
Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej, podyplomowe CMUJ-508-2-PN-2
Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych, podyplomowe WZKS-694A-P
Kosmetologia praktyczna, podyplomowe WFAR-524A-P
Kosmetologia praktyczna, podyplomowe WFAR-524B-P
Kosmetologia praktyczna, podyplomowe WFa-524-3-PN-2
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa, podyplomowe WZKS-401-7-PN-2
Kurs "Collegium Medicum" WPl-641-5-KRS
Kurs "Collegium Medicum" WPl-641-4-KRS
Kurs Collegium Medicum WPL-690B-K
Kurs Collegium Medicum WPL-690A-K
Kurs Erasmus WPL-649B-K
Kurs Erasmus WPL-649A-K
Kurs Erasmus WPl-649-4-KRS
Kurs Hankuk University of Foreign Studies WPL-693A-K (od 20/21 do 20/21)
Kurs Romański WPl-653-2-KRS
Kurs Romański WPl-653-1-KRS
Kurs Szkoła Prawa Niemieckiego WPl-640-3-KRS
Kurs Szkoła Prawa Niemieckiego WPL-640A-K
Kurs Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych WPL-694A-K
Kurs Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych WPL-691A-K
Kurs Travpol WPL-661A-K
Kurs Wydział Biologii UJ 17/18 WPl-671-0-KRS
Kurs dla cudzoziemców rozpoczynających studia w UJ w języku polskim WPl-666-0-KRS
Kurs indywidualny CES WSMP-616-0-KRS
Kurs indywidualny CES WSMP-616A-K
Kurs języka i kultury polskiej CJiKP WPl-606A-K
Kurs języka i kultury polskiej CJiKP WPl-606-3-KRS
Kurs języka i kultury polskiej CJiKP WPL-606B-K
Kurs języka polskiego - indywidualny WPl-643-5-KRS
Kurs języka polskiego - indywidualny WPL-643B-K
Kurs języka polskiego - indywidualny WPL-643A-K
Kurs językowy JCJ JCJ-KRS
Kurs językowy JCJ JCJ-683A-K
Kurs programowania urządzeń mobilnych WMI-615-0-KRS
Kurs przygotowawczy - studenci chińscy WPL-696A-K
Kurs przygotowawczy dla studentów chińskich WPL-686A-K
Kurs przygotowawczy na aplikacje prawnicze WPA-623B-K
Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego WPl-662-2-KRS
Kurs semestralny "MY POLISH" WPL-639B-K
Kurs semestralny "MY POLISH" WPL-639A-K
Kurs stypendystów NAWA WPl-675-0-KRS
Kurs stypendystów NAWA VIII 2018 WPl-675-1-KRS
Kurs stypendystów NAWA przygotowujący do studiów w Polsce WPL-687A-K
Kurs w Instytucie Konfucjusza WSMP-684A-K
Kurs w Instytucie Konfucjusza WSMP-IK-KRS
Kurs wakacyjny języka chińskiego on-line WSMP-695A-K
Lean Management oraz Lean Office, podyplomowe WZKS-543A-P
Lean Management oraz Lean Office, podyplomowe WZKS-543-0-PN-2
Lean Management oraz Lean Office, podyplomowe WZKS-543B-P
Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych WFz-673-0-KRS
Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, kurs WFZ-673A-K
Literaturoznawstwo, ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E110-D
Literaturoznawstwo, sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E109-D
MOST MOST-WH.IH
MOST MOST-WMI.ZK
MOST MOST-WF.IFG
MOST MOST-WF.IFA
MOST MOST-WH.IE
MOST MOST-WBl
MOST MOST-MISH
MOST MOST-WSM.IR
MOST MOST-WZ.KZT
MOST MOST-WZ.IEZ
MOST MOST-WBl.IZ
MOST MOST-WMI.IM
MOST MOST-WOZ
MOST MOST-WF.IFO
MOST MOST-WPA
MOST MOST-WBt
MOST MOST-WZ
MOST MOST-WGG.ING
MOST MOST-WH
MOST MOST-WH.IA
MOST MOST-WMI.II
MOST MOST-WL
MOST MOST-WH.KJ
MOST MOST-WH.IM
MOST MOST-WH.IHS
MOST MOST-WSM.ISR
MOST MOST-WCh
MOST MOST-WF.IFR
MOST MOST-WFz.IF
MOST MOST-WSM.INP
MOST MOST-WSM.IE
MOST MOST-WSM.IASP
MOST MOST-WPl
MOST MOST-WGG.IG
MOST MOST-WFz.KPSC
MOST MOST-WFz.IS
MOST MOST-WFz.IPs
MOST MOST-WFz.IP
MOST MOST-WBl.INŚ
MOST MOST-WF.IFK
MOST MOST-WZ.ISP
MOST MOST-WFAI
MOST MOST-WF.IFS
MOST MOST-WZ.ISA
MOST MOST-WZ.ID
MOST MOST-WF.IFW
MOST MOST-WZ.IK
MOST MOST-WZ.IPS
MOST MOST-WF.KUNESCO
Matematyka (studia kwalifikacyjne), podyplomowe WMI-445B-P
Matematyka (studia kwalifikacyjne), podyplomowe WMI-445A-P
Matematyka, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-E608-D
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów, podyplomowe WPA-468C-P
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów, podyplomowe WPA-468B-P
Medycyna bólu, podyplomowe CMUJ-401-6-PN-2
Medycyna bólu, podyplomowe CMUJ-401-5-PN-2
Medycyna bólu, podyplomowe CMUJ-401A-P
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży, podyplomowe CMUJ-520B-P
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży, podyplomowe CMUJ-520A-P
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży, podyplomowe CMUJ-520-3-PN-2
Menedżer sportu, podyplomowe WZKS-497C-P
Menedżer sportu, podyplomowe WZKS-497A-P
Menedżer sportu, podyplomowe WZKS-497B-P
Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej (CogNes), kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E901-D
Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe, podyplomowe WSMP-557A-P
Nauczanie języka polskiego jako obcego, podyplomowe WPL-495B-P
Nauczanie języka polskiego jako obcego, podyplomowe WPL-495C-P
Nauczanie języka polskiego jako obcego, podyplomowe WPL-495A-P
Nauki Biomedyczne (Biomedical Sciences), kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-E609-D
Nauki farmaceutyczne, kształcenie w szkole doktorskiej SDMZ-0201-D
Nauki medyczne, kształcenie w szkole doktorskiej SDMZ-0202-D
Nauki o Ziemi i środowisku w zakresie geografii fizycznej, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-0610-D
Nauki o Ziemi i środowisku w zakresie nauk geologicznych, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-0611-D
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E504-D
Nauki o kulturze i religii, ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E112-D
Nauki o kulturze i religii, sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E111-D
Nauki o polityce i administracji, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E505-D
Nauki o sztuce, ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E114-D
Nauki o sztuce, sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E113-D
Nauki o zarządzaniu i jakości, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E506-D
Nauki o zdrowiu, kształcenie w szkole doktorskiej SDMZ-0203-D
Nauki prawne, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E507-D
Nauki socjologiczne, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E508-D
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii, podyplomowe CMUJ-529-1-PN-3
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii, podyplomowe CMUJ-529-2-PN-3
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii, podyplomowe CMUJ-529A-P
Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii, podyplomowe CMUJ-529B-P
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych, podyplomowe WCH-444A-P
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych, podyplomowe WCH-444B-P
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych, podyplomowe WCh-444-6-PN-2
Obrót międzynarodowy i przestępczość transgraniczna, podyplomowe WPA-692A-P
Obóz Młodzieżowy - Szkoła Języka i Kultury Polskiej WPL-660A-K
Obóz Młodzieżowy - Szkoła Języka i Kultury Polskiej WPL-660B-K
Ochrona danych osobowych a prawa człowieka, podyplomowe WPA-559A-P
Ochrona Środowiska Stevens Point 2018 WPl-637-3-KRS
Ochrona Środowiska Stevens Point 2019 WPL-637A-K
Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego, podyplomowe WFAR-546B-P
Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego, podyplomowe WFAR-546A-P
Pedagogika, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E509-D
PhD Programme in Biology, kształcenie w szkole doktorskiej SDSP-E604-D
PhD Programme in Comparative Literature D_N_WPl_CL
PhD programme in Biology D_WB_SSD_INS_E
PhD programme in Biology D_WB_SSD_IB_E
PhD programme in Biology D_WB_SSD_IZ_E
Podologia, podyplomowe WOZ-540A-P
Podologia, podyplomowe WOZ-540-0-PN-2
Podstawy psychoterapii, podyplomowe CMUJ-402B-P
Podstawy psychoterapii, podyplomowe CMUJ-402A-P
Podstawy publikowania w naukach medycznych, podyplomowe CMUJ-537A-P
Podstawy publikowania w naukach medycznych, podyplomowe CMUJ-537-0-PN-2
Podyplomowe Studium Muzeologiczne WH-412B-P
Podyplomowe Studium Muzeologiczne WH-412A-P
Podyplomowe Studium Muzeologiczne WH-412-8-PN-2
Podyplomowe Studium Promocji Zdrowia, podyplomowe WOZ-407-0-PN-2
Podyplomowe studia edytorskie WPl-023-1-PN-3
Podyplomowe studia z biologii molekularnej WBBB-492C-P
Podyplomowe studium retoryki WPl-409-8-PN-3
Podyplomowe studium retoryki WPL-550A-P
Podyplomowe studium retoryki WPl-409-7-PN-3
Podyplomowe studium retoryki WPL-550B-P
Podyplomowe studium retoryki WPL-550C-P
Polska Szkoła Piątkowa - Norwood WPl-677-0-KRS
Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO, podyplomowe WSMP-482-1-PN-2
Porosty - warsztaty terenowe WBL-689A-K
Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, podyplomowe WPA-443B-P
Prawo Własności Intelektualnej, podyplomowe WPA-448B-P
Prawo Własności Intelektualnej, podyplomowe WPA-448C-P
Prawo dowodowe, podyplomowe WPA-442B-P
Prawo medyczne i bioetyka, podyplomowe WPA-447B-P
Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym, podyplomowe WPA-553A-P
Prawo zamówień publicznych, podyplomowe WPA-479E-P
Program Erasmus na Wydziale Biotechnologii ER-WBt
Program Erasmus na Wydziale Chemii ER-WCh
Program Erasmus na Wydziale Farmaceutycznym ER-WFa
Program Erasmus na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ER-WFAI
Program Erasmus na Wydziale Lekarskim ER-WL
Program Erasmus na Wydziale Polonistyki ER-WPl
Program Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji ER-WPA
Program Erasmus w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ER-WSM.IASP
Program Erasmus w Instytucie Archeologii ER-WH.IA
Program Erasmus w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu ER-WSM.KBDW
Program Erasmus w Instytucie Botaniki ER-WBl.IB
Program Erasmus w Instytucie Dziennikarstwa ER-WZ.ID
Program Erasmus w Instytucie Ekonomii i Zarządzania ER-WZ.IEZ
Program Erasmus w Instytucie Etnologii ER-WH.IE
Program Erasmus w Instytucie Europeistyki ER-WSM.IE
Program Erasmus w Instytucie Filologii Angielskiej ER-WF.IFA
Program Erasmus w Instytucie Filologii Germańskiej ER-WF.IFG
Program Erasmus w Instytucie Filologii Klasycznej ER-WF.IFK
Program Erasmus w Instytucie Filologii Orientalnej ER-WF.IFO
Program Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej ER-WF.IFR
Program Erasmus w Instytucie Filologii Słowiańskiej ER-WF.IFS
Program Erasmus w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej ER-WF.IFW
Program Erasmus w Instytucie Filozofii ER-WFz.IF
Program Erasmus w Instytucie Fizyki ER-WFAI.IF
Program Erasmus w Instytucie Historii ER-WH.IH
Program Erasmus w Instytucie Historii Sztuki ER-WH.IHS
Program Erasmus w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ER-WZ.INB
Program Erasmus w Instytucie Informatyki ER-WMI.II
Program Erasmus w Instytucie Kultury ER-WZ.IK
Program Erasmus w Instytucie Matematyki ER-WMI.IM
Program Erasmus w Instytucie Muzykologii ER-WH.IM
Program Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych ER-WSM.INP
Program Erasmus w Instytucie Nauk o Środowisku ER-WBl.INŚ
Program Erasmus w Instytucie Pedagogiki ER-WFz.IP
Program Erasmus w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa ER-WOZ.IP
Program Erasmus w Instytucie Psychologii ER-WFz.IPs
Program Erasmus w Instytucie Psychologii Stosowanej ER-WZ.IPS
Program Erasmus w Instytucie Religioznawstwa ER-WFz.IR
Program Erasmus w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej ER-WSM.IR
Program Erasmus w Instytucie Socjologii ER-WFz.IS
Program Erasmus w Instytucie Spraw Publicznych ER-WZ.ISP
Program Erasmus w Instytucie Studiów Międzykulturowych ER-WSM.ISR
Program Erasmus w Instytucie Sztuk Audiowizualnych ER-WZ.ISA
Program Erasmus w Instytucie Zdrowia Publicznego ER-WOZ.IZP
Program Erasmus w Instytucie Zoologii ER-WBl.IZ
Program Erasmus w KPSC ER-WFz.KPSC
Program Erasmus w Katedrze Judaistyki ER-WH.KJ
Program Erasmus w Katedrze Zarządzania w Turystyce ER-WZ.KZT
Program Erasmus+ w Instytucie Fizjoterapii ER-WOZ.IF
Program Erasmus+ w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej ER-WGG.IG
Program Erasmus+ w Instytucie Językoznawstwa ER-WF.IJ
Program Erasmus+ w Instytucie Nauk Geologicznych ER-WGG.ING
Program Erasmus+ w Katadrze UNESCO ER-WF.KUN
Program Erasmus+ w Katedrze Lingwistyki Komputerowej ER-WZ.KLK
Program Erasmus+ w Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów ER-MISH
Program Interdyscyplinarny „Society of the Future”, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E503-D
Program Kirkland Research KIRKLAND_R
Program Kirklanda KIRKLAND
Program Letni Wilfrid Laurier University 2019 WPl-659-1-KRS
Program dla sudentów i doktorantów AWF w Instytucie Psychologii AWF-WFz.IPs
Program dodatkowy związany z płatnościami dla JCJ JCJ-OPŁATY
Program interdyscyplinarny, ośmiosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E116-D
Program interdyscyplinarny, sześciosemestralne kształcenie w szkole doktorskiej SDH-E115-D
Programowanie urządzeń mobilnych, podyplomowe WMI-499B-P
Programowanie urządzeń mobilnych, podyplomowe WMI-499-5-PN-2
Programowanie urządzeń mobilnych, podyplomowe WMI-499A-P
Przedsiębiorczość dla nauczycieli, podyplomowe WZKS-552B-P
Przedsiębiorczość dla nauczycieli, podyplomowe WZKS-552A-P
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-11-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-12-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-13-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-15-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-7-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-17-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-6-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-18-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-9-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-8-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-16-KRS
Przygotowanie pedagogiczne dla studentów studiów niestacjonarnych SPUJ-N-1-2
Przygotowanie pedagogiczne dla studentów studiów niestacjonarnych SPUJ-N-2
Przygotowanie pedagogiczne dla studentów studiów stacjonarnych SPUJ-D-4
Przygotowanie pedagogiczne dla studentów studiów stacjonarnych SPUJ-STAC-T
Przygotowanie pedagogiczne dla studentów studiów stacjonarnych SPUJ-D-2
