Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura eksperymentu: Eksperymentowanie w przestrzeni muzeum WPl/TK-SUM/blok/36
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Bal M., Narratologia, Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2012

2. Byszewski J., Parczewska M., Muzeum jako rzeźba społeczna, CSW Warszawa 2012

3. Byszewski J, Parczewska M, Sztuka współczesna – instrukcja obsługi CSW Warszawa 2007

4. Byszewski J., Parczewska M., Projektowanie sytuacji twórczych, CSW Warszawa 2004

5. Byszewski J., Inne Muzeum, CSW Warszawa 1996

6. Clair J., Kryzys muzeów, Gdańsk 2009

7. Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Red. M. Szeląg i J. Skutnik, MNW Poznań, 2010

8. Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015

9. Latour B., Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, przeł. K. Arbiszewski, Ł. Afeltowicz, „Teksty Drugie”, 2009, z. 1–2, s. 168.

10. Matassa Freda, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Kraków 2016

11. Muzeum XXI wieku.Teoria i praxis, red. E. Kowalska, E. Urbaniak, Gniezno 2010

12. Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005

13. Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006

14. Museum as a luminous object of desire / Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, red. J. Lubiak, Łódź 2007

15. Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011

16. Simon N., Participatory Museum, Santa Cruz 2010

17. The New Museology, red. P. Vergo, Londyn 1997

18. Obrist H. U., Krótka historia kuratorstwa,red. Martyna Nowicka, ha!art, Kraków 2016

19. Zawód: Kurator, red. M. Kosińska, K. Sikorska, A. Czaban, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2014

Dodatkowa

1. Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975

2. Gołaszewski T., Dziecko w muzeum: funkcje muzeum w wychowaniu estetycznym dziecka, Warszawa 1967

3. Sfera publiczna - Przestrzeń - Muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, red. E. Nieroba, B. Cymbrowski, Opole 2016, s.101-118

4. Praktyczny poradnik dla artystów, red. A. Pindera, Stowarzyszenie SZTUKA CIĘ SZUKA, Warszawa 2012

5. Text in the museum, papers from the international conference October 26–27, 2016 National Museum in Krakow, red. Dorota Jędruch, Kinga Migalska, Kraków 2019

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest prezentacja omówiona na zajęciach oraz przygotowanie na jej podstawie projektu wystawienniczego (lub innej formy projektu społeczno-edukacyjnego dotyczącego przestrzeni muzealnej) złożonego w formie pisemnej w terminie ustalonym z prowadzącym. O zaliczeniu decydują również systematyczna obecność na ćwiczeniach (dopuszczone dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) oraz aktywny udział w zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 206
Dorota Jędruch 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grodzka 64 (Arsenał Władysława IV)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.