Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia WZKS-518-2-PN-2
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia, podyplomowe WZKS-518A-P
Dydaktyka nauczania psychologii WZKS-617-3-KRS
Dydaktyka nauczania psychologii WZKS-617-2-KRS
Dydaktyka psychologii WZKS-617-1-KRS
Dydaktyka psychologii WZKS-617-0-KRS
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" D_BSTS
Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych, podyplomowe WZKS-694A-P
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa, podyplomowe WZKS-401-7-PN-2
Lean Management oraz Lean Office, podyplomowe WZKS-543B-P
Lean Management oraz Lean Office, podyplomowe WZKS-543-0-PN-2
Lean Management oraz Lean Office, podyplomowe WZKS-543A-P
MOST MOST-WZ.KZT
MOST MOST-WZ
MOST MOST-WZ.IEZ
MOST MOST-WZ.ID
MOST MOST-WZ.IK
MOST MOST-WZ.IPS
MOST MOST-WZ.ISA
MOST MOST-WZ.ISP
Menedżer sportu, podyplomowe WZKS-497A-P
Menedżer sportu, podyplomowe WZKS-497B-P
Program Erasmus w Instytucie Dziennikarstwa ER-WZ.ID
Program Erasmus w Instytucie Ekonomii i Zarządzania ER-WZ.IEZ
Program Erasmus w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ER-WZ.INB
Program Erasmus w Instytucie Kultury ER-WZ.IK
Program Erasmus w Instytucie Psychologii Stosowanej ER-WZ.IPS
Program Erasmus w Instytucie Spraw Publicznych ER-WZ.ISP
Program Erasmus w Instytucie Sztuk Audiowizualnych ER-WZ.ISA
Program Erasmus w Katedrze Zarządzania w Turystyce ER-WZ.KZT
Program Erasmus+ w Katedrze Lingwistyki Komputerowej ER-WZ.KLK
Przedsiębiorczość dla nauczycieli, podyplomowe WZKS-552A-P
Psychologia transportu, podyplomowe WZKS-409B-P
Public Relations, podyplomowe WZKS-405B-P
Public Relations, podyplomowe WZKS-405-8-PN-2
Public Relations, podyplomowe WZKS-405A-P
Staż STAŻ-WZ.ISP
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych D_WZ_E
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych D_WZ_S
Wiedza o kulturze przełomu XX i XXI wieku, podyplomowe WZKS-435-0-PN-2
Zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475A-P
Zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475B-P
Zarządzanie i przywództwo w oświacie WZKS-533A-P
Zarządzanie i przywództwo w oświacie, podyplomowe WZKS-533B-P
Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości, podyplomowe WZKS-486-2-PN-2
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego, podyplomowe WZKS-693A-P
Zarządzanie zakupami w biznesie, podyplomowe WZKS-534A-P
Zarządzanie zakupami w biznesie, podyplomowe WZKS-534B-P
Zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474B-P
psychologia sądowa, podyplomowe WZKS-451-0-PN-2
psychologia transportu, podyplomowe WZKS-409A-P
zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475-7-PN-2
zarządzanie i audyt, podyplomowe WZKS-475-8-PN-2
zarządzanie kulturą, podyplomowe WZKS-423B-P
zarządzanie kulturą, podyplomowe WZKS-423A-P
zarządzanie w oświacie, podyplomowe WZKS-496-3-PN-2
zarządzanie w oświacie, podyplomowe WZKS-496-2-PN-2
zarządzanie w oświacie, podyplomowe WZKS-496-1-PN-2
zarządzanie w oświacie, podyplomowe WZKS-496-0-PN-2
zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474-8-PN-2
zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474A-P
zarządzanie zasobami ludzkimi, podyplomowe WZKS-474-7-PN-2
Business and Finance Management Business and Finance Management, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-099-20-UD-4
Business and Finance Management Business and Finance Management, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-E191-2SO
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, niestacjonarne WZKS-016-0.o-UZ-4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne WZKS-016-0.o-UD-4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugiego stopnia, stacjonarne WZKS-n016-0-UD-4
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0016-2NO
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0016-1NP
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-016-0-ZZ-6
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszego stopnia, stacjonarne WZKS-n016-0-ZD-6
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0016-2SO
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0016-1SP
ekonomia Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia WZKS-017-0-ZZ-6
Ekonomia, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia WZKS-n017-0-ZZ-6
Ekonomia, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0017-2SO
Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0017-1SO
Ekonomia, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n017-0-ZD-6
ekonomia menedżerska Ekonomia menedżerska, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-017-5-UD-4
ekonomia międzynarodowa Ekonomia międzynarodowa, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n017-1-UD-4
ekonomia stosowana Ekonomia stosowana, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n017-3-UD-4
elektroniczne przetwarzanie informacji Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-123-0-UD-4
Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0123-2SO
Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0123-1SO
Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-123-0-ZD-6
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-119-0-ZD-6
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-119-0-UD-4
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0119-2SO
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0119-1SO
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, niestacjonarne I stopnia WZKS-119-0-ZZ-6
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0119-1NO
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne I stopnia WZKS-119-0-ZD-6
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne II stopnia WZKS-119-0-UD-4
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0119-2SO
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0119-1SO
finanse i controlling Finanse i controlling, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0202-2NO
Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0202-2SO
finanse, bankowość, ubezpieczenia Finanse, bankowość, ubezpieczenia, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0204-1NO
Finanse, bankowość, ubezpieczenia, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0204-1SO
kultura współczesna Kultura współczesna, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-4-UD-4
marketing i logistyka Marketing i logistyka, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-n099-18-UZ-4