Przygotowanie pedagogiczne dla studentów studiów stacjonarnych SPUJ-STAC
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii, podyplomowe CMUJ-521-2-PN-2
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii, podyplomowe CMUJ-521-1-PN-2
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii, podyplomowe CMUJ-521A-P
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii, podyplomowe CMUJ-521B-P
Psychologia transportu, podyplomowe WZKS-409C-P
Psychologia transportu, podyplomowe WZKS-409B-P
Psychologia, kształcenie w szkole doktorskiej SDS-E510-D
Psychoonkologia w praktyce klinicznej, podyplomowe CMUJ-512B-P
Psychoonkologia w praktyce klinicznej, podyplomowe CMUJ-512A-P
Psychoonkologia w praktyce klinicznej, podyplomowe CMUJ-512-2-PN-2
Psychoonkologia w praktyce klinicznej, podyplomowe CMUJ-512-4-PN-2
Psychoonkologia w praktyce klinicznej, podyplomowe CMUJ-512-3-PN-2
Public Relations, podyplomowe WZKS-405-8-PN-2
Public Relations, podyplomowe WZKS-405A-P
Public Relations, podyplomowe WZKS-405B-P
Reimaginig Poland WPl-646-2-KRS
Reimagining Poland WPl-646-3-KRS
Reimagining Poland WPl-646-1-KRS
Reimagining Poland WPl-646-0-KRS
Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji, podyplomowe WFz-535-0-PN-2
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie, podyplomowe WGG-516A-P
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie, podyplomowe WGG-516B-P
Społeczno-kulturowa tożsamość płci, podyplomowe WFz-449-0-PN-3
Staff Training Week - 08-12.07.2019 JCJ-681A-K
Staż STAŻ-WPl
Staż STAŻ-WSM.IASP
Staż STAŻ-WCh
Staż STAŻ-WBl
Staż STAŻ-WFz.IF
Staż STAŻ-WSM.INP
Staż STAŻ-WZ.ISP
Staż STAŻ-WF.IFS
Staż STAŻ-WH.IA
Staż STAŻ-WH.IHS
Staż STAŻ-WPA
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPl-410-8-PN-4
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPL-410B-P
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPL-410A-P
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPl-410-7-PN-4
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPl-410-6-PN-4
Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych WPA-439A-P
Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS WGG-414B-P
Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS WGG-414-6-PN-2
Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS WGG-414A-P
Studia dla nauczycieli chemii, podyplomowe WCh-480-3-PN-3
Studia dla nauczycieli chemii, podyplomowe WCh-480-4-PN-3
Studia dla tłumaczy konferencyjnych, podyplomowe WF-462-4-PN-3
Studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych, podyplomowe WF-470-6-PN-2
Studia doktoranckie - astronomia D_WFAI_AST
Studia doktoranckie - biofizyka D_WFAI_BIO
Studia doktoranckie - ekologia D_WB_EKO
Studia doktoranckie - fizyka D_WFAI_FIZ
Studia doktoranckie - informatyka D_WFAI_INF
Studia doktoranckie InterDokMed na Wydziale Chemii D_WCh_IDM
Studia doktoranckie InterDokMed na Wydziale Lekarskim D_WL_IDM
Studia doktoranckie na WMI - informatyka D_WMI_II
Studia doktoranckie na WMI - matematyka D_WMI_IM
Studia doktoranckie na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii D_WBt
Studia doktoranckie na Wydziale Chemii D_WCh
Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym D_WFa
Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym D_WF
Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym D_WH
Studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim D_WL
Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu D_WOZ
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki D_WPl
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - językoznawstwo D_WPl_JEZ
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - kulturoznawstwo D_WPl_KUL
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - literaturoznawstwo D_WPl_LIT
Studia doktoranckie niestacjonarne w Instutucie Nauk Politycznych D_N_WSM_INP
Studia doktoranckie stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji D_WPA
Studia doktoranckie w Centrum Badań o Holokauście D_WSM_CBH
Studia doktoranckie w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych D_WSM_IASP
Studia doktoranckie w Instytucie Europeistyki D_WSM_IE
Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii D_WFz_IF
Studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej D_WGG_IGIGP
Studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej D_WB_IGIGP
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Geologicznych D_WGG_ING
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Geologicznych D_WB_ING
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych D_WSM_INP
Studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki D_WFz_IP
Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii D_WFz_IPs
Studia doktoranckie w Instytucie Religioznawstwa D_WFz_IR
Studia doktoranckie w Instytucie Socjologii D_WFz_IS
Studia doktoranckie w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji D_WFz_KPSC
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych D_WZ_E
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych D_WZ_S
Studia doktoranckie w dziedzinie: nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia D_WB_SSD_IZ
Studia doktoranckie w dziedzinie: nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia D_WB_SSD_INS
Studia doktoranckie w dziedzinie: nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia D_WB_SSD_IB
Studia doktoranckie z zakresu social-cognitive-neuroscience: CogNeS D_WFz_CogNeS
Studia podyplomowe dla tłumaczy WFLG-539A-P
Studia podyplomowe dla tłumaczy WF-539-0-PN-2
Studia podyplomowe dla tłumaczy WFLG-539B-P
Studia podyplomowe prawa karnego materialnego i procesowego WPA-485B-P
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych WFz-460-0-PN-3
Studia prawa pracy, podyplomowe WPA-488C-P
Studia prawa pracy, podyplomowe WPA-488B-P
Studium przekładu literackiego, podyplomowe WF-400-3-PN-2
Study Abroad Programme WSMP-EU-SAP-2
Study Abroad Programme in Polish Studies WPl-629-5-KRS
Study Abroad Programme in Polish Studies WPl-629-4-KRS
Stypendyści CEEPUS CEEPUS-WH.IH
Stypendyści CEEPUS CEEPUS-WSM.IE
Summer Programme in Krakow 2019 WPL-628A-K
Survival Polish, kurs WPL-657C-K
Survival Polish, kurs WPL-657D-K
Swarthmore College WPL-654A-K
Swarthmore College WPl-654-1-KRS
Szczegółowe problemy psychoterapii, podyplomowe CMUJ-403-5-PN-4
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii, podyplomowe CMUJ-542B-P
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii, podyplomowe CMUJ-542A-P
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii, podyplomowe CMUJ-542-0-PN-4
Szkoła Letnia - Szkoła Języka i Kultury Polskiej WPL-642B-K
Szkoła Letnia - Szkoła Języka i Kultury Polskiej WPL-642A-K
Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych (HB HTA), podyplomowe WNZ-549A-P
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, podyplomowe WPL-411A-P
Testowanie oprogramowania, podyplomowe WMI-525C-P
Testowanie oprogramowania, podyplomowe WMI-525B-P
Testowanie oprogramowania, podyplomowe WMI-525A-P
Testowanie oprogramowania, podyplomowe WMI-525-3-PN-2
Trychologia w kosmetologii, podyplomowe WFAR-541B-P
Trychologia w kosmetologii, podyplomowe WFa-541-0-PN-2
Trychologia w kosmetologii, podyplomowe WFAR-541A-P
Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji WF-601-1-KRS
Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum WF-604-0-KRS
Tłumaczenie audiowizualne – dubbing WF-600-1-KRS
Wakacyjny kurs przygotowawczy 2020 WPL-645A-K
Wakacyjny kurs przygotowawczy 2021 WPL-645B-K
Wakacyjny kurs przygotowawczy VI-VIII 2019 WPl-645-4-KRS
Warsztaty Ars Docendi ARS_DOCENDI
Warsztaty Dziennikarstwa i PR WSMP-618-0-KRS
Warsztaty terenowe z botaniki WBl-669-0-KRS
Warsztaty terenowe z botaniki WBL-669A-K
Wayne State University. Poland 2019: First Hand Experience WPL-636A-K
Wiedza o kulturze przełomu XX i XXI wieku, podyplomowe WZKS-435-0-PN-2
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce, podyplomowe WPl-428-0-PN-4
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka, podyplomowe WSMP-532B-P
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka, podyplomowe WSMP-532C-P
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka, podyplomowe WSMP-532-2-PN-2
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka, podyplomowe WSMP-532A-P
Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych D_WSM_ISR
Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie D_WSM_KSD
Wyjazdowe Warsztaty w Krynicy WSMP-685A-K
Yoga Studies Summer School WFz-664-0-KRS
Zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475B-P
Zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475A-P
Zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475C-P
Zarządzanie i przywództwo w oświacie WZKS-533A-P
Zarządzanie i przywództwo w oświacie, podyplomowe WZKS-533B-P
Zarządzanie i przywództwo w oświacie, podyplomowe WZKS-533C-P
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości, podyplomowe WZKS-486-2-PN-2
Zarządzanie kulturą, podyplomowe WZKS-423C-P
Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach, podyplomowe WSMP-554A-P
Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach, podyplomowe WSMP-554B-P
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego, podyplomowe WZKS-693A-P
Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie, podyplomowe WOZ-528-0-PN-3
Zarządzanie zakupami w biznesie, podyplomowe WZKS-534C-P
Zarządzanie zakupami w biznesie, podyplomowe WZKS-534B-P
Zarządzanie zakupami w biznesie, podyplomowe WZKS-534A-P
Zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474B-P
Zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474C-P
Zima z Językiem Polskim WPL-651B-K
Zima z Językiem Polskim WPL-651A-K
Zima z Językiem Polskim WPl-651-3-KRS
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, podyplomowe WSMP-417-2-PN-2
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, podyplomowe WSMP-417-1-PN-2
enologia WFa-481-7-PN-2
nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich WPl-501-0-PN-3
nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich WPl-501-1-PN-2
nauczanie języka polskiego jako obcego WPl-495-6-PN-2
nowoczesne techniki komputerowe WMI-037-3-PN-2
organizacja i metody pomocy społecznej, podyplomowe WFz-415-0-PN-2
poradnictwo i pomoc psychologiczna, podyplomowe WFz-069-2-PN-3
poradnictwo i pomoc psychologiczna, podyplomowe WFz-483-0-PN-3
psychologia sądowa, podyplomowe WZKS-451-0-PN-2
psychologia transportu, podyplomowe WZKS-409A-P
studia o kulturach regionów, podyplomowe WH-413-0-PN-2
terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, podyplomowe WPl-411-0-PN-4
zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475-7-PN-2
zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475-8-PN-2
zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, podyplomowe WOZ-406-7-PN-2
zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, podyplomowe WNZ-406B-P
zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, podyplomowe WNZ-406A-P
zarządzanie kulturą, podyplomowe WZKS-423B-P
zarządzanie kulturą, podyplomowe WZKS-423A-P
zarządzanie w oświacie, podyplomowe WZKS-496-1-PN-2
zarządzanie w oświacie, podyplomowe WZKS-496-2-PN-2
zarządzanie w oświacie, podyplomowe WZKS-496-0-PN-2
zarządzanie w oświacie, podyplomowe WZKS-496-3-PN-2
zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474A-P
zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474-8-PN-2
zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474-7-PN-2
Żydowski Kraków. Historia - Religia - Kultura - Dziedzictwo. WH-455-0-PN-2
Żydowski świat. Historia - Religia - Kultura - Dziedzictwo. WH-441-0-PN-2
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna, podyplomowe CMUJ-530A-P
Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna, podyplomowe CMUJ-530-2-PN-2
Żywienie w zdrowiu i chorobie CMUJ-466-5-PN-2
Żywienie w zdrowiu i chorobie CMUJ-466-4-PN-2
Żywienie w zdrowiu i chorobie - dietetyka kliniczna, podyplomowe CMUJ-466B-P
Żywienie w zdrowiu i chorobie - dietetyka kliniczna, podyplomowe CMUJ-466A-P
Advanced Materials and Nanotechnology Advanced Materials and Nanotechnology, stacjonarne drugiego stopnia WFAI-0322-2SO
Ameryka Północna Amerykanistyka, Ameryka Północna, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-120-2-UD-4
Ameryka Łacińska Amerykanistyka, Ameryka Łacińska, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-120-1-UD-4
Business and Finance Management Business and Finance Management, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-099-20-UD-4
Business and Finance Management Business and Finance Management, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-E191-2SO
Comparative Heritage Studies Comparative Heritage Studies (COHES), stacjonarne drugiego stopnia WPL-E152-2SO
Comparative Heritage Studies (COHES), stacjonarne drugiego stopnia WPL-E152A-2SO
Comparative Heritage Studies Comparative Heritage Studies (COHES) WPl-152-0-UD-4
Drug Discovery and Development Drug Discovery and Development, stacjonarne II stopnia WFa-156-0-UD-4
Drug Discovery and Development, stacjonarne drugiego stopnia WFAR-E156-2SO
Earth Sciences in a Changing World Earth Sciences in a Changing World, stacjonarne pierwszego stopnia WGG-157-0-ZD-6
Earth Sciences in a Changing World, stacjonarne pierwszego stopnia WGG-E157-1SO
Earth Sciences in a Changing World, stacjonarne pierwszego stopnia WGG-E157A-1SO
Ecology and Evolution Ecology and Evolution, stacjonarne II stopnia WBNZ-130-0-UD-4
Ecology and Evolution, stacjonarne drugiego stopnia WBL-E130-2SO
Environmental Protection and Management Environmental Protection and Management, stacjonarne drugiego stopnia WBL-E155-2SO
Europa z perspektywy wyszehradzkiej Europa z perspektywy wyszehradzkiej WSMP-079-2-UD-4
European Joint Master’s Programme in English and American Studies European Joint Master’s Programme in English and American Studies WFLG-0222-2SO
European Studies MA Programme in European Studies, stacjonarne II stopnia WSMP-nEU-1-UD-4
European Studies BA in European Studies: European Politics and Society in a Global Context WSMP-EU-13-ZD-6
