Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, podyplomowe WSM-418-0-PN-3
MOST MOST-WSM.INP
Program Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych ER-WSM.INP
Staż STAŻ-WSM.INP
Studia doktoranckie niestacjonarne w Instutucie Nauk Politycznych D_N_WSM_INP
Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych D_WSM_INP
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, podyplomowe WSMP-417-2-PN-2
bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0107-2SO
Bezpieczeństwo narodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0107-1SO
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne I stopnia WSMP-n107-0-ZZ-6
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne II stopnia WSMP-107-0-UZ-4
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne drugiego stopnia WSMP-0107-2NO
Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0107-1NO
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-n107-0-ZD-6
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne II stopnia WSMP-107-0-UD-4
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0107-2SO
Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0107-1SO
politologia Politologia w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n066-0-ZD-6
Politologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0066-2SO
Politologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0066-1SO
Politologia, niestacjonarne zaoczne I stopnia WSMP-066-0-ZZ-6
Politologia, stacjonarne I stopnia WSMP-n066-0-ZD-6
Politologia, stacjonarne II stopnia WSMP-n066-0-UD-4
Politologia, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0066-2SO
Politologia, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0066-1SO
stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-n079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0079-2SO
Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0079-1SO
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne II stopnia WSMP-n079-0-UZ-4
Stosunki międzynarodowe, niestacjonarne zaoczne I stopnia WSMP-n079-0-ZZ-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia WSMP-n079-0-ZD-6
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopnia WSMP-n079-0-UD-4
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne drugiego stopnia WSMP-0079-2SO
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WSMP-0079-1SO

pokaż wszystkie kierunki studiów