Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie religijne społeczeństw amerykańskich WSM.IASP-LD29
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Wybrana literatura uzupełniająca wykłady:

Marcin Gawrycki (red.), Dzieje cywilizacji latynoamerykańskiej, PWN 2009 (rozdziały odnoszące się do tematyki religijnej).

Beata Bereza, Fenomen popularności Kościoła zielonoświątkowców w Ameryce Łacińskiej, w: W poszuki-waniu prawdziwej wiary…, red. Anna Mrozek-Dumanowska, PAN Warszawa 1995, s. 83-99.

Ondina E. Gonzalez, Justo L. Gonzalez, Christianity in Latin America. A History, Cambridge University Press, 2008 (Rozdział: “Fundations”, s. 12-39; Rozdział: “Pentecostalism and Autohtonous Movements”, s. 270-289).

John Lynch, A religious History of Latin America, Yale University Press, New Haven – London 2012; (Rozdział 11: Difference and Diversity).

John F. Schwaller, The History of the Catholic Church in Latin America, New York University Press, New York – London 2011 (Rozdział 5: “Reform and Enlightenment”, s. 96-116; Rozdział 7: “Working out the Differences”).

Barbara Walendowska, Wspólne elementy w religiach synkretycznych Antyli, w: Etnografia Polska, t. XVI, t. 2, s. 117-131.

Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005;

Herberg W., Protestant, Catholic, Jew: An Essay in American religious sociology, Gar-den City 1960;

Małajny R. M., Mur separacji-państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992;

Marsden G. M., Religion and American Culture, Orlando 1990;

Motak D., Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie, Kraków 2002;

Napierała P., In God We Trust. Religia w sferze publicznej USA, Kraków 2015.

Stawiński P., Demonizm i czary w życiu społecznym purytanów amerykańskich okresu kolonialnego, Częstochowa 1997;

Tołwiński J., Kształtowanie się poglądów amerykańskiego fundamentalizmu protestanckiego od I wojny światowej, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat genezy zróżnicowania religijnego społeczeństw amerykańskich oraz relacji zachodzących między wybranymi systemami religijnymi państw amerykańskich w przeszłości i współcześnie

Uczestnik kursu dysponuje wiedzą na temat podstawowych procesów społecznych, politycznych i kulturowych, prowadzących do ukształtowania się zróżnicowanej mapy systemów religijnych na terenie Ameryk

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: weryfikacja wiedzy w zakresie podstawowych struktur i relacji społecznych w kontekście religijnym na podstawie wyników egzaminu pisemnego

Umiejętności: weryfikacja umiejętnej analizy procesów społecznych i kulturowych na podstawie wyników egzaminu końcowego

Aby móc podejść do egzaminu końcowego i uzyskać zaliczenie z kursu należy spełnić wymóg minimum 60% obecności z każdej części wykładu (I - Ameryka Łacińska, II - Ameryka Północna)

Zakres tematów:

Religie społeczeństw Ameryki Środkowej i Południowej w okresie prekolumbijskim (charakterystyka ogólna, regionalne zróżnicowanie)

Specyfika katolicyzmu latynoamerykańskiego doby kolonialnej

Religie afrolatynoamerykańskie

Synkretyzm religijny na terenie Ameryki Łacińskiej – charakterystyka procesów w okresie kolonialnym i nowożytnym

Protestantyzm, judaizm w Ameryce Łacińskiej

Wpływ procesów migracji i modernizacji na kształtowanie współczesnej struktury wyznaniowej Ameryki Łacińskiej (wyznania protestanckie, zjawiska "para-religijne", sekularyzacja)

Zróżnicowanie religijne w koloniach północnoamerykańskich.

Wyznania protestanckie i rozwój ewangelikalizmu. Wielkie Przebudzenia i ich efekty: nowe religie.

Powstanie amerykańskiego fundamentalizmu chrześcijańskiego. Podział Kościołów protestanckich.

Katolicy, Żydzi i Kościoły etniczne w USA.

Zróżnicowanie religijne Kanady.

Metody dydaktyczne:

metody podające – wykład informacyjny

metody podające – prezentacja multimedialna

metody eksponujące – film

metody problemowe - metoda przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 34
Marta Kania, Paulina Napierała 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Rynek Główny 34
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.