European Politics and Society (Praga), stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317D-2SO
European Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317A-2SO
European Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E317-1SO
European Studies: DD Kobe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317C-2SO
European Studies: DD Lisbon, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317B-2SO
European Studies: DD Padova, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317F-2SO
International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (Glasgow) WSMP-E320-2SO
International Masters in Economy, State and Society (IMESS) WSMP-E319-2SO
Joint Master Programme in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E318-2SO
Joint Master Programme in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E318-T
Global and Development Studies Global and Development Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E154A-1SO
Global and Development Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-154-0-ZD-6
Global and Development Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E154-1SO
Global and Development Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E154B-1SO
Intellectual Property and New Technologies Intellectual Property and New Technologies, stacjonarne drugiego stopnia WPA-E160A-2SO
Intellectual Property and New Technologies, stacjonarne drugiego stopnia WPA-E160-2SO
International Relations International Relations: Europe from Visegrad Perspective, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E316-2SO
International Relations and Area Studies International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-315-1-ZD-6
International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-315-3-ZD-6
International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E315A-1SO
International Relations and Public Diplomacy International Relations and Public Diplomacy, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E248-2SO
International Security and Development International Security and Development WSMP-151-0-UD-4
International Security and Development, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E151A-2SO
International Security and Development, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E151-2SO
International Security and Development, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E151B-2SO
Korean Studies Korean Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E170-2SO
Korean Studies Korean Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-133-3-UD-4
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n-ZD-6
MISH, stacjonarne I stopnia MISH-ZD-6
MISH, stacjonarne II stopnia MISH-n-UD-4
MISH, stacjonarne II stopnia MISH-UD-4
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne MISH-n-MD-10
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0666-2SO
Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0666-1SO
Program IPHSS w ramach MISH IP-MISH
Molecular Biotechnology Molecular Biotechnology, stacjonarne drugiego stopnia WBBB-E168-2SO
Molecular Biotechnology, stacjonarne drugiego stopnia WBBB-E168A-2SO
Studia Matematyczno-Przyrodnicze Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze MSMP-ZD-6
Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze, II stopnia MSMP-UD-4
Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo WPL-0246-1SO
Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo WPL-0247-1SO
Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska. Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska, stacjonarne II stopnia WSMP-047-29-UD-4
Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie. Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie, stacjonarne I stopnia WSMP-047-28-ZD-6
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies WH-149-0-ZD-6
Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies, stacjonarne pierwszego stopnia WH-E149-1SO
Transatlantic Studies Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E163-2SO
Weterynaria Weterynaria, stacjonarne jednolite magisterskie UCMW-089-0-MD-11
administracja Administracja, niestacjonarne I stopnia WPA-n001-0-ZZ-6
Administracja, niestacjonarne drugiego stopnia WPA-0001-2NO
Administracja, niestacjonarne pierwszego stopnia WPA-0001-1NO
Administracja, stacjonarne I stopnia WPA-n001-0-ZD-6
Administracja, stacjonarne drugiego stopnia WPA-0001-2SO
Administracja, stacjonarne pierwszego stopnia WPA-0001-1SO
amerykanistyka Amerykanistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0120-2SO
Amerykanistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0120-1SO
Amerykanistyka, niestacjonarne pierwszego stopnia WSMP-120-0-ZZ-6
Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0120-2SO
Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-120-0-UD-4
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0120-1SO
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-120-0-ZD-6
analityka medyczna Analityka medyczna, stacjonarne jednolite magisterskie WFAR-0003-JSP
Analityka medyczna, stacjonarne jednolite magisterskie WFa-n003-0-MD-10
animacja społeczno-kulturowa Animacja społeczno-kulturowa, stacjonarne I stopnia WFz-n063-7-ZD-6
Animacja społeczno-kulturowa, stacjonarne II stopnia WFz-n063-7-UD-4
antropologia religii Antropologia religii, MISH stacjonarne II stopnia MISH-140-3-UD-4
Antropologia religii, stacjonarne II stopnia WFz-140-3-UD-4
antropologiczno-kulturowa Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n023-10-UD-4
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-n023-10-ZD-6
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WPl-n023-10-UD-4
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia WPl-n023-10-ZD-6
archeologia Archeologia, dzienne licencjackie WH-n004-0-ZD-6
Archeologia, stacjonarne drugiego stopnia WH-004-0-UD-4
Archeologia, stacjonarne drugiego stopnia WH-0004-2SO
Archeologia, stacjonarne drugiego stopnia WH-n004-0-UD-4
Archeologia, stacjonarne pierwszego stopnia WH-0004-1SO
astrofizyka i kosmologia Astrofizyka i kosmologia w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n309-0-UD-4
Astrofizyka i kosmologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0309-2SO
Astrofizyka i kosmologia, stacjonarne II stopnia WFAIS-n309-0-UD-4
Astrofizyka i kosmologia, stacjonarne drugiego stopnia WFAI-0309-2SO
astronomia Astronomia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-n008-0-UD-4
Astronomia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0008-2SO
Astronomia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0008-1SO
Astronomia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-n008-0-ZD-6
Astronomia, stacjonarne drugiego stopnia WFAI-0008-2SO
Astronomia, stacjonarne drugiego stopnia WFAIS-n008-0-UD-4
Astronomia, stacjonarne pierwszego stopnia WFAI-0008-1SO
Astronomia, stacjonarne pierwszego stopnia WFAIS-n008-0-ZD-6
bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0107-2SO
Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0107-1SO
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia WSMP-n107-0-ZZ-6
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia WSMP-107-0-UZ-4
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne drugiego stopnia WSMP-0107-2NO
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0107-1NO
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-n107-0-ZD-6
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia WSMP-107-0-UD-4
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0107-2SO
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0107-1SO
biochemia Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n311-0-ZD-6
Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n311-0-UD-4
Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0311-2SO
Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0311-1SO
Biochemia, stacjonarne I stopnia WB-n311-0-ZD-6
Biochemia, stacjonarne II stopnia WB-n311-0-UD-4
Biochemia, stacjonarne drugiego stopnia WBBB-0311-2SO
Biochemia, stacjonarne pierwszego stopnia WBBB-0311-1SO
biochemia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Biochemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n311-0-ZD-6
biofizyka Biofizyka molekularna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n305-2-ZD-6
Biofizyka molekularna w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n305-2-UD-4
Biofizyka molekularna, stacjonarne I stopnia WFAIS-n305-2-ZD-6
Biofizyka molekularna, stacjonarne II stopnia WFAIS-n305-2-UD-4
Biofizyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0305-2SO
Biofizyka w ramach MSMP, stacjonarne jednolite magisterskie MSMP-n305-0-MD-10
Biofizyka w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0305-1SO
Biofizyka, stacjonarne drugiego stopnia WFAI-0305-2SO
Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie WB-305-0-MD-10
Biofizyka, stacjonarne jednolite magisterskie WB-n305-0-MD-10
Biofizyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFAI-0305-1SO
Fizyka medyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n305-1-ZD-6
Fizyka medyczna w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n305-1-UD-4
Fizyka medyczna, stacjonarne I stopnia WFAIS-n305-1-ZD-6
Fizyka medyczna, stacjonarne II stopnia WFAIS-n305-1-UD-4
biofizyka molekularna i komórkowa Biofizyka molekularna i komórkowa w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0159-2SO
Biofizyka molekularna i komórkowa w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0159-1SO
Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne I stopnia WB-159-0-ZD-6
Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne drugiego stopnia WBBB-0159-2SO
Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne pierwszego stopnia WBBB-0159-1SO
bioinformatyka Bioinformatyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0167-2SO
Bioinformatyka w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0167-1SO
Bioinformatyka, stacjonarne drugiego stopnia WBBB-0167-2SO
Bioinformatyka, stacjonarne pierwszego stopnia WBBB-0167-1SO
bioinformatyka z biofizyką stosowaną Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, stacjonarne II stopnia WB-146-0-UD-4
biologia Biologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n011-0-ZD-6
Biologia w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n011-0-UD-4
Biologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0011-2SO
Biologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0011-1SO
Biologia, stacjonarne drugiego stopnia WBL-0011-2SO
Biologia, stacjonarne drugiego stopnia WBNZ-n011-0-UD-4
Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia WBL-0011-1SO
Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia WBNZ-n011-0-ZD-6
biotechnologia Biotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n012-0-ZD-6
Biotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n012-2-UD-4
Biotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0012-1SO
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia WB-n012-0-ZD-6
Biotechnologia, stacjonarne II stopnia WB-n012-2-UD-4
Biotechnologia, stacjonarne pierwszego stopnia WBBB-0012-1SO
biotechnologia molekularna Biotechnologia molekularna w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-141-0-UD-4
Biotechnologia molekularna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0141-2SO
Biotechnologia molekularna, stacjonarne II stopnia WB-141-0-UD-4
Biotechnologia molekularna, stacjonarne drugiego stopnia WBBB-0141-2SO
Molecular Biotechnology WB-141-1-UD-4
buddologia Buddologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFz-n047-25-ZD-6
chemia Chemia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n014-0-ZD-6
Chemia w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n014-2-UD-4
Chemia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0014-2SO
Chemia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0014-1SO
Chemia, stacjonarne I stopnia WCh-n014-0-ZD-6
Chemia, stacjonarne II stopnia WCh-n014-2-UD-4
Chemia, stacjonarne drugiego stopnia WCH-0014-2SO
Chemia, stacjonarne pierwszego stopnia WCH-0014-1SO
chemia medyczna Chemia medyczna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0145-2SO
Chemia medyczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-145-0-ZD-6
Chemia medyczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0145-1SO
Chemia medyczna, stacjonarne drugiego stopnia WCH-0145-2SO
Chemia medyczna, stacjonarne drugiego stopnia WCh-161-0-UD-4
Chemia medyczna, stacjonarne pierwszego stopnia WCH-0145-1SO
Chemia medyczna, stacjonarne pierwszego stopnia WCh-145-0-ZD-6
chemia zrównoważonego rozwoju Chemia zrównoważonego rozwoju w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0185-1SO
Chemia zrównoważonego rozwoju, stacjonarne pierwszego stopnia WCH-0185-1SO
dietetyka Dietetyka, stacjonarne I stopnia WL-n109-0-ZD-6
Dietetyka, stacjonarne II stopnia WL-n109-0-UD-4
Dietetyka, stacjonarne drugiego stopnia WL-0109-2SO
Dietetyka, stacjonarne pierwszego stopnia WL-0109-1SP
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, niestacjonarne WZKS-016-0.o-UZ-4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne WZKS-016-0.o-UD-4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne WZKS-n016-0-UD-4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0016-2NO
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0016-1NP
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-016-0-ZZ-6
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne WZKS-n016-0-ZD-6
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0016-2SO
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0016-1SP
e-gospodarka przestrzenna E-gospodarka przestrzenna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0142-2SO
E-gospodarka przestrzenna, stacjonarne drugiego stopnia WGG-0142-2SO
E-gospodarka przestrzenna, stacjonarne drugiego stopnia WGG-142-0-UD-4
edytorstwo Polonistyka, specjalność edytorska, stacjonarne I stopnia WPl-n023-1-ZD-6
