Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji lz/so/WZ.IEZ-Z
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

B. Kożusznik "Zachowanie człowieka w organizacji", Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

B. Mikuła (red.) „Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych”, Kraków 2015

B. Czarniawska „Trochę inna teoria organizacji Organizowanie jako konstrukcja sieci działań”, Warszawa 2010

Ch.Hampden-Turner, A.Trompenaars „Siedem kultur kapitalizmu”,Warszawa1998

M. Jo Hatch „Teoria organizacji”, Warszawa 2002

G.Morgan, „Wyobraźnia organizacyjna”, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student wie, jakie orientacje teoretyczne opisują świat organizacji. Wie, jakie zmienne społeczne opisują środowisko pracy. Potrafi wskazać problemy społeczne trapiące współczesne organizacje.

Umiejętności

Umie interpretować źródła i przebieg konfliktów wewnątrz organizacji. Umie wskazać społeczne uwarunkowania innowacyjności organizacji. Umie zidentyfikować bariery w komunikowaniu się w organizacji

Kompetencje społeczne

Student potrafi komunikować się w sprawach problematyki środowiska pracy z przedstawicielami innych dyscyplin i specjalności. Umie przedstawić znaczenie społecznych właściwości organizacji dla zarządzania i działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Praca grupowa polegająca na przedstawieniu opisu (prezentacji) społecznych problemów występujących w organizacjach

Krótki esej sprawdzający znajomość literatury i problematyki wykładów informacyjnych

Kryteria: rzetelność dokumentacji wybranego problemu społecznego, uzasadnienie jego znaczenia, przedstawienie środków zaradczych; esej: umiejętność zastosowania różnych perspektyw teoretycznych w rozwiązywaniu przedstawionych problemów organizacyjnych

Zakres tematów:

Pojęcie organizacji i geneza socjologii organizacji. Formy organizacji. Biurokracja jako prototyp organizacji. Modele poznawcze organizacji (post-taylorowski, systemowy, kulturowy, polityczny, sieci interesariuszy). Konflikty w organizacji – ich źródła i środki zaradcze. Komunikacja w organizacji: formy i bariery. Rola menedżera i organizacja w dobie globalizacji (wykład informacyjny)

Przygotowanie debaty nad problemami współczesnych środowisk pracy i prezentacje wybranych problemów (praca grupowa).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Metody aktywizujące: praca grupowa, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 niestandardowa częstotliwość, sala 0.103
Aleksander Marcinkowski 183/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.