Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym WZ.ISP.ZPO.P.6
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Mazurkiewicz, G. (red.) (2015). Model kształcenia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek: Program kursu i materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/przywodztwo/6560-model-ksztalcenia-kandydatow-na-dyrektorow-szkol-i-placowek-program-kursu-i-materialy-szkoleniowe

Efekty uczenia się:

zna terminologię stosowaną w naukach o zarządzaniu oraz zarządzaniu w oświacie w tym szczególnie w obszarze przywództwa edukacyjnego

zna współczesne koncepcje przywództwa i ich zastosowanie w sferze zarządzania edukacyjnego

diagnozowania i rozwiązywania typowych praktycznych problemów zarządzania i przewodzenia instytucją edukacyjną

stosowania w praktyce zasad przywództwa edukacyjnego

podejmowania odpowiedzialności za powierzone zadania, także związane z rolą przywódczą

pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju zmian oraz myślenia i działania w sposób kreatywny

radzenia sobie z oporem i trudnościami w toku wprowadzania zmian organizacyjnych

podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach trudnych, w tym kryzysowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w min 75 % zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej

Zakres tematów:

Wspieranie innych w rozwoju

Analiza procesu rozwojowego na podstawie studium przypadku

Facylitacja jako metoda poszerzania perspektywy w mojej szkole

Ja jako lider/liderka

Cykl Kolba

Grupowe doświadczenia liderskie

Studium przypadku na temat przyjmowania informacji zwrotnej

Mój styl uczenia się

Sesja coachingu koleżeńskiego

Coaching i mentoring .

Coaching koleżeński – praktyka

Sieci wsparcia

Wyzwania współczesnej edukacji

Utrzymywanie równowagi życiowej między pracą a życiem osobistym

Radzenie sobie ze stresem

Zarządzanie sobą w czasie

Dziennik uczenia się

Metody dydaktyczne:

Warsztat, wykład, praca metodą analizy przypadku (case study), zadania realizowane zdalnie poprzez online learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Mazurkiewicz, Joanna Kołodziejczyk, Marta Shaw, Dorota Kulesza-Tałan 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.