edytorstwo Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0132-2SO
Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-132-0-UD-4
Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0132-1SO
Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-132-0-ZD-6
Edytorstwo, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0132-2SO
Edytorstwo, stacjonarne drugiego stopnia WPl-132-0-UD-4
Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0132-1SO
Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WPl-132-0-ZD-6
ekonomia Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia WZKS-017-0-ZZ-6
Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia WZKS-n017-0-ZZ-6
Ekonomia, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0017-2SO
Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0017-1SO
Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n017-0-ZD-6
ekonomia menedżerska Ekonomia menedżerska, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-017-5-UD-4
ekonomia międzynarodowa Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n017-1-UD-4
ekonomia stosowana Ekonomia stosowana, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n017-3-UD-4
elektroniczne przetwarzanie informacji Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-123-0-UD-4
Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0123-2SO
Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0123-1SO
Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-123-0-ZD-6
elektroradiologia Elektroradiologia, stacjonarne pierwszego stopnia WNZ-0166-1SP
Elektroradiologia, stacjonarne pierwszego stopnia WOZ-ELRA-0-ZD-6
etnologia Etnologia, stacjonarne pierwszego stopnia WH-020-0-ZD-6
etnologia, stacjonarne drugiego stopnia WH-020-0-UD-4
etnologia i antropologia kulturowa Etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-127-0-UD-4
Etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0127-2SO
Etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-127-0-ZD-6
Etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0127-1SO
Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WH-0127-2SO
Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WH-127-0-UD-4
Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia WH-0127-1SO
Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia WH-127-0-ZD-6
etyka Etyka, stacjonarne I stopnia WFz-124-0-ZD-6
Etyka, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0124-2SO
europeistyka Double Degree Padova MA Programme WSMP-EU-9-UD-4
Double Degree Strasburg MA Programme WSMP-EU-8-UD-4
Double Degree Strasburg MA Programme WSMP-E317E-2SO
EU-Japan Advanced Multidisciplinary Master Studies (Kobe) WSMP-EU-12-UD-2
European Politics and Society (Praga) WSMP-EU-14-UD-4
Europeistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n047-7-ZD-6
Europeistyka, dzienne licencjackie WSMP-047-7-ZD-6
Europeistyka, dzienne licencjackie WSMP-n047-7-ZD-6
Europeistyka, dzienne uzupełniające WSMP-n047-7-UD-4
Europeistyka, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-104-0-UD-4
Governance, Leadership and Democracy Studies (Lisbon) WSMP-EU-10-UD-2
International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (Glasgow) WSMP-EU-15-UD-2
International Masters In Russian, Central and East European Studies WSMP-nEU-7-UD-2
International Masters in Economy, State and Society (IMESS) WSMP-nEU-5-UD-2
MA Programme in Euroculture WSMP-nEU-3-UD-4
MA Programme in European Studies, stacjonarne II stopnia WSMP-nEU-1-UD-4
farmacja Farmacja, niestacjonarne jednolite magisterskie WFAR-0021-JNO
Farmacja, niestacjonarne jednolite magisterskie WFa-021-0-MW-12
Farmacja, stacjonarne jednolite magisterskie WFAR-0021-JSO
Farmacja, stacjonarne jednolite magisterskie WFa-021-0-MD-12
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-119-0-ZD-6
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-119-0-UD-4
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0119-2SO
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0119-1SO
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, niestacjonarne I stopnia WZKS-119-0-ZZ-6
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0119-1NO
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne I stopnia WZKS-119-0-ZD-6
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne II stopnia WZKS-119-0-UD-4
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0119-2SO
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0119-1SO
filologia angielska Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-1I-ZD-6
Filologia angielska, stacjonarne I stopnia WF-125-1I-ZD-6
filologia angielska Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0220-2SO
Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0220-1SO
Filologia angielska, niestacjonarne drugiego stopnia WFLG-0220-2NO
Filologia angielska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0220-2SO
Filologia angielska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0220-1SO
filologia angielska Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n022-1-UD-4
Filologia angielska, stacjonarne I stopnia WF-022-1I-ZD-6
filologia angielska z językiem niemieckim Filologia angielska z językiem niemieckim w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-28-ZD-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne II stopnia WF-125-28-UZ-4
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne zaoczne I stopnia WF-125-28-ZZ-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne zaoczne I stopnia WF-125-28.o-ZZ-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne I stopnia WF-125-28-ZD-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne I stopnia WF-125-28.o-ZD-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne II stopnia WF-125-28-UD-4
filologia angielska z językiem niemieckim Filologia angielska z językiem niemieckim w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0221-2SO
Filologia angielska z językiem niemieckim w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0221-1SO
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne drugiego stopnia WFLG-0221-2NO
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0221-1NO
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0221-2SO
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0221-1SO
filologia francuska Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-37-ZD-6
Filologia francuska, stacjonarne I stopnia WF-125-37-ZD-6
filologia francuska Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0226-2SO
Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0226-1SO
Filologia francuska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0226-2SO
Filologia francuska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0226-1SO
filologia germańska Filologia germańska w rmach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-2-ZD-6
Filologia germańska, niestacjonarne II stopnia WF-125-2-UZ-4
Filologia germańska, stacjonarne I stopnia WF-125-2-ZD-6
Filologia germańska, stacjonarne II stopnia WF-125-2-UD-4
filologia germańska Filologia germańska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0223-2SO
Filologia germańska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0223-1SO
Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0223-2SO
Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0223-1SO
filologia germańska z językiem angielskim Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia WF-125-29.o-ZD-6
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia WF-125-29-ZD-6
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne II stopnia WF-125-29-UD-4
filologia germańska z językiem angielskim Filologia germańska z językiem angielskim w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0224-2SO
Filologia germańska z językiem angielskim w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0224-1SO
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0224-2SO
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0224-1SO
filologia hiszpańska Filologia hiszpańska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-3-ZD-6
Filologia hiszpańska, stacjonarne I stopnia WF-125-3-ZD-6
Filologia hiszpańska, stacjonarne II stopnia WF-125-3-UD-4
filologia hiszpańska Filologia hiszpańska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0227-2SO
Filologia hiszpańska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0227-1SO
Filologia hiszpańska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0227-2SO
Filologia hiszpańska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0227-1SO
filologia klasyczna Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-126-0-ZD-6
Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-126-0-UD-4
Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0126-2SO
Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0126-1SO
Filologia klasyczna, stacjonarne I stopnia WF-126-0-ZD-6
Filologia klasyczna, stacjonarne II stopnia WF-126-0-UD-4
Filologia klasyczna, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0126-2SO
Filologia klasyczna, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0126-1SO
filologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód Filologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód, stacjonarne II stopnia WF-125-40-UD-4
filologia orientalna - arabistyka Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-6-ZD-6
Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne I stopnia WF-125-6-ZD-6
Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne II stopnia WF-125-6-UD-4
filologia orientalna - arabistyka Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0236-2SO
Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0236-1SO
Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0236-2SO
Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0236-1SO
filologia orientalna - indianistyka Filologia orientalna - indianistyka, stacjonarne II stopnia WF-125-7-UD-4
filologia orientalna - indologia Filologia orientalna - indologia w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-125-39-UD-4
Filologia orientalna - indologia, stacjonarne I stopnia WF-125-39-ZD-6
Filologia orientalna - indologia, stacjonarne II stopnia WF-125-39-UD-4
filologia orientalna - indologia Filologia orientalna - indologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0237-2SO
Filologia orientalna - indologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0237-1SO
Filologia orientalna - indologia, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0237-2SO
Filologia orientalna - indologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0237-1SO
filologia orientalna - iranistyka Filologia orientalna - iranistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0238-2SO
Filologia orientalna - iranistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0238-1SO
Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0238-2SO
Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0238-1SO
filologia orientalna - iranistyka Filologia orientalna - iranistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-8-ZD-6
Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne I stopnia WF-125-8-ZD-6
filologia orientalna - japonistyka Filologia orientalna - japonistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0239-1SO
Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0239-2SO
Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0239-1SO
filologia orientalna - japonistyka Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne I stopnia MISH-125-9-ZD-6
Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne I stopnia WF-125-9-ZD-6
Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne II stopnia WF-125-9-UD-4
filologia orientalna - sinologia Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0240-2SO
Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0240-1SO
filologia orientalna - sinologia Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne I stopnia WF-125-41-ZD-6
Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne II stopnia WF-125-41-UD-4
filologia orientalna - turkologia Filologia orientalna - turkologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0241-2SO
Filologia orientalna - turkologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0241-1SO
Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0241-2SO
Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0241-1SO
filologia orientalna - turkologia Filologia orientalna - turkologia w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-125-10-UD-4
Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia WF-125-10-ZD-6
Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne II stopnia WF-125-10-UD-4
filologia orientalna – arabistyka Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-6-ZD-6
filologia polska Polonistyka, specjalność edytorska, stacjonarne I stopnia WPl-n023-1-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska w ramach MISH, dzienne licencjackie MISH-n023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie WPl-023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie WPl-n023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne uzupełniające WPl-n023-3-UD-4
filologia polska nauczycielska Filologia polska nauczycielska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0193-2SO
Filologia polska nauczycielska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0193-1SO
Filologia polska nauczycielska, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0193-2SO
Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0193-1SO
filologia portugalska Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0229-2SO
Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0229-1SO
Filologia portugalska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0229-2SO
Filologia portugalska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0229-1SO
filologia portugalska Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-5-ZD-6
Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-125-5-UD-4
