Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, podyplomowe WSM-418-0-PN-3
Dyplomacja kulturalna, podyplomowe WSMP-558A-P
Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie, podyplomowe WSMP-464-5-PN-2
Interdisciplinary PhD. Programme: Politics, Culture and Society in the Contemporary World D_N_WSM_PCSCW
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" D_BSTS
Kurs indywidualny CES WSMP-616A-K
Kurs indywidualny CES WSMP-616-0-KRS
Kurs w Instytucie Konfucjusza WSMP-684A-K
Kurs w Instytucie Konfucjusza WSMP-IK-KRS
Kurs wakacyjny języka chińskiego on-line WSMP-695A-K
MOST MOST-WSM.INP
MOST MOST-WSM.ISR
MOST MOST-WSM.IASP
MOST MOST-WSM.IE
MOST MOST-WSM.IR
Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe, podyplomowe WSMP-557A-P
Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO, podyplomowe WSMP-482-1-PN-2
Program Erasmus w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ER-WSM.IASP
Program Erasmus w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu ER-WSM.KBDW
Program Erasmus w Instytucie Europeistyki ER-WSM.IE
Program Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych ER-WSM.INP
Program Erasmus w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej ER-WSM.IR
Program Erasmus w Instytucie Studiów Międzykulturowych ER-WSM.ISR
Staż STAŻ-WSM.INP
Staż STAŻ-WSM.IASP
Studia doktoranckie niestacjonarne w Instutucie Nauk Politycznych D_N_WSM_INP
Studia doktoranckie w Centrum Badań o Holokauście D_WSM_CBH
Studia doktoranckie w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych D_WSM_IASP
Studia doktoranckie w Instytucie Europeistyki D_WSM_IE
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych D_WSM_INP
Study Abroad Programme WSMP-EU-SAP-2
Stypendyści CEEPUS CEEPUS-WSM.IE
Warsztaty Dziennikarstwa i PR WSMP-618-0-KRS
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka, podyplomowe WSMP-532-2-PN-2
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka, podyplomowe WSMP-532A-P
Współczesne Chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka, podyplomowe WSMP-532B-P
Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych D_WSM_ISR
Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie D_WSM_KSD
Wyjazdowe Warsztaty w Krynicy WSMP-685A-K
Zarządzanie projektami biznesowymi w Chinach, podyplomowe WSMP-554A-P
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, podyplomowe WSMP-417-2-PN-2
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, podyplomowe WSMP-417-1-PN-2
Ameryka Północna Amerykanistyka, Ameryka Północna, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-120-2-UD-4
Ameryka Łacińska Amerykanistyka, Ameryka Łacińska, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-120-1-UD-4
Europa z perspektywy wyszehradzkiej Europa z perspektywy wyszehradzkiej WSMP-079-2-UD-4
European Studies BA in European Studies: European Politics and Society in a Global Context WSMP-EU-13-ZD-6
European Politics and Society (Praga), stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317D-2SO
European Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317A-2SO
European Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E317-1SO
European Studies: DD Kobe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317C-2SO
European Studies: DD Lisbon, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317B-2SO
European Studies: DD Padova, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E317F-2SO
International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (Glasgow) WSMP-E320-2SO
International Masters in Economy, State and Society (IMESS) WSMP-E319-2SO
Joint Master Programme in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E318-2SO
Joint Master Programme in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E318-T
European Studies MA Programme in European Studies, stacjonarne II stopnia WSMP-nEU-1-UD-4
Global and Development Studies Global and Development Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E154A-1SO
Global and Development Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-154-0-ZD-6
Global and Development Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E154-1SO
Global and Development Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E154B-1SO
International Relations International Relations: Europe from Visegrad Perspective, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E316-2SO
International Relations and Area Studies International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-315-1-ZD-6
International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-315-3-ZD-6
International Relations and Area Studies, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-E315A-1SO
International Relations and Public Diplomacy International Relations and Public Diplomacy, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E248-2SO
International Security and Development International Security and Development WSMP-151-0-UD-4
International Security and Development, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E151A-2SO
International Security and Development, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E151-2SO
International Security and Development, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E151B-2SO
