Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy współczesnej kultury wizualnej - (obowiązkowe konwersatorium na zaliczenie/ zaliczenie z oceną) WH.IHS-II-01-09
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1.Antropologia kultury wizualnej, red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012 (AKW)

2. Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki, Wyd. UAM, Poznań 2009

3. Badania wizualne w działaniu, praca zbiorowa, red. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, wyd. Bęc Zmiana, Warszawa 2011

3. Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, tłum. Ewa Klekot, PWN, Warszawa 2010

4. Mieczysław Porębski, Ikonosfera, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972: Słowo wstępne, s.5; Sfera obrazów s.9-19; Uwagi końcowe, s.271-286

5. Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. Mariusz Bryl, Kraków 2007, s. 110-141

6. Nicholas Mirzoeff, Jak zobaczyć świat,tłum. Łukasz Zaremba, Kraków 2016

7. John Berger, Sposoby widzenia, tłum. Mariusz Bryl, Warszawa 2008

8. WJT. Mitchell, : Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, tłum. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, s

TEKSTY DLA REFERUJĄCYCH GRUP:

1. WJT. Mitchell, Czego chcą obrazy, w: Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, tłum. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, s. 65-88

2. David Freedberg, Potęga wizerunków, (rozdz. Potęga wizerunków: reakcja i stłumienie), tłum. Ewa Klekot, Kraków 2005

3. W.J.T. Mitchell, Piśmienność wizualna czy wizualność piśmienna?, tłum. K. Charewicz, „Teksty Drugie” 2012 nr 1-2

4. Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie (rozdz.4 Obraz ciała jako obraz człowieka )tłum. Mariusz Bryl, Kraków 2007, s. 110-141

5. Nicholas Mirzoeff, Jak zobaczyć świat,tłum. Łukasz Zaremba, Kraków 2016 (rozdz. 1. Jak widzimy siebie), s. 44-83

6. Olga Drenda, Duchologia. Rzeczy i ludzie w latach transformacji, Karakter, Kraków 2016, s. 7-51

7. Łukasz Zaręba, Święte obrazki, [w:] I. Kurz, P. Kwiatkowska, M. Szcześniak, Ł. Zaręba, Kultura wizualna w Polsce, tom 2, Spojrzenia, Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2017, s. 144-154

8. Iwona Kurz, Widzenie [w:] Kurz, P. Kwiatkowska, M. Szcześniak, Ł. Zaręba Kultura wizualna w Polsce, tom 2, Spojrzenia, Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2017 s. 178-196

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach (przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji przygotowanej przez zespół, przynajmniej dwuosobowy)

2. obecność (dopuszczalne są dwie absencje)

3. pozytywna nota z pisemnego egzaminu

Zakres tematów:

Zajęcia poświęcone są szeroko rozumianej problematyce współczesnej kultury wizualnej. Omówione zostaną różnorodne koncepcje badań kultury wizualnej w ramach tzw. Visual Culture Studies i Bildwissenschaft. Przedstawiony zostanie proces wyłaniania się dyskursu na temat kultury wizualnej z wcześniejszych dyskusji. Stematyzowane zostaną różnorodne konceptualizacje wizualnośc:, m. in. semiotyczny i antropologiczny. Przedmiotem namysłu będzie również etyczny wymiar współczesnej kultury wizualnej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone będą w systemie konwersatoryjnym. Z podanej literatury wybrane zostaną teksty, które staną się przedmiotem dyskusji na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:30 - 14:00, sala 8
Dorota Jędruch 16/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Instytut Historii Sztuki (Collegium Iuridicum)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.