Filologia portugalska, stacjonarne I stopnia WF-125-5-ZD-6
Filologia portugalska, stacjonarne II stopnia WF-125-5-UD-4
filologia romańska Filologia romańska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n022-11-UD-4
filologia rosyjska Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-12-UD-4
filologia rosyjska Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0231-2SO
Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0231-1SO
Filologia rosyjska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0231-2SO
Filologia rosyjska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0231-1SO
filologia rosyjska Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-12-ZD-6
Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-12-UD-4
Filologia rosyjska, stacjonarne I stopnia WF-125-12-ZD-6
Filologia rosyjska, stacjonarne drugiego stopnia WF-125-12-UD-4
filologia rumuńska Filologia rumuńska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0230-1SO
Filologia rumuńska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0230-1SO
filologia rumuńska Filologia rumuńska, stacjonarne I stopnia WF-125-13-ZD-6
filologia szwedzka Filologia szwedzka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-19-ZD-6
filologia szwedzka Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia WF-125-19-ZD-6
Filologia szwedzka, stacjonarne II stopnia WF-125-19-UD-4
filologia szwedzka Filologia szwedzka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0225-2SO
Filologia szwedzka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0225-1SO
Filologia szwedzka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0225-2SO
Filologia szwedzka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0225-1SO
filologia słowiańska Filologia bułgarska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.1-ZD-6
Filologia bułgarska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.1-UD-4
Filologia chorwacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-38.2-UD-4
Filologia chorwacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-125-38.2-ZD-6
Filologia chorwacka, stacjonarne I stopnia WF-125-38.2-ZD-6
Filologia chorwacka, stacjonarne II stopnia WF-125-38.2-UD-4
Filologia czeska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.3-ZD-6
Filologia czeska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.3-UD-4
Filologia serbska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-38.5-ZD-6
Filologia serbska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.5-ZD-6
Filologia serbska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.5-UD-4
Filologia słowacka, stacjonarne I stopnia WF-125-38.4-ZD-6
Filologia słowacka, stacjonarne II stopnia WF-125-38.4-UD-4
filologia słowiańska Filologia słowiańska - bułgarska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235A-2SO
Filologia słowiańska - bułgarska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235A-1SO
Filologia słowiańska - bułgarska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235A-2SO
Filologia słowiańska - bułgarska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235A-1SO
Filologia słowiańska - chorwacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235B-2SO
Filologia słowiańska - chorwacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235B-1SO
Filologia słowiańska - chorwacka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235B-2SO
Filologia słowiańska - chorwacka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235B-1SO
Filologia słowiańska - czeska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235C-2SO
Filologia słowiańska - czeska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235C-1SO
Filologia słowiańska - czeska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235C-2SO
Filologia słowiańska - czeska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235C-1SO
Filologia słowiańska - serbska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235D-2SO
Filologia słowiańska - serbska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235D-1SO
Filologia słowiańska - serbska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235D-2SO
Filologia słowiańska - serbska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235D-1SO
Filologia słowiańska - słowacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235E-2SO
Filologia słowiańska - słowacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235E-1SO
Filologia słowiańska - słowacka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235E-2SO
Filologia słowiańska - słowacka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235E-1SO
filologia słowiańska - bułgarska Filologia bułgarska, stacjonarne I stopnia WF-022-14-ZD-6
filologia słowiańska - czeska Filologia czeska, stacjonarne I stopnia WF-022-16-ZD-6
filologia słowiańska - serbska Filologia serbska, stacjonarne II stopnia WF-125-17-UD-4
filologia ukraińska Filologia ukraińska, stacjonarne I stopnia WF-125-20-ZD-6
Filologia ukraińska, stacjonarne II stopnia WF-125-20-UD-4
filologia ukraińska z językiem rosyjskim Filologia ukraińska z językiem rosyjskim w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0234-2SO
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0234-1SO
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0234-2SO
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0234-1SO
filologia ukraińska z językiem rosyjskim Dwudyplomowa filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne II stopnia WF-125-44.1-UD-4
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne I stopnia WF-125-44-ZD-6
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne II stopnia WF-125-44-UD-4
filologia w zakresie języka hiszpańskiego Filologia w zakresie języka hiszpańskiego, niestacjonarne wieczorowe I stopnia WF-125-3-ZW-6
filologia węgierska Filologia węgierska, stacjonarne I stopnia WF-125-21-ZD-6
Filologia węgierska, stacjonarne II stopnia WF-125-21-UD-4
filologia węgierska Filologia węgierska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0243-2SO
Filologia węgierska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0243-1SO
Filologia węgierska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0243-2SO
Filologia węgierska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0243-1SO
filologia włoska Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-4-ZD-6
Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-4-UD-4
Filologia włoska, stacjonarne I stopnia WF-125-4-ZD-6
Filologia włoska, stacjonarne drugiego stopnia WF-125-4-UD-4
filologia włoska Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0228-2SO
Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0228-1SO
Filologia włoska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0228-2SO
Filologia włoska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0228-1SO
filozofia Filozofia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n024-0-ZD-6
Filozofia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n024-0-UD-4
Filozofia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0024-2SO
Filozofia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0024-1SO
Filozofia, stacjonarne I stopnia WFz-024-0-ZD-6
Filozofia, stacjonarne I stopnia WFz-n024-0-ZD-6
Filozofia, stacjonarne II stopnia WFz-n024-0-UD-4
Filozofia, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0024-2SO
Filozofia, stacjonarne pierwszego stopnia WFZ-0024-1SO
finanse i controlling Finanse i controlling, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0202-2NO
Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0202-2SO
finanse, bankowość, ubezpieczenia Finanse, bankowość, ubezpieczenia, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0204-1NO
Finanse, bankowość, ubezpieczenia, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0204-1SO
fizjoterapia Fizjoterapia, niestacjonarne drugiego stopnia WNZ-0026-2NP
Fizjoterapia, niestacjonarne drugiego stopnia WOZ-026-0-UZ-4
Fizjoterapia, stacjonarne drugiego stopnia WNZ-0026-2SP
Fizjoterapia, stacjonarne drugiego stopnia WOZ-026-0-UD-4
Fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie WNZ-0026-JSP
Fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie WOZ-026-0-MD-10
Fizjoterapia, stacjonarne pierwszego stopnia WOZ-026-0-ZD-6
fizyka Fizyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0027-2SO
Fizyka w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0027-1SO
Fizyka, stacjonarne drugiego stopnia WFAI-0027-2SO
Fizyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFAI-0027-1SO
fizyka dla firm Fizyka dla firm, stacjonarne pierwszego stopnia WFAI-0323-1SO
fizyka doświadczalna Fizyka doświadczalna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n027-4-ZD-6
Fizyka doświadczalna w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n027-4-UD-4
Fizyka doświadczalna, stacjonarne I stopnia WFAIS-n027-4-ZD-6
Fizyka doświadczalna, stacjonarne II stopnia WFAIS-n027-4-UD-4
fizyka doświadczalna i teoretyczna Fizyka doświadczalna i teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-027-8-ZD-6
Fizyka doświadczalna i teoretyczna, stacjonarne I stopnia WFAIS-027-8-ZD-6
fizyka komputerowa Fizyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n027-1-ZD-6
fizyka stosowana Fizyka stosowana, stacjonarne I stopnia WFAIS-027-7-ZD-6
fizyka teoretyczna Fizyka teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n027-3-ZD-6
Fizyka teoretyczna w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n027-3-UD-4
Fizyka teoretyczna, stacjonarne I stopnia WFAIS-n027-3-ZD-6
Fizyka teoretyczna, stacjonarne II stopnia WFAIS-n027-3-UD-4
funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego Geografia, funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego, stacjonarne drugiego stopnia WGG-030-9-UD-4
geografia Geografia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n030-0-ZD-6
Geografia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0030-2SO
Geografia, stacjonarne I stopnia WGG-030-0-ZD-6
Geografia, stacjonarne I stopnia WGG-n030-0-ZD-6
Geografia, stacjonarne drugiego stopnia WGG-0030-2SO
geografia fizyczna geografia fizyczna, niestacjonarne drugiego stopnia WGG-n030-2-UZ-4
geografia i gospodarka przestrzenna Geografia i gospodarka przestrzenna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0165-1SO
Geografia i gospodarka przestrzenna, stacjonarne pierwszego stopnia WGG-0165-1SO
geografia społeczno-ekonomiczna Geografia społeczno-ekonomiczna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-n030-3-UD-4
Geografia społeczno-ekonomiczna, stacjonarne drugiego stopnia WGG-n030-3-UD-4
geologia Geologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0031-2SO
Geologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-n031-0-UD-4
Geologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0031-1SO
Geologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-n031-0-ZD-6
Geologia, stacjonarne drugiego stopnia WGG-0031-2SO
Geologia, stacjonarne drugiego stopnia WGG-031-0-UD-4
Geologia, stacjonarne drugiego stopnia WGG-n031-0-UD-4
Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia WGG-0031-1SO
Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia WGG-n031-0-ZD-6
gospodarka przestrzenna geografia, gospodarka przestrzenna, niestacjonarne drugiego stopnia WGG-n030-7-UZ-4
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny Geografia w ramach MSMP, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-n030-4-UD-4
Geografia, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, stacjonarne drugiego stopnia WGG-030-4-UD-4
Geografia, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, stacjonarne drugiego stopnia WGG-n030-4-UD-4
historia Historia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n035-0-UD-4
Historia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0035-2SO
Historia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-n035-0-ZD-6
Historia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0035-1SO
Historia, niestacjonarne zaoczne I stopnia WH-035-0-ZZ-6
Historia, niestacjonarne zaoczne I stopnia WH-n035-0-ZZ-6
Historia, niestacjonarne zaoczne II stopnia WH-n035-0-UZ-4
Historia, stacjonarne drugiego stopnia WH-0035-2SO
Historia, stacjonarne drugiego stopnia WH-n035-0-UD-4
Historia, stacjonarne pierwszego stopnia WH-0035-1SO
Historia, stacjonarne pierwszego stopnia WH-n035-0-ZD-6
historia sztuki Historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n036-0-UD-4
Historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0036-2SO
Historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne licencjackie MISH-n036-0-ZD-6
Historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0036-1SO
Historia sztuki, stacjonarne drugiego stopnia WH-0036-2SO
Historia sztuki, stacjonarne drugiego stopnia WH-n036-0-UD-4
Historia sztuki, stacjonarne licencjackie WH-n036-0-ZD-6
Historia sztuki, stacjonarne pierwszego stopnia WH-0036-1SO
hydrologia, meteorologia i klimatologia Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, stacjonarne drugiego stopnia WGG-030-8-UD-4
informatyka Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n037-0-ZD-6
Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n037-1-ZD-6
Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-n037-0-UD-4
Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0037-2SO
Informatyka w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0037-1SO
Informatyka, stacjonarne I stopnia WFAIS-n037-1-ZD-6
Informatyka, stacjonarne I stopnia WMI-037-0-ZD-6
Informatyka, stacjonarne I stopnia WMI-n037-0-ZD-6
Informatyka, stacjonarne drugiego stopnia WMI-0037-2SO
Informatyka, stacjonarne drugiego stopnia WMI-n037-0-UD-4
Informatyka, stacjonarne pierwszego stopnia WMI-0037-1SO
informatyka analityczna Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-128-0-UD-4
Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0128-2SO
Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-128-0-ZD-6
Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0128-1SO
Informatyka analityczna, stacjonarne drugiego stopnia WMI-0128-2SO
