Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki WFz.IP-0IM10.1/2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001,

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987 i następne.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków 3013;

Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Brunerem i Wygotskim w tle, GWP, Sopot 2012

Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, GWP, Sopot 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów myślenia o szkolnej edukacji i o szkole, na temat paradygmatyczności podejścia do procesów nauczania-uczenia się.

2. Posiada podstawową wiedzę na temat charakterystyki dydaktyki behawiorystycznej, humanistycznej, konstruktywistycznej oraz podejścia krytyczno-emancypacyjnego

3. Posiada podstawową wiedzę o procesie kształcenia i jego elementach (celach kształcenia, treściach kształcenia, zasadach regulujących jego przebieg, dyrektywnych i niedyrektywnych modelach procesu kształcenia, metodach i formach kształcenia)

4. Posiada podstawową wiedzę na temat teorii kształcenia wielostronnego W.Okonia oraz o strategiach kształcenia

5. Posiada podstawową wiedzę o rezultatach procesu kształcenia, kategoriach rezultatów oraz systemie oceniania

6. Posiada podstawową wiedzę o uwarunkowaniach niepowodzeń szkolnych, dynamice procesu narastania niepowodzeń

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Tematyka wykładów

1. Główne nurty myślenia o edukacji i o szkole. Wieloparadygmatyczność podejścia do procesów nauczania-uczenia się. Charakterystyka dydaktyki behawiorystycznej, humanistycznej, konstru-ktywistycznej

2. Treści kształcenia Źródła treści kształcenia, kryteria oraz zasady doboru treści kształcenia, układy treści kształcenia

3. Proces kształcenia ogólnego. Właściwości procesu kształcenia, dyrektywne i niedyrektywne modele procesu kształcenia, zasady organizujące przebieg procesów nauczania-uczenia się.

4. Metody nauczania - uczenia się. Metody asymilacji wiedzy, problemowe, praktyczne, waloryzacyjne. E-Learnig

5. Rezultaty procesu kształcenia. Kategorie rezultatów, kontrola i ocena, błędy oceniania, zewnątrzszkolny i wewnątrzszkolny system oceniania, ocenianie wspierające

6. Niepowodzenia szkolne. Przyczyny niepowodzeń szkolnych, zjawisko narastania niepowodzeń szkolnych, profilaktyka.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:30 - 14:45, sala Sala Witrażowa
Anna Sajdak-Burska 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Batorego 12 (pawilon)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.