Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki akademickiej - warsztaty Ars Docendi AD-PD
Warsztat (WAR) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty/kursy-doktoranci
Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Literatura:

Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, red. M. Jaroszewska, D. Ekiert-Oldroyd, Wyd. Nakom, Poznań 2002.

A. Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. impuls, Kraków 2013.

H.Fry, S.Ketteridge, S.Marshall, A Handbook for Teaching & Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice, 2nd edtion, Kogan Page, London and Sterling VA, 1999 i kolejne wydania

W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004

Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego. red. I.Maciejowska, Wydział Chemii UJ, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

- esej na wybrany temat z zakresu kursu

- aktywność na platformie zdalnego nauczania

Wiedza - uczestnik potrafi:

• scharakteryzować formy nauczania i oceniania stosowane w kształceniu uniwersyteckim,

• opisać specyfikę edukacji osób dorosłych,

• przedstawić możliwości platform zdalnego nauczania dostępnych na UJ.

Umiejętności - uczestnik potrafi:

• motywować studentów do pracy,

• wykorzystywać zasady komunikacji interpersonalnej w pracy dydaktycznej,

• zaplanować efekty uczenia się na poziomie kursu, dopasować do nich metody pracy (w tym aktywności w nauczaniu zdalnym) i środki dydaktyczne oraz metody oceny,

• organizować pracę grupową (zwłaszcza w odniesieniu do pracy metodą projektów i PBL),

• uwzględnić zróżnicowanie studentów w swoich działaniach dydaktycznych.

Kompetencje społeczne - uczestnik potrafi:

• poradzić sobie z dylematami etycznymi w pracy dydaktycznej,

• współpracować w zespole nauczycieli akademickich.

Metody i kryteria oceniania:

- esej na wybrany temat z zakresu kursu

- aktywność na platformie zdalnego nauczania

Warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność , w tym wykonanie zadania na platformie zdalnego nauczania (obecność na minimum 22 godzinach zajęć) oraz pozytywna ocena eseju (ocena wystawiana na życzenie doktoranta, w innym przypadku – zaliczenie).

Zakres tematów:

• Komunikacja interpersonalna

• Praca grupowa

• Zdalne nauczanie na UJ – możliwości

i projektowanie aktywności

• Student Centred Learning

• Motywowanie studentów

• Dylematy etyczne w pracy nauczyciela akademickiego

• Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring

• Efekty uczenia się, projektowanie kursu

• Metody kształcenia (w tym metody aktywizujące)

• Problem Based Learning

• Ocenianie/ewaluacja wiedzy, umiejętności

i kompetencji studenta

• Osoba z niepełnosprawnością w grupie studenckiej - zadania dla nauczyciela

• Wielokulturowość w sytuacji edukacyjnej

• Ścieżki rozwoju nauczyciela akademickiego

Metody dydaktyczne:

wykłady, refleksja nad własnym doświadczeniem, metody aktywizujące: metoda przypadku, dyskusja, metoda ról, praca grupowa, poker kryterialny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:00 - 19:15, sala 30
Małgorzata Perdeus-Białek, Grzegorz Cebula, Halina Grzymała-Moszczyńska, Jacek Urbaniec, Michał Nowakowski, Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska, Jerzy Rosiński, Krzysztof Piotrowski, Justyna Bugaj, Andrzej Filip, Laura Rabiej, Anna Szafrańska-Kopeć 24/25 szczegóły
2 każda środa, 16:00 - 19:15, sala 30
Andrzej Filip, Justyna Bugaj, Grzegorz Cebula, Krzysztof Piotrowski, Michał Nowakowski, Małgorzata Perdeus-Białek, Iwona Maciejowska, Jerzy Rosiński, Halina Grzymała-Moszczyńska, Anna Sajdak-Burska, Jacek Urbaniec, Laura Rabiej, Anna Szafrańska-Kopeć 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Novum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.