Informatyka analityczna, stacjonarne drugiego stopnia WMI-128-0-UD-4
Informatyka analityczna, stacjonarne pierwszego stopnia WMI-0128-1SO
Informatyka analityczna, stacjonarne pierwszego stopnia WMI-128-0-ZD-6
informatyka analityczna Informatyka analityczna w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-037-4-ZD-6
informatyka gier komputerowych Informatyka gier komputerowych w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0215-2SO
Informatyka gier komputerowych, niestacjonarne drugiego stopnia WFAI-0215-2NO
Informatyka gier komputerowych, stacjonarne drugiego stopnia WFAI-0215-2SO
informatyka stosowana Informatyka stosowana w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0214-2SO
Informatyka stosowana w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0214-1SO
Informatyka stosowana, niestacjonarne drugiego stopnia WFAI-0214-2NO
Informatyka stosowana, stacjonarne drugiego stopnia WFAI-0214-2SO
Informatyka stosowana, stacjonarne pierwszego stopnia WFAI-0214-1SO
informatyka stosowana Informatyka stosowana (ogólna), niestacjonarne II stopnia WFAIS-037-1.2-UZ-4
Informatyka stosowana (ogólna), stacjonarne II stopnia WFAIS-037-1.2-UD-4
Informatyka stosowana (produkcja gier wideo i modelowanie 3D), niestacjonarne II stopnia WFAIS-037-1.1-UZ-4
Informatyka stosowana (produkcja gier wideo), niestacjonarne II stopnia WFAIS-037-1.3-UZ-4
Informatyka stosowana (produkcja gier wideo), stacjonarne II stopnia WFAIS-037-1.3-UD-4
inspekcja sanitarna Inspekcja sanitarna niestacjonarne pierwszego stopnia WOZ-100-2-ZZ-6
judaistyka Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia WH-035-3-UD-4
judaistyka Judaistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0117-2SO
Judaistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0117-1SO
Judaistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-117-0-ZD-6
Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia MISH-117-0-UD-4
Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia WH-0117-2SO
Judaistyka, stacjonarne drugiego stopnia WH-117-0-UD-4
Judaistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WH-0117-1SO
Judaistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WH-117-0-ZD-6
język angielski Przekład literacki - język angielski, stacjonarne II stopnia WF-125-43.1-UD-4
język francuski Przekład literacki - język francuski, stacjonarne II stopnia WF-125-43.3-UD-4
język hiszpański Przekład literacki - język hiszpański, stacjonarne II stopnia WF-125-43.4-UD-4
język i kultura Rosji Język i kultura Rosji, niestacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0245-1NO
język i kultura Rosji Język i kultura Rosji, niestacjonarne licencjackie WF-022-22-ZZ-6
język i kultura Rosji Język i kultura Rosji, niestacjonarne drugiego stopnia WF-125-22-UZ-4
Język i kultura Rosji, niestacjonarne pierwszego stopnia WF-125-22-ZZ-6
język i literatura Rosji Język i literatura Rosji, niestacjonarne drugiego stopnia WFLG-0324-2NO
język polski w komunikacji społecznej Język polski w komunikacji społecznej w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0136-2SO
Język polski w komunikacji społecznej w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0136-1SO
Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0136-2SO
Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0136-1SO
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych MISH-0232-2SO
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych WFLG-0232-2SO
język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim), stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0249-1SO
języki i kultura krajów romańskich języki i kultura krajów romańskich, stacjonarne drugiego stopnia WF-125-32-UD-4
językoznawstwo angielskie Filologia angielska w ramach MISH, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.2-UD-4
Filologia angielska, językoznawstwo angielskie (język w biznesie), niestacjonarne II stopnia WF-125-1.6-UZ-4
Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia WF-125-1.2-UD-4
językoznawstwo stosowane - metodyka nauczania języka angielskiego Filologia angielska w ramach MISH, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.3-UD-4
Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, niestacjonarne II stopnia WF-125-1.3-UZ-4
Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia WF-125-1.3.o-UD-4
kognitywistyka Kognitywistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n310-0-ZD-6
Kognitywistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0310-2SO
Kognitywistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0310-1SO
Kognitywistyka, stacjonarne I stopnia WFz-n310-0-ZD-6
Kognitywistyka, stacjonarne II stopnia MISH-310-0-UD-4
Kognitywistyka, stacjonarne II stopnia WFz-310-0-UD-4
Kognitywistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0310-2SO
Kognitywistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFZ-0310-1SO
komunikacja w praktyce społecznej Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia WPl-136-1-ZD-6
kosmetologia Kosmetologia, niestacjonarne II stopnia WFa-n106-0-UZ-4
Kosmetologia, niestacjonarne drugiego stopnia WFAR-0106-2NO
Kosmetologia, stacjonarne II stopnia WFa-n106-0-UD-4
Kosmetologia, stacjonarne drugiego stopnia WFAR-0106-2SO
kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-139-1-UD-4
krytyka literacka Krytyka literacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n023-9-UD-4
Krytyka literacka, stacjonarne drugiego stopnia WPl-n023-9-UD-4
krytyka literacka Krytyka literacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0198-2SO
Krytyka literacka, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0198-2SO
kultura Rosji i narodów sąsiednich Kultura Rosji i narodów sąsiednich, stacjonarne I stopnia WF-125-24-ZD-6
Kultura Rosji i narodów sąsiednich, stacjonarne II stopnia WF-125-24-UD-4
kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0233-1SO
Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0233-1SO
kultura współczesna Kultura współczesna, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-4-UD-4
kulturoznawstwo Kulturoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia WFz-047-0-UD-4
Kulturoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WFz-047-0-ZD-6
MA in Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-n047-18-UD-4
MOST MOST-WSM.KBDW
kulturoznawstwo - teksty kultury Kulturoznawstwo - teksty kultury w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0197-2SO
Kulturoznawstwo - teksty kultury w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0197-1SO
Kulturoznawstwo - teksty kultury, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0197-2SO
Kulturoznawstwo - teksty kultury, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0197-1SO
kulturoznawstwo międzynarodowe Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie WSMP-n047-9-ZD-6
kulturoznawstwo międzynarodowe Kulturoznawstwo międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0184-1SO
Kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0184-1SO
latynoamerykanistyka Latynoamerykanistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0153-1SO
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0153-1SO
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-153-0-ZD-6
lekarski Kierunek lekarski, niestacjonarne jednolite magisterskie WL-0044-JNO
Kierunek lekarski, niestacjonarne magisterskie WL-LK-1-MW-12
Kierunek lekarski, niestacjonarne magisterskie WL-LK-1.o-MW-12
Kierunek lekarski, program w języku angielskim WL-E044-JSO
Kierunek lekarski, stacjonarne jednolite magisterskie WL-0044-JSO
Kierunek lekarski, stacjonarne magisterskie WL-LK-0-MD-12
Kierunek lekarski, stacjonarne magisterskie WL-LK-1-MD-12
Kierunek lekarski, stacjonarne magisterskie WL-LK-1.o-MD-12
Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku WL-LK-E-P.o-MD-12
Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku WL-LK-E-1.o-MD-12
Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku WL-LK-E-1-MD-12
Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku (2+4) WL-LK-E-1.o-MD-8
Kierunek lekarski, tok 6-letni po angielsku (2+4) WL-LK-E-1-MD-8
lekarsko-dentystyczny Kierunek lekarsko-dentystyczny, niestacjonarne jednolite magisterskie WL-0078-JNO
Kierunek lekarsko-dentystyczny, niestacjonarne magisterskie WL-LD-1-MW-10
Kierunek lekarsko-dentystyczny, program w języku angielskim WL-E078-JSO
Kierunek lekarsko-dentystyczny, stacjonarne jednolite magisterskie WL-0078-JSO
Kierunek lekarsko-dentystyczny, stacjonarne magisterskie WL-LD-1-MD-10
Kierunek lekarsko-dentystyczny, tok 5-letni po angielsku WL-LD-E-1-MD-10
lingwistyka Lingwistyka, stacjonarne drugiego stopnia WF-047-16-UD-4
Lingwistyka, stacjonarne drugiego stopnia WF-n047-16-UD-4
lingwistyka Językoznawstwo ogólne, stacjonarne drugiego stopnia WF-131-1-UD-4
Lingwistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0244-2SO
Lingwistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0244-2SO
Przekład i komunikacja międzykulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WF-131-0-UD-4
lingwistyka Lingwistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n047-16-UD-4
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie Filologia angielska w ramach MISH, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stac. II stopnia MISH-125-1.1-UD-4
Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia WF-125-1.1-UD-4
logopedia Logopedia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0195-2SO
Logopedia, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0195-2SO
logopedia Logopedia, stacjonarne drugiego stopnia WPl-136-3-UD-4
marketing i logistyka Marketing i logistyka, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0209-2NO
marketing i logistyka Marketing i logistyka, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-n099-18-UZ-4
matematyka Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-n050-0-ZD-6
Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-n050-2-UD-4
Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0050-2SO
Matematyka w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0050-1SO
Matematyka, stacjonarne I stopnia WMI-n050-0-ZD-6
Matematyka, stacjonarne II stopnia WMI-n050-2-UD-4
Matematyka, stacjonarne drugiego stopnia WMI-0050-2SO
Matematyka, stacjonarne pierwszego stopnia WMI-0050-1SO
matematyka komputerowa Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-118-0-ZD-6
Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-118-0-UD-4
Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0118-2SO
Matematyka komputerowa w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0118-1SO
Matematyka komputerowa, stacjonarne I stopnia WMI-118-0-ZD-6
Matematyka komputerowa, stacjonarne drugiego stopnia WMI-0118-2SO
Matematyka komputerowa, stacjonarne drugiego stopnia WMI-118-0-UD-4
Matematyka komputerowa, stacjonarne pierwszego stopnia WMI-0118-1SO
media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0190-2NO
Media społecznościowe w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0190-2SO
media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne II stopnia WZKS-099-25-UZ-4
Media społecznościowe w zarządzaniu, stacjonarne II stopnia WZKS-099-25-UD-4
migracje międzynarodowe Migracje międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0135-2SO
Migracje międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0135-1SO
Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0135-2SO
Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-135-0-UD-4
Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0135-1SO
Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-135-0-ZD-6
mity i idee religijne Mity i idee religijne, MISH, stacjonarne II stopnia MISH-140-1-UD-4
Mity i idee religijne, stacjonarne II stopnia WFz-140-1-UD-4
muzykologia Muzykologia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n053-0-ZD-6
Muzykologia w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-n053-0-UD-4
Muzykologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0053-2SO
Muzykologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0053-1SO
Muzykologia, stacjonarne I stopnia WH-n053-0-ZD-6
Muzykologia, stacjonarne II stopnia WH-n053-0-UD-4
Muzykologia, stacjonarne drugiego stopnia WH-0053-2SO
Muzykologia, stacjonarne pierwszego stopnia WH-0053-1SO
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0210-2SO
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0210-2SO
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, stacjonarne drugiego stopnia WPl-136-2-UD-4
nauczanie maszynowe Nauczanie maszynowe, stacjonarne drugiego stopnia WMI-037-5-UD-4
nauczycielska Polonistyka, specjalność nauczycielska w ramach MISH, dzienne licencjackie MISH-n023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie WPl-023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie WPl-n023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne uzupełniające WPl-n023-3-UD-4
nauki o zarządzaniu (dokt.) Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej D_WZ
neurobiologia Neurobiologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-n307-0-UD-4
Neurobiologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0307-2SO
Neurobiologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-n307-0-ZD-6
Neurobiologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0307-1SO
Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia WBL-0307-2SO
Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia WBNZ-n307-0-UD-4
Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia WBL-0307-1SO
Neurobiologia, stacjonarne pierwszego stopnia WBNZ-n307-0-ZD-6
neuropsychologia i neurokognitywistyka Neuropsychologia i neurokognitywistyka, stacjonarne jednolite magisterskie WZKS-069-2-MD-10
niemcoznawstwo Niemcoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-n104-1-UD-4
Niemcoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-n104-1-ZD-6
ochrona dóbr kultury Ochrona dóbr kultury w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0058-2SO
