Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielokulturowość Kanady WSM.ISM-WK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 38
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

" J. Grabowski, Historia Kanady, Warszawa, 2001.

" M. Gabryś, M. Modrzejewska, Państwo i społeczeństwo. Kanadyjska myśl społeczna, polityczna i prawna / State and Society. Canadian Social, Political and Legal Thought, Katowice, 2012.

" M. Gabryś, M. Kijewska-Trembecka, R. Rybkowski, T. Soroka, Kanada na przełomie XX I XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Kraków 2013.

" W. Kymlicka, Finding Our Way. Rethinking Ethnocultural Relations in Canada, New York, 2004.

" M. Kijewska-Trembecka, Kanada - naród czy wspólnota polityczna. Analiza kanadyjskich procesów integracyjnych, Kraków, 1994.

" A. Reczyńska, Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym, Kraków, 1986.

" N. Bissoondath, Selling Illusions: The Cult of Multiculturalism in Canada, Toronto, 1994.

" A. Reczyńska, Early multicultural experiences on the Canadian prairies, [w:] Towards Critical Multiculturalism: Dialogues between/among Canadian diasporas, red. E. Bujnowska, M. Gabryś, T. Sikora, Kraków, 2011, s. 65-82.

" T. Paleczny, Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości, Kraków, 2017.

" K. Czerska-Shaw, The Unbearable Lightness of Being Canadian? Negotiating National Identity through Citizenship Testing Materials [w:] Towards Critical Multiculturalism: Dialogues between/among Canadian diasporas, red. E. Bujnowska, M. Gabryś, T. Sikora, Kraków, 2011, s. 185-203.

" T. Wieciech, Multiculturalism in Westminster-style Democracy and the Legitimacy of the Canadian Constitutional System [w:] Towards Critical Multiculturalism: Dialogues between/among Canadian diasporas, red. E. Bujnowska, M. Gabryś, T. Sikora, Kraków, 2011, s. 373-386.

" R. Miki, "Wewnątrz czarnego jajka": Praktyka kulturowa, obywatelstwo i przynależność́ w postępującej globalizacji narodu kanadyjskiego, [w:] Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. M. Bucholtz, E. Sojka, Kraków, 2010, s. 72-99.

" Reczyńska, Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej, [w:] Państwo - naród - tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. M. Bucholtz, E. Sojka, Kraków, 2010, s. 17-40.

" M. Dewing, M. Leman, Canadian Multiculturalism, Ottawa, 2009.

" Y. Abu-Laban, The Politics of Race and Ethnicity: Multiculturalism as a Contested Arena [w:] red. J. P. Bilkerton A. Gagnon, Canadian Politics, Peterborough, 1994, s. 242-263.

" S. Soroka, S. Roberton. A literature review of Public Opinion Research on Canadian attitudes towards multiculturalism and immigration, 2006-2009. Citizenship and Immigration Canada, March 2010.

" M. Labelle, "The Challenge of Diversity in Canada and Quebec." Policy Options, Vol. 26, No. 3, March-April 2005, s. 88-93.

" J. Kay, "Explaining the Modern Backlash against Multiculturalism." Policy Options, Vol. 19, May 1998, s 30-34.

" E. Kallen, "Multiculturalism: Ideology, Policy and Reality." Journal of Canadian Studies, Vol. 17, No. 1, 1982, s. 51-63.

" A. Śliz, M.S. Szczepański, Gettoizacja czy tolerancja, czyli spór o wielokulturowość, "Kultura i Polityka", nr 13, s. 97-114.

" M. Temelini, Multicultural Rights, Multicultural Virtues: A History of Multiculturalism in Canada, [w:] Multiculturalism and the Canadian Constitution, red. S. Tierney, Vancouver, 2007, s. 43-60.

" W. Kymlicka, The Canadian Model of Multiculturalism in a Comparative Perspective [w:] Multiculturalism and the Canadian Constitution, red. S. Tierney, Vancouver, 2007, s. 61-90.

" R. J. Currie, Whose Reality? Culture and Context before Canadian Courts [w:] Multiculturalism and the Canadian Constitution, red. S. Tierney, Vancouver, 2007, s. 182-195.

" J. Small, Multiculturalism, Equality, and Canadian Constitutionalism: Cohesion and Difference, [w:] Multiculturalism and the Canadian Constitution, red. S. Tierney, Vancouver, 2007, s. 196-211.

" K. Wężyk, Kanada - ulubiony kraj świata, Warszawa, 2017.

" M. Kijewska-Trembecka, Québec i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków 2007.

" M. Gabryś, Od Irokezów do Wayne'a Gretzky'ego - wprowadzenie do historii Kanady, [w:] Kanada z bliska. Historia, literatura, przekład, red. A. Rzepa, A. Żuchelkowska, Toruń 2012, s. 7-61.