marketing i logistyka Marketing i logistyka, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0209-2NO
media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne II stopnia WZKS-099-25-UZ-4
Media społecznościowe w zarządzaniu, stacjonarne II stopnia WZKS-099-25-UD-4
media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0190-2NO
Media społecznościowe w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0190-2SO
nauki o zarządzaniu (dokt.) Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej D_WZ
neuropsychologia i neurokognitywistyka Neuropsychologia i neurokognitywistyka, stacjonarne jednolite magisterskie WZKS-069-2-MD-10
polityka społeczna Polityka społeczna, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0216-2SP
Polityka społeczna, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0216-1SP
psychologia Psychologia w ramach MISH, stacjonarne jednolite magisterskie MISH-0069-JSP
Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie WZKS-0069-JSP
psychologia stosowana Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie WZKS-069-1-MW-10
Psychologia stosowana, niestacjonarne jednolite magisterskie WZKS-n069-1-MW-10
Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie WZKS-069-1-MD-10
Psychologia stosowana, stacjonarne jednolite magisterskie WZKS-n069-1-MD-10
psychologia w zarządzaniu psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia WZKS-n099-14-UZ-4
psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n099-14-UD-4
rachunkowość i zarządzanie finansami Rachunkowość i zarządzanie finansami, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0203-2NO
Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0203-2SO
rachunkowość i zarządzanie finansami Rachunkowość i zarządzanie finansami, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-n017-2-UZ-4
Rachunkowość i zarządzanie finansami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n017-2-UD-4
zarządzanie Zarządzanie, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia WZKS-099b-0-ZZ-6
Zarządzanie, niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia WZKS-n099b-0-ZZ-6
Zarządzanie, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n099b-0-ZD-6
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0206-2NO
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0206-2SO
zarządzanie firmą Zarządzanie firmą, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-099-1-ZZ-6
zarządzanie informacją Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-134-0-UD-4
Zarządzanie informacją, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0134-2SO
Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-134-0-ZD-6
zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości Zarządzanie jakością, niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia WZKS-n099-2-UZ-4
zarządzanie kulturą Zarządzanie kulturą, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-1-UZ-4
Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-1-UD-4
Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-1-ZD-6
zarządzanie kulturą Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-047-23-UD-4
zarządzanie kulturą i mediami Zarządzanie kulturą i mediami w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0121-1SO
Zarządzanie kulturą i mediami, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-0-UZ-4
Zarządzanie kulturą i mediami, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-0-ZZ-6
Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-0-UD-4
Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0121-1SO
Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-0-ZD-6
zarządzanie kulturą współczesną Zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0201-2SO
zarządzanie mediami Zarządzanie mediami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-2-UD-4
Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-2-ZD-6
zarządzanie mediami i reklamą Zarządzanie mediami i reklamą, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0200-2NO
Zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0200-2SO
zarządzanie międzynarodowe Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-099-21-ZD-8
Zarządzanie międzynarodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-099-21-ZZ-6
Zarządzanie międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-099-21-ZD-6
zarządzanie międzynarodowe Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0212-1SO
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-105-1.p-UD-4
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-105-1-UD-4
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n105-1-ZD-6
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n105-1.p-ZD-6
zarządzanie publiczne Zarządzanie publiczne, stacjonarne I stopnia WZKS-148-0-ZD-6
Zarządzanie publiczne, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0148-2SO
Zarządzanie publiczne, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0148-1SO
zarządzanie reklamą Zarządzanie reklamą, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-3-UZ-4
Zarządzanie reklamą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-3-UD-4
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n099-19-UD-4
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-n099-19-ZD-6
zarządzanie w sporcie Zarządzanie w sporcie, niestacjonarne II stopnia WZKS-n099-16-UZ-4
Zarządzanie w sporcie, stacjonarne II stopnia WZKS-n099-16-UD-4
zarządzanie w turystyce Zarządzanie w turystyce, niestacjonarne II stopnia WZKS-n099-7-UZ-4
Zarządzanie w turystyce, stacjonarne II stopnia WZKS-n099-7-UD-4
zarządzanie w turystyce i w sporcie Zarządzanie w turystyce i w sporcie, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0164-2NO
Zarządzanie w turystyce i w sporcie, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0164-2SO
zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-0208-2NO
Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0208-2SO
zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-n099-3-UD-4
zarządzanie zmianą społeczną Zarządzanie zmianą społeczną, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-0321-2SO
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe Zarządzanie – firmą, personelem w ramach MISH, międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0205-1SO
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0205-1NO
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-0205-1SO

pokaż wszystkie kierunki studiów