Ochrona dóbr kultury w ramach MISH, stacjonarne licencjackie MISH-n058-0-ZD-6
Ochrona dóbr kultury w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0058-1SO
Ochrona dóbr kultury, stacjonarne drugiego stopnia WH-0058-2SO
Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie WH-058-0-ZD-6
Ochrona dóbr kultury, stacjonarne licencjackie WH-n058-0-ZD-6
Ochrona dóbr kultury, stacjonarne pierwszego stopnia WH-0058-1SO
ochrona dóbr kultury Historia sztuki w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n036-0-UD-4
Historia sztuki, stacjonarne drugiego stopnia WH-n036-0-UD-4
ochrona środowiska Ochrona środowiska (biol. środ.), stacjonarne drugiego stopnia WCh-n059-1-UD-4
Ochrona środowiska (chemia środ.), stacjonarne drugiego stopnia WCh-n059-2-UD-4
Ochrona środowiska w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0059-2SO
Ochrona środowiska w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0059-1SO
Ochrona środowiska, stacjonarne drugiego stopnia WCH-0059-2SO
Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia WCH-0059-1SO
Ochrona środowiska, stacjonarne pierwszego stopnia WCh-n059-0-ZD-6
organizacja i ekonomika ochrony zdrowia Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, stacjonarne pierwszego stopnia WNZ-0162-1SO
Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, stacjonarne pierwszego stopnia WOZ-162-0-ZD-6
pedagogika Pedagogika w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0180-2SO
Pedagogika w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0180-1SO
Pedagogika, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0180-2SO
Pedagogika, stacjonarne pierwszego stopnia WFZ-0180-1SO
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach MISH, stacjonarne jednolite magisterskie MISH-0211-JSO
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne jednolite magisterskie WFZ-0211-JSO
pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika resocjalizacyjna, stacjonarne II stopnia WFz-n063-5-UD-4
pedagogika specjalna Pedagogika specjalna w ramach MISH, stacjonarne jednolite magisterskie MISH-0213-JSO
Pedagogika specjalna, stacjonarne jednolite magisterskie WFZ-0213-JSO
pedagogika społeczno-opiekuńcza Pedagogika społeczno-opiekuńcza, stacjonarne I stopnia WFz-n063-3-ZD-6
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, stacjonarne II stopnia WFz-n063-3-UD-4
pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką Pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką, stacjonarne drugiego stopnia WFz-n063-9-UD-4
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia WFz-n063-11-UD-4
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0207-2SO
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0207-2SO
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, stacjonarne drugiego stopnia WFz-n063-12-UD-4
performatyka Performatyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0196-2SO
Performatyka, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0196-2SO
performatyka przedstawień Performatyka przedstawień teatralnych w ramach MISH, dzienne uzupełniające MISH-090-3-UD-4
Performatyka przedstawień, dzienne uzupełniające WPl-090-3-UD-4
pielęgniarstwo Pielęgniarstwo niestacjonarne drugiego stopnia WOZ-065-0-UZ-4
Pielęgniarstwo stacjonarne drugiego stopnia WOZ-065-0-UD-4
Pielęgniarstwo, niestacjonarne drugiego stopnia WNZ-0065-2NO
Pielęgniarstwo, stacjonarne drugiego stopnia WNZ-0065-2SO
Pielęgniarstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WNZ-0065-1SP
Pielęgniarstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WOZ-065-0-ZD-6
politologia Politologia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n066-0-ZD-6
Politologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0066-2SO
Politologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0066-1SO
Politologia, niestacjonarne zaoczne I stopnia WSMP-066-0-ZZ-6
Politologia, stacjonarne I stopnia WSMP-n066-0-ZD-6
Politologia, stacjonarne II stopnia WSMP-n066-0-UD-4
Politologia, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0066-2SO
Politologia, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0066-1SO
polityka społeczna Polityka społeczna, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0216-2SP
Polityka społeczna, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0216-1SP
polonistyka - komparatystyka Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0129-2SO
Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-129-0-UD-4
Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0129-1SO
Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-129-0-ZD-6
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0129-2SO
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia WPl-129-0-UD-4
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0129-1SO
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia WPl-129-0-ZD-6
polonistyka antropologiczno-kulturowa Polonistyka antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0192-2SO
Polonistyka antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0192-1SO
Polonistyka antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0192-2SO
Polonistyka antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0192-1SO
porównawcze studia cywilizacji Porównawcze studia cywilizacji w ramach MISH, dzienne uzupełniające MISH-n047-15-UD-4
Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne drugiego stopnia WFz-n047-15-UD-4
Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia WFz-n047-15-ZD-6
porównawcze studia cywilizacji Porównawcze studia cywilizacji w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0181-2SO
Porównawcze studia cywilizacji w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0181-1SO
Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0181-2SO
Porównawcze studia cywilizacji, stacjonarne pierwszego stopnia WFZ-0181-1SO
położnictwo Położnictwo, stacjonarne drugiego stopnia WOZ-102-0-UD-4
Położnictwo, stacjonarne drugiego stopnia WNZ-0102-2SO
Położnictwo, stacjonarne pierwszego stopnia WNZ-0102-1SP
Położnictwo, stacjonarne pierwszego stopnia WOZ-102-0-ZD-6
praca socjalna Praca socjalna w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0137-2SO
Praca socjalna, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0137-2SO
Praca socjalna, stacjonarne drugiego stopnia WFz-137-0-UD-4
prawo Prawo, niestacjonarne jednolite magisterskie WPA-0067-JNO
Prawo, niestacjonarne magisterskie WPA-n067-0-MZ-10
Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie WPA-0067-JSO
Prawo, stacjonarne magisterskie WPA-n067-0-MD-10
prawo własności intelektualnej i nowych mediów Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, stacjonarne pierwszego stopnia WPA-0138-1SP
przekład i komunikacja międzykulturowa przekład i komunikacja międzykulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-131-0-UD-4
przekład literacki Przekład literacki - język angielski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169A-2SO
Przekład literacki - język angielski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169A-2SO
Przekład literacki - język francuski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169B-2SO
Przekład literacki - język francuski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169B-2SO
Przekład literacki - język hiszpański w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169C-2SO
Przekład literacki - język hiszpański, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169C-2SO
Przekład literacki - język niemiecki w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169G-2SO
Przekład literacki - język niemiecki, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169G-2SO
Przekład literacki - język portugalski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169D-2SO
Przekład literacki - język portugalski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169D-2SO
Przekład literacki - język węgierski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169F-2SO
Przekład literacki - język węgierski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169F-2SO
Przekład literacki - język włoski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169E-2SO
Przekład literacki - język włoski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169E-2SO
przekładoznawstwo Filologia angielska w ramach MISH, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.4-UD-4
Filologia angielska, przekładoznawstwo (przekład literacki), niestacjonarne II stopnia WF-125-1.4-UZ-4
Filologia angielska, przekładoznawstwo, niestacjonarne II stopnia WF-125-1.5-UZ-4
Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia WF-125-1.4-UD-4
przekładoznawstwo Przekładoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0242-2SO
Przekładoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0242-2SO
przekładoznawstwo literacko-kulturowe Przekładoznawstwo literacko-kulturowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-023-12-UD-4
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, stacjonarne drugiego stopnia WPl-023-12-UD-4
przekładoznawstwo literacko-kulturowe Przekładoznawstwo literacko-kulturowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0199-2SO
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0199-2SO
psychologia Psychologia w ramach MISH, stacjonarne jednolite magisterskie MISH-n069-0-MD-10
Psychologia w ramach MISH, stacjonarne jednolite magisterskie MISH-0069-JSO
Psychologia w ramach MISH, stacjonarne jednolite magisterskie MISH-0069-JSP
Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie WFz-069-0-MW-10
Psychologia, niestacjonarne jednolite magisterskie WFz-n069-0-MW-10
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie WFZ-0069-JSO
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie WFz-069-0-MD-10
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie WFz-n069-0-MD-10
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie WZKS-0069-JSP
psychologia stosowana Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie WZKS-069-1-MW-10
Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie WZKS-n069-1-MW-10
Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie WZKS-069-1-MD-10
Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie WZKS-n069-1-MD-10
psychologia w zarządzaniu psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia WZKS-n099-14-UZ-4
psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n099-14-UD-4
rachunkowość i zarządzanie finansami Rachunkowość i zarządzanie finansami, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0203-2NO
Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0203-2SO
rachunkowość i zarządzanie finansami Rachunkowość i zarządzanie finansami, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-n017-2-UZ-4
Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n017-2-UD-4
ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne, stacjonarne pierwszego stopnia WNZ-0116-1SP
Ratownictwo medyczne, stacjonarne pierwszego stopnia WOZ-116-0-ZD-6
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0250-1SO
relacje międzykulturowe Relacje międzykulturowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0139-2SO
Relacje międzykulturowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0139-1SO
Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0139-2SO
Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-139-0-UD-4
Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0139-1SO
Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-139-0-ZD-6
religia, kultura, media Religia, kultura, media, stacjonarne II stopnia WFz-140-4-UD-4
religioznawstwo Religioznawstwo w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n306-0-ZD-6
Religioznawstwo, stacjonarne I stopnia WFz-n306-0-ZD-6
religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-140-0-ZD-6
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-140-0-UD-4
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0140-1SO
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne I stopnia WFz-140-0-ZD-6
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne II stopnia WFz-140-0-UD-4
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne pierwszego stopnia WFZ-0140-1SO
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0140-2SO
Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0140-2SO
resocjalizacja Pedagogika specjalna - resocjalizacja, stacjonarne pierwszego stopnia WFz-n308-1-ZD-6
retoryka stosowana Retoryka stosowana, stacjonarne drugiego stopnia WPl-136-4-UD-4
rosjoznawstwo Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia WSMP-n047-12-ZD-6
Rosjoznawstwo, stacjonarne II stopnia WSMP-n047-12-UD-4
rosjoznawstwo Rosjoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0147-2SO
Rosjoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0147-1SO
Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia WSMP-147-ZD-6
Rosjoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0147-2SO
Rosjoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0147-1SO
rozwój lokalny i regionalny Geografia, rozwój lokalny i regionalny, stacjonarne drugiego stopnia WGG-030-10-UD-4
socjologia Socjologia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n077-0-ZD-6
Socjologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n077-0-UD-4
Socjologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0077-2SO
Socjologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0077-1SO
Socjologia, stacjonarne I stopnia WFz-077-0-ZD-6
Socjologia, stacjonarne I stopnia WFz-n077-0-ZD-6
Socjologia, stacjonarne II stopnia WFz-077-0-UD-4
Socjologia, stacjonarne II stopnia WFz-n077-0-UD-4
Socjologia, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0077-2SO
Socjologia, stacjonarne jednolite magisterskie WFz-077-0-MD-10
Socjologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFZ-0077-1SO
specjalizacja filologiczna Filologia francuska w ramach MISH, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-37.1-UD-4
