Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Doktoranckie niestacjonarne, Wydział Prawa i Administracji D_N_WPA
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" D_BSTS
PhD Programme in Comparative Literature D_N_WPl_CL
PhD programme in Biology D_WB_SSD_IZ_E
PhD programme in Biology D_WB_SSD_IB_E
PhD programme in Biology D_WB_SSD_INS_E
Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna ER
Program Erasmus + Mobilność Edukacyjna - doktoranci ER-DOKT
Program Erasmus na Wydziale Biotechnologii ER-WBt
Program Erasmus na Wydziale Chemii ER-WCh
Program Erasmus na Wydziale Farmaceutycznym ER-WFa
Program Erasmus na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ER-WFAI
Program Erasmus na Wydziale Lekarskim ER-WL
Program Erasmus na Wydziale Polonistyki ER-WPl
Program Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji ER-WPA
Program Erasmus w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ER-WSM.IASP
Program Erasmus w Instytucie Archeologii ER-WH.IA
Program Erasmus w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu ER-WSM.KBDW
Program Erasmus w Instytucie Botaniki ER-WBl.IB
Program Erasmus w Instytucie Dziennikarstwa ER-WZ.ID
Program Erasmus w Instytucie Ekonomii i Zarządzania ER-WZ.IEZ
Program Erasmus w Instytucie Etnologii ER-WH.IE
Program Erasmus w Instytucie Europeistyki ER-WSM.IE
Program Erasmus w Instytucie Filologii Angielskiej ER-WF.IFA
Program Erasmus w Instytucie Filologii Germańskiej ER-WF.IFG
Program Erasmus w Instytucie Filologii Klasycznej ER-WF.IFK
Program Erasmus w Instytucie Filologii Orientalnej ER-WF.IFO
Program Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej ER-WF.IFR
Program Erasmus w Instytucie Filologii Słowiańskiej ER-WF.IFS
Program Erasmus w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej ER-WF.IFW
Program Erasmus w Instytucie Filozofii ER-WFz.IF
Program Erasmus w Instytucie Fizyki ER-WFAI.IF
Program Erasmus w Instytucie Historii ER-WH.IH
Program Erasmus w Instytucie Historii Sztuki ER-WH.IHS
Program Erasmus w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ER-WZ.INB
Program Erasmus w Instytucie Informatyki ER-WMI.II
Program Erasmus w Instytucie Kultury ER-WZ.IK
Program Erasmus w Instytucie Matematyki ER-WMI.IM
Program Erasmus w Instytucie Muzykologii ER-WH.IM
Program Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych ER-WSM.INP
Program Erasmus w Instytucie Nauk o Środowisku ER-WBl.INŚ
Program Erasmus w Instytucie Pedagogiki ER-WFz.IP
Program Erasmus w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa ER-WOZ.IP
Program Erasmus w Instytucie Psychologii ER-WFz.IPs
Program Erasmus w Instytucie Psychologii Stosowanej ER-WZ.IPS
Program Erasmus w Instytucie Religioznawstwa ER-WFz.IR
Program Erasmus w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej ER-WSM.IR
Program Erasmus w Instytucie Socjologii ER-WFz.IS
Program Erasmus w Instytucie Spraw Publicznych ER-WZ.ISP
Program Erasmus w Instytucie Studiów Międzykulturowych ER-WSM.ISR
Program Erasmus w Instytucie Sztuk Audiowizualnych ER-WZ.ISA
Program Erasmus w Instytucie Zdrowia Publicznego ER-WOZ.IZP
Program Erasmus w Instytucie Zoologii ER-WBl.IZ
Program Erasmus w KPSC ER-WFz.KPSC
Program Erasmus w Katedrze Judaistyki ER-WH.KJ
Program Erasmus w Katedrze Zarządzania w Turystyce ER-WZ.KZT
Program Erasmus+ Kraje Partnerskie ER-KA107
Program Erasmus+ w Instytucie Fizjoterapii ER-WOZ.IF
Program Erasmus+ w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej ER-WGG.IG
Program Erasmus+ w Instytucie Językoznawstwa ER-WF.IJ
Program Erasmus+ w Instytucie Nauk Geologicznych ER-WGG.ING
Program Erasmus+ w Katadrze UNESCO ER-WF.KUN
Program Erasmus+ w Katedrze Lingwistyki Komputerowej ER-WZ.KLK
Program Erasmus+ w Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów ER-MISH
Program Kirkland Research KIRKLAND_R
Program Kirklanda KIRKLAND
Staż STAŻ-WBl
Staż STAŻ-WBl.IG
Staż STAŻ-WCh
Staż STAŻ-WF.IFS
Staż STAŻ-WFz.IF
Staż STAŻ-WH.IA
Staż STAŻ
Staż STAŻ-WH.IHS
Staż STAŻ-WPl
Staż STAŻ-WSM.IASP
Staż STAŻ-WSM.INP
Staż STAŻ-WPA
Staż STAŻ-WZ.ISP
Studia doktoranckie - astronomia D_WFAI_AST
Studia doktoranckie - biofizyka D_WFAI_BIO
Studia doktoranckie - ekologia D_WB_EKO
Studia doktoranckie - fizyka D_WFAI_FIZ
Studia doktoranckie - informatyka D_WFAI_INF
Studia doktoranckie na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii D_WBt
Studia doktoranckie na Wydziale Chemii D_WCh
Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym D_WF
Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym D_WH
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki D_WPl
Studia doktoranckie niestacjonarne w Instutucie Nauk Politycznych D_N_WSM_INP
Studia doktoranckie stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji D_WPA
Studia doktoranckie w Centrum Badań o Holokauście D_WSM_CBH
Studia doktoranckie w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych D_WSM_IASP
Studia doktoranckie w Instytucie Europeistyki D_WSM_IE
Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii D_WFz_IF
Studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej D_WGG_IGIGP
Studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej D_WB_IGIGP
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Geologicznych D_WGG_ING
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Geologicznych D_WB_ING
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych D_WSM_INP
Studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki D_WFz_IP
Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii D_WFz_IPs
Studia doktoranckie w Instytucie Religioznawstwa D_WFz_IR
Studia doktoranckie w Instytucie Socjologii D_WFz_IS
Studia doktoranckie w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji D_WFz_KPSC
Studia doktoranckie w dziedzinie: nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia D_WB_SSD_IZ
Studia doktoranckie w dziedzinie: nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia D_WB_SSD_IB
Studia doktoranckie w dziedzinie: nauki biologiczne, dyscyplinie: biologia D_WB_SSD_INS
Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych D_WSM_ISR
Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie D_WSM_KSD
Wymiana międzynarodowa WYMIANA
nauki o zarządzaniu (dokt.) Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej D_WZ

pokaż wszystkie kierunki studiów