Korean Studies Korean Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E170-2SO
Korean Studies Korean Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-133-3-UD-4
Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska. Studia polsko-ukraińskie. Perspektywa europejska, stacjonarne II stopnia WSMP-047-29-UD-4
Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie. Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie, stacjonarne I stopnia WSMP-047-28-ZD-6
Transatlantic Studies Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-E163-2SO
amerykanistyka Amerykanistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0120-2SO
Amerykanistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0120-1SO
Amerykanistyka, niestacjonarne pierwszego stopnia WSMP-120-0-ZZ-6
Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0120-2SO
Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-120-0-UD-4
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0120-1SO
Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-120-0-ZD-6
bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0107-2SO
Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0107-1SO
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia WSMP-n107-0-ZZ-6
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia WSMP-107-0-UZ-4
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne drugiego stopnia WSMP-0107-2NO
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0107-1NO
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-n107-0-ZD-6
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia WSMP-107-0-UD-4
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0107-2SO
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0107-1SO
europeistyka Double Degree Padova MA Programme WSMP-EU-9-UD-4
Double Degree Strasburg MA Programme WSMP-EU-8-UD-4
Double Degree Strasburg MA Programme WSMP-E317E-2SO
EU-Japan Advanced Multidisciplinary Master Studies (Kobe) WSMP-EU-12-UD-2
European Politics and Society (Praga) WSMP-EU-14-UD-4
Europeistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n047-7-ZD-6
Europeistyka, dzienne licencjackie WSMP-047-7-ZD-6
Europeistyka, dzienne licencjackie WSMP-n047-7-ZD-6
Europeistyka, dzienne uzupełniające WSMP-n047-7-UD-4
Europeistyka, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-104-0-UD-4
Governance, Leadership and Democracy Studies (Lisbon) WSMP-EU-10-UD-2
International Master in Central and East European, Russian and Eurasian Studies (Glasgow) WSMP-EU-15-UD-2
International Masters In Russian, Central and East European Studies WSMP-nEU-7-UD-2
International Masters in Economy, State and Society (IMESS) WSMP-nEU-5-UD-2
MA Programme in Euroculture WSMP-nEU-3-UD-4
MA Programme in European Studies, stacjonarne II stopnia WSMP-nEU-1-UD-4
kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-139-1-UD-4
kulturoznawstwo MA in Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-n047-18-UD-4
MOST MOST-WSM.KBDW
kulturoznawstwo międzynarodowe Kulturoznawstwo międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0184-1SO
Kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0184-1SO
kulturoznawstwo międzynarodowe Kulturoznawstwo międzynarodowe, dzienne licencjackie WSMP-n047-9-ZD-6
latynoamerykanistyka Latynoamerykanistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0153-1SO
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0153-1SO
Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-153-0-ZD-6
migracje międzynarodowe Migracje międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0135-2SO
Migracje międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0135-1SO
Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0135-2SO
Migracje międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-135-0-UD-4
Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0135-1SO
Migracje międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-135-0-ZD-6
niemcoznawstwo Niemcoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-n104-1-UD-4
Niemcoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-n104-1-ZD-6
politologia Politologia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n066-0-ZD-6
Politologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0066-2SO
Politologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0066-1SO
Politologia, niestacjonarne zaoczne I stopnia WSMP-066-0-ZZ-6
Politologia, stacjonarne I stopnia WSMP-n066-0-ZD-6
Politologia, stacjonarne II stopnia WSMP-n066-0-UD-4
Politologia, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0066-2SO
Politologia, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0066-1SO
relacje międzykulturowe Relacje międzykulturowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0139-2SO
Relacje międzykulturowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0139-1SO
Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0139-2SO
Relacje międzykulturowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-139-0-UD-4
Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0139-1SO
Relacje międzykulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-139-0-ZD-6
rosjoznawstwo Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia WSMP-n047-12-ZD-6
