Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje międzykulturowe w pracy z migrantami i uchodźcami WSM.IASP-KON1-5
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Hall E.T. (1999) Taniec Życia. Warszawa: Wyd. Literackie MUZA oraz Hall E.T (2001). Poza kulturą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo

3. Ekonomiczne.

4. Szopski M., (2005), Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WsiP.

5. Trompenaars, F.,Hampden-Turner,CH. (2002) Siedem wymiarów kultur. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Ofi cyna Ekonomiczna

6. Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

7. Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

8. Ager-Adajew I. (2005) Kamienie mówią: dzieje i kultura Czeczenów. Warszawa: Instytut Kultury Narodów Kaukazu.

9. Prochazkova P. (2005) Ani życie, ani wojna. Czeczenia oczami kobiet. Warszawa: Świat Książki.

10. Halik T., Nowicka E., Połeć W. (2006) Dziecko wietnamskie w polskiej szkole. Warszawa: Wydawnictwo Prolog.

11. Trân Thi Lài-Wilkanowicz M. T. (2004) Z Wietnamu do Polski: opowieść córki mandaryna. Kraków: „Znak”, 2004.

12. Bartosz A. (2005) Nie bój się Cygana. Sejny: Pogranicze.

13. Kowarska, A.J. (2005) Polska Roma: tradycja i nowoczesność. Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii.

14. Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Romów w Polsce.

15. Kapuściński R. (2007) Heban. Warszawa: Czytelnik.

16. Piłaszewicz S. (2000) Religie Afryki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

17. Berry, J.W. (1994). Aculturative Stress. [w:] W.J. Lonner, R.S. Malpass (red.) Psychology and culture. Needham Heights: Allyn and Bacon, 253–257.

18. Bochner, S. (1994). Culture Shock. [w:] W.J. Lonner, R.S. Malpass (red.) Psychology and culture. Needham Heights: Allyn and Bacon, 245–249.

19. Kownacka, E. (2006), Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę. W: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, A. Paszowska-Rogacz (red.) Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Warszawa: KOWEZiU, 39–63.

20. Kownacka, E. (2007). Psychologiczne funkcjonowanie migrantów. [w:] M. Piegat-Kaczmarczyk, Z. Rejmer-Ronowicz, B. Smoter, E. Kownacka. Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym. Praktyczny poradnik dla doradcy zawodowego pracującego z klientem odmiennym kulturowo. Warszawa: KOWEZiU, s. 31–38.

21. Stewart, B.J., Mendenhal,l M. (1991). The U-curve adjustment hypothesis revisited: A review and theoretical framework, Journal of International Business Studies, 22, 225–247.

22. Ward, C., Bochner, S., Furnham, A. (2001). The psychology of culture shock. Londyn: Routledge.

23. Borowiak, A., Szarota, P. (red.) (2004) Tolerancja i wielokulturowość. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

24. Kofta, M., Jasińska-Kania, A. (red.) (2001) Stereotypy i uprzedzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

- posiadają podstawową wiedzę o zagadnieniach związanych z migracjami międzynarodowymi (K1A_W01; K1A_W05_

- posiadają wiedzę z zakresu kompetencji międzykulturowych (K1A_W06)

- znają podstawowe teorie społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i prawne odnoszące się do procesów migracji (K1A_W01; K1A_W04)

- potrafią wykorzystywać metody i narzędzia badawcze do analizy procesów migracyjnych (K1A_U06; K1A_U09)

- są przygotowani do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych (K1A_K01; K1A_K04)

- mają wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych i kulturowych ( S1A_K01; S1A_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie studenci przygotowują esej na wskazany temat.

Zakres tematów:

Szczegółowe zagadnienia będą podane na pierwszych zajęciach.

1. Kultura a migracje. Wymiary kultury. Wielokulturowość.

2. Migracyjne strategie przystosowawcze - szok kulturowy, integracja, akulturacja.

3. Migracje przymusowe. Uchodźcy.

4. Stereotypizacja, dyskryminacja.

5. Komunikowanie międzykulturowe.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:30, sala 4
Joanna Kulpińska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Rynek Główny 34
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.