Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej WSM.IASP-KON1-4
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.iaisp.uj.edu.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa

D. Praszałowicz, Diaspora niemiecka, [w:] Diaspory, , s. 94-116;

K. Conzen, Germans, [w:] Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, red. S. Thernstrom, Cambridge, Mass. 1980, s. 405-425;

Literaura dodatkowa

S. Nadel, Little Germany, Ethnicity, Religion, and Class in New York City, 1845-80, Urbana 1990;

L. Rippley, Germans from Russia, Harvard Encyclopedia..., op. cit., s. 425-430;

W. Kamphoefner, Amerykanie niemieckiego pochodzenia, czyli o paradoksach "modelowej mniejszości", Przegląd Polonijny, t. 25 1999, nr 3;

J. Hostetler, Amish, [w:] Harvard Encyclopedia ..., op. cit., s. 122-125;

D. Yoder, Pennsylvania Dutch, [w:] Harvard Encyclopedia..., op. cit., s. 770-772;

D. Praszałowicz, Kolekcja listów emigrantów w Bochum (BABS), Przegląd Polonijny, vol. 19, 1993, nr 1;

News from the Land of Freedom. German Immigrants Write Home, red.W. Kamphoefner , W. Helbich, Ithaca 1988, § Immigrant letters , s. 27-35 oraz wybrana seria listów;

K. M. McLaughlin, The Germans in Canada, Ottava 1985;

G. P. Bassler, The German Canadian Mosaic Today and Yesterday. Identities, Roots, and Heritage,Ottava 1991;

Efekty uczenia się:

Student:

1. Dysponuje wiedzą na temat głównych instytucji powołanych przez imigrantów niemieckich w USA K1A_W02

2. Ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w USA oraz o ich konsekwencjach K1A_W09

3. Potrafi dostrzegać procesy zmian społecznych oraz ich wpływ na przebieg procesów migracji oraz przeobrażenia etniczności K1A_U01

4. Prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe

w kontekście procesów migracji oraz przemian etniczności K1A_U02

5. Jest społecznie wrażliwy na problemy związane z podziałami etnicznymi w USA K1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana aktywna obecność na zajęciach.

Ocena projektów, przygotowywanych i przedstawianych zespołowo.

Ocena egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

Realizowane tematy to:

1. Wprowadzenie do tematu; fakty podstawowe

2. Imigracja niemiecka w czasach kolonialnych

3. Niemieckie migracje na wschód

4. Imigracja masowa _ XIX wiek

5. Niemiecko-amerykańskie skupiska miejskie (wybrane przykłady): Nowy Jork, Buffalo, Milwaukee.

6. Niemiecko-amerykańskie skupiska rolnicze: Wisconsin, Texas,

Missouri

6. Życie organizacyjne

7. Pennsylvania Dutch

8. Niemieccy Żydzi w Stanach Zjednoczonych

9. Listy emigrantów niemieckich (materiały źródłowe)

10. Kościoły w życiu niemieckiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.

11. Niemcy na obczyźnie i ich sąsiedzi: Irlandczycy, Polacy.

12. Pod berłem brytyjskim: imigranci niemieccy w Kanadzie, a także

w Australii

Podczas zajęć wykorzystywane są filmy oraz inne materiały video, przygotowywane przez uczonych amerykańskich, zajmujących się dziejami imigracji niemieckiej do USA.

Także studenci, przygotowując własne prezentacje sięgają po nowoczesne metody, na przykład przygotowując film (dzieje katastrofy statku spacerowego General Slocum, podczas której na East River zginęło ponad tysiąc członków niemieckiej parafii luterańskiej z Manhattanu – 1904 r.).

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium: prezentacje multimedialne, dyskusja, projekty.

Podczas zajęć wykorzystywane są filmy oraz inne materiały video, przygotowywane przez uczonych amerykańskich, zajmujących się dziejami imigracji niemieckiej do USA.

Także studenci, przygotowując własne prezentacje sięgają po nowoczesne metody, na przykład przygotowując film (dzieje katastrofy statku spacerowego General Slocum, podczas której na East River zginęło ponad tysiąc członków niemieckiej parafii luterańskiej z Manhattanu – 1904 r.).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 4
Dorota Praszałowicz 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Rynek Główny 34
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.