Rosjoznawstwo, stacjonarne II stopnia WSMP-n047-12-UD-4
rosjoznawstwo Rosjoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0147-2SO
Rosjoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0147-1SO
Rosjoznawstwo, stacjonarne I stopnia WSMP-147-ZD-6
Rosjoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0147-2SO
Rosjoznawstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0147-1SO
stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0079-2SO
Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0079-1SO
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia WSMP-n079-0-UZ-4
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne zaoczne I stopnia WSMP-n079-0-ZZ-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-n079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia WSMP-n079-0-UD-4
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0079-2SO
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0079-1SO
studia afrykańskie Studia afrykańskie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0179-1SO
Studia afrykańskie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0179-1SO
studia azjatyckie Studia azjatyckie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0177-2SO
Studia azjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0177-2SO
studia bliskowschodnie Studia bliskowschodnie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0178-1SO
Studia bliskowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0178-1SO
studia bliskowschodnie studia bliskowschodnie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-133-0-UD-4
studia bliskowschodnie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-133-0-UD-4
studia bliskowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-133-0-ZD-6
studia dalekowschodnie Studia dalekowschodnie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-133-1-UD-4
studia dalekowschodnie, niestacjonarne drugiego stopnia WSMP-133-1-UZ-4
studia dalekowschodnie, niestacjonarne pierwszego stopnia WSMP-133-1-ZZ-6
studia dalekowschodnie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-133-1-UD-4
studia dalekowschodnie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-133-1-ZD-6
studia eurazjatyckie Studia eurazjatyckie w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-144-0-ZD-6
Studia eurazjatyckie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0144-2SO
Studia eurazjatyckie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0144-1SO
Studia eurazjatyckie, stacjonarne I stopnia WSMP-144-0-ZD-6
Studia eurazjatyckie, stacjonarne II stopnia WSMP-144-0-UD-4
Studia eurazjatyckie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0144-2SO
Studia eurazjatyckie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0144-1SO
studia europejskie Studia europejskie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0150-2SO
Studia europejskie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0150-1SO
Studia europejskie, stacjonarne I stopnia WSMP-150-0-ZD-6
Studia europejskie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0150-2SO
Studia europejskie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0150-1SO
studia nad Azją Centralną Studia nad Azją Centralną w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0171-1SO
Studia nad Azją Centralną, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0171-1SO
studia nad Azją Południowo-Wschodnią Studia nad Azją Południowo-Wschodnią w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0172-1SO
Studia nad Azją Południowo-Wschodnią, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0172-1SO
studia nad Chinami Studia nad Chinami w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0173-1SO
Studia nad Chinami, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0173-1SO
studia nad Indiami i Azją Południową Studia nad Indiami i Azją Południową w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0174-1SO
Studia nad Indiami i Azją Południową, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0174-1SO
studia nad Japonią Studia nad Japonią w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0175-1SO
Studia nad Japonią, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0175-1SO
studia nad Koreą Studia nad Koreą w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0176-1SO
Studia nad Koreą, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0176-1SO
studia polsko-ukraińskie Studia polsko-ukraińskie w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0158-2SO
Studia polsko-ukraińskie w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0158-1SO
Studia polsko-ukraińskie, stacjonarne I stopnia WSMP-158-0-ZD-6
Studia polsko-ukraińskie, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0158-2SO
Studia polsko-ukraińskie, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0158-1SO
studia transatlantyckie MA in Transatlantic Studies, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-n047-18-UD-4
turystyka kulturowa Turystyka kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-139-3-UD-4
ukrainoznawstwo Ukrainoznawstwo, dzienne licencjackie WSMP-n047-16-ZD-6
wiedza o Holokauście i totalitaryzmach Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-n104-2-UD-4

pokaż wszystkie kierunki studiów