Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 2/4 WL-L4.Chor.Wew.II
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 72
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Literatura podstawowa:

Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2017, Medycyna praktyczna

Literatura uzupełniająca:

M. Myśliwiec - Wielka Interna. Nefrologia. Medical Tribune Polska 2017

W. Januszewicz, F. Kokot - Interna, PZWL 2006, wyd. 2

Efekty uczenia się:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia":

W zakresie wiedzy Student:

- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób nerek i układu moczowego,

- zna i rozumie przyczyny, objawy i zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki

W zakresie umiejętności Student:

- przeprowadza wywiad z pacjentem dorosłym

- przeprowadza pełne ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

- przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych u osób dorosłych

- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne dotyczące chorób nerek i układu moczowego

- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

- potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w tym: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn

- asystuje przy prowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: biopsja cienko igłową nerek, USG jamy brzusznej i nerki przeszczepionej

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować dokumentację medyczną pacjenta

W zakresie kompetencji społecznych Student:

- okazuje szacunek dla pacjenta

- Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta 9 do ochrony danych osobowych i intymności)

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupie

- skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Metody i kryteria oceniania:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

- ocenianie przez asystenta na zakończenie kursu. Ustne zaliczenie teoretyczne oraz ocena umiejętności praktycznych w trakcie całego kursu - dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć

Metody dydaktyczne:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Zajęcia kliniczne - ćwiczenia kliniczne- odbywają się na Oddziałach Kliniki Nefrologii (Oddział Nefrologii Zachowawczej, Oddział Chorych po Przeszczepie, Oddział, Oddział dla Chorych Dializowanych Otrzewnowo ) w grupach 4-6 osób. W budynkach kliniki Nefrologii ul. Kopernika 15 i 15c.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 (brak danych), (sala nieznana)
Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Alina Bętkowska-Prokop, Piotr Podolec, Ewa Ignacak, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Natalia Celejewska-Wójcik, Krzysztof Wójcik, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka 6/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Tadeusz Przewłocki, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Ignacak, Wojciech Płazak, Agnieszka Padjas, Jerzy Soja, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka 6/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Piotr Musiałek, Wojciech Płazak, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Ignacak, Aleksander Kania, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka 5/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Łukasz Kasper, Dominika Salamon, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Grzegorz Kiełbasa, Magdalena Polaczyk, Alina Bętkowska-Prokop, Krzysztof Wójcik, Andrzej Kraśniak, Ewa Wieczorek-Surdacka 6/ szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Piotr Jankowski, Wiktoria Wojciechowska, Magdalena Polaczyk, Alina Bętkowska-Prokop, Marek Rajzer, Artur Drzewiecki, Agnieszka Padjas, Jerzy Soja, Andrzej Kraśniak, Ewa Wieczorek-Surdacka 6/ szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Marek Rajzer, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Tomasz Stachura, Krystian Gruszka, Alina Bętkowska-Prokop, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Artur Drzewiecki, Andrzej Kraśniak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Marek Klocek 5/ szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Danuta Czarnecka, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Przemysław Miarka, Grzegorz Kiełbasa, Wiktoria Wojciechowska, Magdalena Polaczyk, Alina Bętkowska-Prokop, Natalia Celejewska-Wójcik, Krzysztof Wójcik, Marcin Krzanowski, Agnieszka Olszanecka 6/ szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Danuta Czarnecka, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Marek Rajzer, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Przemysław Miarka, Krystian Gruszka, Wiktoria Wojciechowska, Alina Bętkowska-Prokop, Karolina Górka, Agnieszka Padjas, Marcin Krzanowski 4/ szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Danuta Czarnecka, Piotr Jankowski, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Przemysław Miarka, Paweł Moskal, Alina Bętkowska-Prokop, Marek Rajzer, Tomasz Stachura, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Artur Drzewiecki, Marcin Krzanowski 4/ szczegóły
41 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Dominika Salamon, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Monika Komar, Anna Tomusiak-Plebanek, Alina Bętkowska-Prokop, Grzegorz Kiełbasa, Wiktoria Wojciechowska, Magdalena Polaczyk, Grzegorz Kopeć, Natalia Celejewska-Wójcik, Krzysztof Wójcik, Andrzej Kraśniak, Ewa Wieczorek-Surdacka 6/ szczegóły
42 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Marek Rajzer, Agnieszka Olszanecka, Alina Bętkowska-Prokop, Krystian Gruszka, Tomasz Drożdż, Magdalena Polaczyk, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Magdalena Kostkiewicz, Artur Drzewiecki, Andrzej Kraśniak, Ewa Wieczorek-Surdacka 6/ szczegóły
43 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Olszowska, Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Tadeusz Przewłocki, Piotr Jankowski, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Agnieszka Olszanecka, Alina Bętkowska-Prokop, Agnieszka Skrzek, Jan Pęksa, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Tomasz Stachura, Andrzej Kraśniak, Ewa Wieczorek-Surdacka 5/ szczegóły
51 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Danuta Czarnecka, Marek Rajzer, Piotr Podolec, Katarzyna Krzanowska, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Magdalena Kaziuk, Anna Tomusiak-Plebanek, Marcin Krzanowski, Krystian Gruszka, Agnieszka Skrzek, Ewa Ignacak, Wojciech Płazak, Krzysztof Wójcik, Łukasz Kasper 6/ szczegóły
52 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Tadeusz Przewłocki, Katarzyna Krzanowska, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Magdalena Kaziuk, Monika Komar, Anna Tomusiak-Plebanek, Marcin Krzanowski, Agnieszka Olszanecka, Wiktoria Wojciechowska, Karolina Górka, Ewa Ignacak, Agnieszka Padjas 6/ szczegóły
53 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Małgorzata Biernat-Sudolska, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Barbara Zawilińska, Katarzyna Krzanowska, Piotr Jankowski, Magdalena Kaziuk, Marcin Krzanowski, Jan Pęksa, Tomasz Stachura, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Magdalena Kostkiewicz 5/ szczegóły
61 (brak danych), (sala nieznana)
Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Marcin Krzanowski, Agnieszka Olszanecka, Alina Bętkowska-Prokop, Krzysztof Wójcik, Jacek Legutko, Łukasz Kasper, Przemysław Miarka, Magdalena Bryndza 5/ szczegóły
62 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Barbara Zawilińska, Piotr Jankowski, Marcin Krzanowski, Alina Bętkowska-Prokop, Jakub Podolec, Agnieszka Padjas, Aleksander Kania, Przemysław Miarka, Jakub Baran 3/ szczegóły
63 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Szolc, Małgorzata Biernat-Sudolska, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Barbara Zawilińska, Marek Rajzer, Marcin Krzanowski, Alina Bętkowska-Prokop, Wiktoria Wojciechowska, Paweł Nastałek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Bartłomiej Guzik, Przemysław Miarka 4/ szczegóły
71 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Artur Drzewiecki, Monika Brzychczy-Włoch, Anna Tomusiak-Plebanek, Przemysław Miarka, Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Paweł Nastałek, Krzysztof Wójcik, Paweł Matusik, Anna Rydlewska, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka 6/ szczegóły
72 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Artur Drzewiecki, Dominika Salamon, Tomasz Gosiewski, Przemysław Miarka, Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Agnieszka Padjas, Jerzy Soja, Paweł Matusik, Anna Rydlewska, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka 6/ szczegóły
73 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Przemysław Miarka, Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Paweł Matusik, Anna Rydlewska, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Tomasz Stachura 5/ szczegóły
81 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Olszowska, Patrycja Strojewska, Marek Kuźniewski, Ewa Ignacak, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Alina Bętkowska-Prokop, Krzysztof Wójcik, Ewa Wieczorek-Surdacka, Jacek Krawczyk, Paweł Rubiś, Lidia Tomkiewicz-Pająk 5/ szczegóły
82 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Strojewska, Marek Kuźniewski, Ewa Ignacak, Dominika Salamon, Piotr Jankowski, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Monika Komar, Anna Tomusiak-Plebanek, Alina Bętkowska-Prokop, Agnieszka Padjas, Piotr Musiałek, Jerzy Soja, Ewa Wieczorek-Surdacka 5/ szczegóły
83 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Strojewska, Marek Kuźniewski, Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Tadeusz Przewłocki, Piotr Jankowski, Alina Bętkowska-Prokop, Maria Olszowska, Marek Przybyszowski, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Ewa Wieczorek-Surdacka 6/ szczegóły
91 (brak danych), (sala nieznana)
Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Alina Bętkowska-Prokop, Jacek Legutko, Ewa Ignacak, Krzysztof Wójcik, Andrzej Kraśniak, Marcin Krzanowski, Magdalena Bryndza, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka 6/ szczegóły
92 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Szolc, Małgorzata Biernat-Sudolska, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Ignacak, Aleksander Kania, Agnieszka Padjas, Bartłomiej Guzik, Andrzej Kraśniak, Marcin Krzanowski 6/ szczegóły
93 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Ignacak, Marek Przybyszowski, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Andrzej Kraśniak, Marcin Krzanowski, Jakub Podolec 6/ szczegóły
101 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Marek Rajzer, Katarzyna Krzanowska, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Olszanecka, Monika Komar, Magdalena Polaczyk, Ewa Ignacak, Tadeusz Przewłocki, Krzysztof Wójcik, Ewa Wieczorek-Surdacka, Iwona Gross-Sondej, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
102 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Katarzyna Krzanowska, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Olszanecka, Anna Przybyła, Grzegorz Kopeć, Ewa Ignacak, Paweł Nastałek, Agnieszka Padjas, Ewa Wieczorek-Surdacka, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
103 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Małgorzata Biernat-Sudolska, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Katarzyna Krzanowska, Piotr Jankowski, Jan Pęksa, Ewa Ignacak, Marek Przybyszowski, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Ewa Wieczorek-Surdacka, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
111 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Szolc, Katarzyna Krzanowska, Natalia Celejewska-Wójcik, Krzysztof Wójcik, Anna Tomusiak-Plebanek, Tomasz Gosiewski, Bartłomiej Guzik, Marek Kuźniewski, Monika Brzychczy-Włoch, Dominika Salamon, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
112 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Jakub Podolec, Katarzyna Krzanowska, Marek Przybyszowski, Agnieszka Padjas, Małgorzata Biernat-Sudolska, Anna Tomusiak-Plebanek, Marek Kuźniewski, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Jakub Baran, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
113 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Bryniarski, Artur Drzewiecki, Piotr Kochan, Katarzyna Krzanowska, Paweł Nastałek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Małgorzata Biernat-Sudolska, Marek Kuźniewski, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.