Filologia francuska, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.1-UD-4
specjalizacja filologiczna Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-33-UD-4
specjalizacja komunikacyjna Filologia francuska, specjalizacja komunikacyjna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.2-UD-4
specjalizacja komunikacyjna Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja komunikacyjna, stacjonarne II stopnia MISH-125-35-UD-4
specjalizacja pedagogiczna Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja pedagogiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-34-UD-4
specjalizacja traduktologiczna Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-n022-36-UD-4
Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-36-UD-4
specjalizacja traduktologiczna Filologia francuska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-37.3-UD-4
Filologia francuska, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.3-UD-4
stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0079-2SO
Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0079-1SO
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia WSMP-n079-0-UZ-4
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne zaoczne I stopnia WSMP-n079-0-ZZ-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-n079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia WSMP-n079-0-UD-4
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0079-2SO
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0079-1SO
studia afrykańskie Studia afrykańskie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0179-1SO
Studia afrykańskie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0179-1SO
studia azjatyckie Studia azjatyckie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0177-2SO
Studia azjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0177-2SO
studia bliskowschodnie studia bliskowschodnie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-133-0-UD-4
studia bliskowschodnie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-133-0-UD-4
studia bliskowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-133-0-ZD-6
studia bliskowschodnie Studia bliskowschodnie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0178-1SO
Studia bliskowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0178-1SO
studia dalekowschodnie Studia dalekowschodnie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-133-1-UD-4
studia dalekowschodnie, niestacjonarne drugiego stopnia WSMP-133-1-UZ-4
studia dalekowschodnie, niestacjonarne pierwszego stopnia WSMP-133-1-ZZ-6
studia dalekowschodnie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-133-1-UD-4
studia dalekowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-133-1-ZD-6
studia eurazjatyckie Studia eurazjatyckie w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-144-0-ZD-6
Studia eurazjatyckie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0144-2SO
Studia eurazjatyckie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0144-1SO
Studia eurazjatyckie, stacjonarne I stopnia WSMP-144-0-ZD-6
Studia eurazjatyckie, stacjonarne II stopnia WSMP-144-0-UD-4
Studia eurazjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0144-2SO
Studia eurazjatyckie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0144-1SO
studia europejskie Studia europejskie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0150-2SO
Studia europejskie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0150-1SO
Studia europejskie, stacjonarne I stopnia WSMP-150-0-ZD-6
Studia europejskie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0150-2SO
Studia europejskie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0150-1SO
studia nad Azją Centralną Studia nad Azją Centralną w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0171-1SO
Studia nad Azją Centralną, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0171-1SO
studia nad Azją Południowo-Wschodnią Studia nad Azją Południowo-Wschodnią w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0172-1SO
Studia nad Azją Południowo-Wschodnią, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0172-1SO
studia nad Chinami Studia nad Chinami w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0173-1SO
Studia nad Chinami, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0173-1SO
studia nad Indiami i Azją Południową Studia nad Indiami i Azją Południową w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0174-1SO
Studia nad Indiami i Azją Południową, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0174-1SO
studia nad Japonią Studia nad Japonią w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0175-1SO
Studia nad Japonią, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0175-1SO
studia nad Koreą Studia nad Koreą w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0176-1SO
Studia nad Koreą, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0176-1SO
studia nad buddyzmem Studia nad buddyzmem w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0182-1SO
Studia nad buddyzmem, stacjonarne pierwszego stopnia WFZ-0182-1SO
studia nad buddyzmem współczesnym Studia nad buddyzmem współczesnym w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0183-2SO
Studia nad buddyzmem współczesnym, stacjonarne drugiego stopnia WFZ-0183-2SO
studia polsko-ukraińskie Studia polsko-ukraińskie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0158-2SO
Studia polsko-ukraińskie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0158-1SO
Studia polsko-ukraińskie, stacjonarne I stopnia WSMP-158-0-ZD-6
Studia polsko-ukraińskie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0158-2SO
Studia polsko-ukraińskie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0158-1SO
studia transatlantyckie MA in Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-n047-18-UD-4
systemy informacji geograficznej Geografia w ramach MSMP, systemy informacji geograficznej, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-n030-5-UD-4
Geografia, systemy informacji geograficznej, stacjonarne drugiego stopnia WGG-n030-5-UD-4
teatrologia Teatrologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0194-2SO
Teatrologia, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0194-2SO
teatrologiczna Teatrologia w ramach MISH, dzienne uzupełniające MISH-n090-2-UD-4
Teatrologia, dzienne uzupełniające WPl-n090-2-UD-4
teksty kultury Kulturoznawstwo w ramach MISH, teksty kultury, stacjonarne I stopnia MISH-n047-26-ZD-6
Kulturoznawstwo, teksty kultury w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-047-26-UD-4
Kulturoznawstwo, teksty kultury, stacjonarne I stopnia WPl-047-26-ZD-6
Kulturoznawstwo, teksty kultury, stacjonarne I stopnia WPl-n047-26-ZD-6
Kulturoznawstwo, teksty kultury, stacjonarne II stopnia WPl-047-26-UD-4
turystyka Geografia w ramach MSMP, turystyka, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-n030-1-UD-4
Geografia, specj. TURYSTYKA, studia niestacjonarne II stopnia WGG-n030-1-UZ-4
Geografia, turystyka, stacjonarne drugiego stopnia WGG-n030-1-UD-4
turystyka kulturowa Turystyka kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-139-3-UD-4
ukrainoznawstwo Ukrainoznawstwo, dzienne licencjackie WSMP-n047-16-ZD-6
wiedza o Holokauście i totalitaryzmach Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-n104-2-UD-4
wiedza o teatrze Wiedza o teatrze w ramach MISH, dzienne licencjackie MISH-n090-0-ZD-6
Wiedza o teatrze w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0090-1SO
Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie WPl-n090-0-ZD-6
Wiedza o teatrze, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0090-1SO
współczesne problemy religii Współczesne problemy religii, MISH stacjonarne II stopnia MISH-140-2-UD-4
Współczesne problemy religii, stacjonarne II stopnia WFz-140-2-UD-4
zaawansowane materiały i nanotechnologia Zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne I stopnia MSMP-314-0-ZD-6
Zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne II stopnia MSMP-314-0-UD-4
Zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0314-2SO
Zaawansowane materiały i nanotechnologia w ramach MSMP, stacjonarne pierwszego stopnia MSMP-0314-1SO
Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne I stopnia WFAIS-314-0-ZD-6
Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne II stopnia WFAIS-314-0-UD-4
Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne drugiego stopnia WFAI-0314-2SO
Zaawansowane materiały i nanotechnologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFAI-0314-1SO
zarządzanie Zarządzanie, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia WZKS-099b-0-ZZ-6
Zarządzanie, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia WZKS-n099b-0-ZZ-6
Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n099b-0-ZD-6
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0206-2NO
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0206-2SO
zarządzanie firmą Zarządzanie firmą, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-099-1-ZZ-6
zarządzanie informacją Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-134-0-UD-4
Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0134-2SO
Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-134-0-ZD-6
zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości Zarządzanie jakością, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia WZKS-n099-2-UZ-4
zarządzanie kulturą Zarządzanie kulturą, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-1-UZ-4
Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-1-UD-4
Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-1-ZD-6
zarządzanie kulturą Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-047-23-UD-4
zarządzanie kulturą i mediami Zarządzanie kulturą i mediami w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0121-1SO
Zarządzanie kulturą i mediami, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-0-UZ-4
Zarządzanie kulturą i mediami, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-0-ZZ-6
Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-0-UD-4
Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0121-1SO
Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-0-ZD-6
zarządzanie kulturą współczesną Zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0201-2SO
zarządzanie mediami Zarządzanie mediami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-2-UD-4
Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-2-ZD-6
zarządzanie mediami i reklamą Zarządzanie mediami i reklamą, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0200-2NO
Zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0200-2SO
zarządzanie międzynarodowe Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0212-1SO
zarządzanie międzynarodowe Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-099-21-ZD-8
Zarządzanie międzynarodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-099-21-ZZ-6
Zarządzanie międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-099-21-ZD-6
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-105-1.p-UD-4
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-105-1-UD-4
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n105-1-ZD-6
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n105-1.p-ZD-6
zarządzanie polityką społeczną Zarządzanie polityką społeczną, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0251-1SO
zarządzanie publiczne Zarządzanie publiczne, stacjonarne I stopnia WZKS-148-0-ZD-6
Zarządzanie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0148-2SO
Zarządzanie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0148-1SO
zarządzanie reklamą Zarządzanie reklamą, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-3-UZ-4
Zarządzanie reklamą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-3-UD-4
zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia, stacjonarne pierwszego stopnia WNZ-0325-1SO
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n099-19-UD-4
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n099-19-ZD-6
zarządzanie w sporcie Zarządzanie w sporcie, niestacjonarne II stopnia WZKS-n099-16-UZ-4
Zarządzanie w sporcie, stacjonarne II stopnia WZKS-n099-16-UD-4
zarządzanie w turystyce Zarządzanie w turystyce, niestacjonarne II stopnia WZKS-n099-7-UZ-4
Zarządzanie w turystyce, stacjonarne II stopnia WZKS-n099-7-UD-4
zarządzanie w turystyce i w sporcie Zarządzanie w turystyce i w sporcie, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0164-2NO
Zarządzanie w turystyce i w sporcie, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0164-2SO
zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n099-3-UD-4
zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0208-2NO
Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0208-2SO
zarządzanie zasobami przyrody Zarządzanie zasobami przyrody w ramach MSMP, stacjonarne drugiego stopnia MSMP-0143-2SO
Zarządzanie zasobami przyrody, stacjonarne drugiego stopnia WBL-0143-2SO
zarządzanie zmianą społeczną Zarządzanie zmianą społeczną, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0321-2SO
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe Zarządzanie – firmą, personelem w ramach MISH, międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0205-1SO
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0205-1NO
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0205-1SO
zdrowie publiczne Erasmus Mundus, Health Economics and Governance of Health System WOZ-EPH-3-UD-2
Europubhealth plus - Governance of Health System in Transition WOZ-EPH-4-UD-2
Zdrowie publiczne stacjonarne jednolite magisterskie WOZ-ZP-YD-10/6
Zdrowie publiczne, niestacjonarne drugiego stopnia WOZ-100-0-UZ-4
Zdrowie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia WNZ-0100-2SO
Zdrowie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia WOZ-100-0-UD-4
Zdrowie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia WNZ-0100-1SO
Zdrowie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia WOZ-100-0-ZD-6

pokaż wszystkie kierunki studiów