" S. M. Lipset, Continental Divide. The Values and Institutions of the United States and Canada, New York 1990.

" J. Jedwab, Debating Canadian Multiculturalism in the 21st Century, [w:] "New" Citizens, New Policies? Developments in Diversity Policy in Canada and Flanders, red. L. d'Haenens [et al.], Gent 2006, s. 11-23.

" A. Reczyńska, T. Soroka, Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XX i XXI w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" 2013, Vol. 39, nr 3, s. 5-18.

" M. Krywult, K. Slany, Polityka imigracyjna Kanady - kierunki i wyzwania, "Przegląd Polonijny", nr 2, 2002, s. 5-22.

" A. Branach - Kallas, Wielokulturowość kanadyjska w ujęciu filozoficznym, socjologicznym, literackim [w:] Kanada z bliska, red. A. Rzepa, A. Żuchelkowska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

" A. Reczyńska, Polska diaspora w Kanadzie, [w:] Polska diaspora, re. A. Walaszek, Kraków, 2001, s. 30-50.

" A. Reczyńska, Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006, [w:] Polska - dwa światy: kraj i Polonia, red. W. J. Wysocki, W. Gliński, Warszawa, 2009, s. 159-174.

" L. Sakany, Canada: A Primary Source Cultural Guide, New York, 2004.

" Hasło "Kanada", Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. XII, s. 201-218.

" M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjska wielokulturowość przełomu wieków - w poszukiwaniu nowych rozwiązań, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków, 2006, s. 143-159.

Strony internetowe:

" Statistics Canada.

" Citizenship and Immigration Canada.

" Environics Institute for Survey Research.

" Association for Canadian Studies.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest pokazanie różnorodnych obliczy kanadyjskiego społeczeństwa oraz rozwiązań funkcjonujących w jego ramach na tle szerszej panoramy historycznej Kanady. Kurs składa się z 3 części: w pierwszej ukazane zostanie historyczne wprowadzenie ukazujące procesy kształtujące oblicze społeczeństwa kanadyjskiego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona z jednej strony procesowi formowania państwowości kanadyjskiej, a z drugiej stosunkom między poszczególnymi grupami społecznymi, w tym ludnością rodzimą. Część druga kursu rozpoczyna się od ogólnej charakterystyki społeczeństwa kanadyjskiego, aby następnie przejść do szczegółowej analizy poszczególnych grup wchodzących skład tej zbiorowości. Cześć trzecia zajęć stanowi analizę znaczenia pojęcia wielokulturowość w odniesieniu do kanadyjskiej specyfiki. Poza rozważaniami teoretycznymi w tej części ukazane zostaną również praktyczne przejawy wielokulturowości, a także wybrane case studies ilustrujące problemy związane z implementacją jej założeń oraz założenia quebeckiego interkulturalizmu. Poza wykładami w ramach kursu zaprezentowane zostaną 3 filmy (Pier 21, French Immersion, Atanarjuat).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na minimum 65% zajęć (9 wykładów), napisanie recenzji jednego z 3 filmów (min. objętość 1000 słów) oraz zdanie egzaminu (test).

Zakres tematów:

Plan wykładów

1. Wstęp - kanadyjska wielokulturowość

2. Wprowadzenie do historii społecznej Kanady

a. Czasy przedkolonialne i kolonialne - ludność rdzenna, kształtowanie się frankofońskiej Nowej Francji, powstanie dwukulturowej kolonii

b. Konfederacja - Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej, budowa samorządności w ramach Dominium, napięcia etniczne (prerie, religie, języki), imperializm i nacjonalizm

c. Zmiany po II wojnie światowej - imigracja (system punktowy), dwujęzyczność, wielokulturowość, Akt Konstytucyjny z 1982

d. Film

3. Społeczeństwo

a. Ogólna charakterystyka społeczeństwa kanadyjskiego oraz systemu imigracyjnego

b. Charakterystyka wybranych grup społecznych

i. Anglofonii i Frankofonii - Dwujęzyczność

ii. Film

iii. Inne grupy etniczne

iv. Visible minorities

v. Ludność rdzenna (Indianie, Inuici, Metysi)

vi. Film

4. Wielokulturowość

a. Praktyczne przejawy wielokulturowości, problemy z implementacją, prawo a wielokulturowość - wybrane case studies

b. Krytyka wielokulturowości, interkulturalizm - quebecka wersja wielokulturowości

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały charakter wykładów akademickich z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz dyskusji ze studentami. W ramach zajęć wyświetlone zostaną 3 filmy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 143
Marcin Gabryś 33/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, Centrum Badań Przyrodniczych - Instytut Botaniki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.